Zarządzanie. Szkolenia z zarządzania

Szkolenia z zarządzania w proponowanym przez nas ujęciu odwołują się do rzetelnej wiedzy (z dziedziny psychologii zarządzania) i …jak sądzimy przyczyniają się do nowego spojrzenia na wiele kwestii związanych z zarządzaniem. Pytania (o skuteczne zarządzanie) … się nie zmieniły lecz … odpowiedzi się zmieniły !

Jakie zatem są dylematy współczesnego szefa? Co stanowi klucz do dobrego zarządzania? Jakie odpowiedzi daje praktyczna wiedza psychologiczna?

Zagadnienia szkoleniowe

Szkolenia menadżerskie

Szkolenia dla menedżerów

Jakie są dylematy współczesnego szefa? Co stanowi klucz do dobrego zarządzania? Jakie odpowiedzi daje praktyczna wiedza psychologiczna? czytaj więcej…

Zarządzanie zespołem

Koncepcja przywództwa zespołowego – jej praktyczne odniesienie wyznacza dzisiaj nowe myślenie o zarządzaniu … czytaj więcej…

Psychologia zarządzania (dla szefów)

Kto przewodzi – nie musi zarządzać; czyli jak wejść w rolę szefa poprzez rozwój kompetencji menedżerskich? … czytaj więcej…

Analiza Transakcyjna

„Analiza Transakcyjna” – przełożona na język zarządzania stanowi doskonałe uzupełnienie kompetencji menedżerskich …czytaj więcej…

Inteligencja Emocjonalna w Zarządzaniu

Rozwój kompetencji interpersonalnych w zarządzaniu. Warsztat rozwoju osobowości szefa na tle zespołu… czytaj więcej…

Zarządzanie zmianą

Sukces zmiany obciążony jest subtelnymi czynnikami o decydującym znaczeniu, co sprawia, że wprowadzanie zmian czy to w życiu osobistym, czy to w organizacji wymaga dobrego przygotowania strategicznego … czytaj więcej…

Motywowanie pracowników

Nowe spojrzenie na motywacje skłania do porzucenia dotychczasowego myślenia o sposobie motywowania pracowników… czytaj więcej…

Przywództwo

Współczesne koncepcje przywództwa zmieniają dotychczasowe myślenie o zarządzaniu a ich rezultaty wywołują zdumienie niejednego lidera czytaj więcej…

Zarządzanie przez coaching

Metoda wyzwalająca w ludziach to, co w nich najlepsze jest w istocie drogę do kreowania ze zwykłych ludzi – liderów… czytaj więcej…

*/