Zagadnienia

Zakładka poświęcona opisowi poszczególnych zagadnień szkoleniowych jakie zostały przedstawione w ofercie. 

Znajdziesz tu komentarze i zachętę do zapoznania się z problematyką szkoleń.

 

 

Szkolenia on line

data: 2020-06-05

wydane przez:

Szkolenia on line: treningi, warsztaty coachingi

Szkolenia on line jak to zorganizować?

Z uwagi na zapotrzebowanie rynku wynikające z poszerzonej formuły pracy zdalnej oraz inaczej zagospodarowanego czasu pracy współpracowników – możemy zorganizować dla Państwa w obszarze proponowanych przez nas zagadnień szkoleniowych – szkolenia w formule pracy zdalnej, które odbywają się za pośrednictwem jednej z wybranych platform do komunikacji Internetowej.

Nie chcemy jednak aby były to nagrane filmiki z wykładami lub rejestracje czy wykonywane prezentacje multimedialne podczas zorganizowanego webinaru – bo taka forma pracy – stanowi zazwyczaj najmniej efektywny sposób uczenia się i nie zawsze sprzyja zrozumieniu czy praktycznemu utrwaleniu danego zagadnienia.
Co prawda zmieniły się okoliczności poprowadzenia szkolenia i jego charakter jednak nie zmieniły się zasady efektywnego uczenia się dorosłych w formule tzw. cyklu Kolba:
• Doświadczenie – przeżycie
• Refleksja – analiza sytuacji
• Wnioski – model działania
• Wdrożenie – praktyka stosowania

Dlatego z uwagi na nasze doświadczenia (w myśl zasad andragogiki) aktywnie poszukujemy formuły wzbogacania zajęć o różne wyzwania i formy aktywności.
W opracowanych modułach szkoleniowych – dążymy do interaktywnej współpracy z uczestnikami na wzór szkoleń warsztatowych oraz interaktywnych w salach szkoleniowych.

 

Szkolenia on – line realizacje:

Aby to mogło się stać organizujemy moduły szkoleniowe według następującej formuły pracy:
• Uczestnicy zgłaszają problematykę w danym zakresie szkolenia
• Identyfikujemy przyczyny występowania określonych zjawisk zachodzących w firmie
• Opracowujemy materiał merytoryczny – listę zagadnień
• Tworzymy sesje on – line definiującą tematykę oraz problematykę danego szkolenia
• Wysyłamy zadania wstępne do rozpoznania i przemyślenia tak by sesje on – line były jak najbardziej efektywne i merytoryczne
• Realizacja zagadnień odbywa się w formie interaktywnej
• Uczestnicy otrzymują podsumowania oraz zadania rozwojowe poszkoleniowe
• Kolejne sesje odbywają się w trybie konsultacji oraz super-wizji on- line

 

Szkolenia on line według zasady M.E.C.E.

Dla utrzymania określonej dyscypliny kursu – szkolenia / warsztatu organizujemy dobrze zdefiniowane moduły szkoleniowe w myśl powszechnie przez nas stosowanej zasady M.E.C.E.
Tworzymy listę czynników składających się na określone zagadnienie – na tematykę, na podejmowany podczas szkolenia problem (problematykę) nurtujące uczestników – sesja wstępna a następnie tworzymy z tych zagadnień odrębnie zdefiniowane spójne i wyczerpujące zagadnienie moduły szkoleniowe.

Sądzimy, że szkolenia on – line nie mają swojej dynamiki, jaka odbywa się podczas całodziennego / lub dwudniowego szkolenia warsztatowego na sali szkoleniowej a percepcja uczestników uwarunkowana jest innymi okolicznościami: rozpraszaniem uwagi, siedzeniem w domu lub za biurkiem, bycia poza bezpośrednim kontaktem z innymi uczestnikami – dlatego dobór zagadnień oraz poszczególnych sesji opracowujemy z myślą o nowych warunkach szkoleniowych – spotkaniach on-line 1,5 – 2 godzinnych w formie poszczególnych tematycznie i merytorycznie zorganizowanych sesji i jej składników.

 

 

Szkolenia on line czynniki efektywności

Praca on line dla osiągania dobrego efektu uczenia się powinna uwzględniać różne formy aktywności uczestników dostosowane do specyfiki sytuacji … dlatego poszukujemy i wyodrębniamy dla poszczególnych zagadnień różne formy uczestnictwa, udziału zaangażowania uczestników podnoszące realną perspektywę przyswojenia określonych kompetencji przed – w trakcie i po szkoleniu.

Szkolenia on – line są także dobrą okazją do organizacji sesji coachingowych, mentoringowych oraz pracy indywidualnej – o silnie spersonalizowanym charakterze. Sesje takie pozwalają na systematyczną pracę w krótkich odcinkach czasowych w kontakcie osobistym: trener/coach/mentor/facylitator/instruktor – uczestnik.
Szkolenia on line – zapraszamy do zapoznania się za zakresem merytorycznym naszych szkoleń:

NASZE SZKOLENIA – PROPOZYCJE  ZAGADNIEŃ

  • zarządzanie
  • komunikacja
  • sprzedaż i negocjacje
  • telemarketing
  • coaching
  • konsultacje merytoryczne

Trening menedżerski

data: 2020-02-24

wydane przez:

Trening menedżerski nowe opracowanie Trening menedżerski, warsztat czy szkolenie? … jak myślimy o szkoleniach oraz treningach menedżerskich? Zarzą...

SZKOLENIE Z MOTYWACJI

data: 2020-02-04

wydane przez:

Szkolenie z motywacji  to propozycja ...   nowego spojrzenia na motywacje – będącego wynikiem szeregu eksperymentów badawczych i obserwacji z...

Szkolenia biznesowe zarządzanie ludźmi psychologia zarządzania

data: 2019-12-08

wydane przez:

Szkolenia biznesowe  zarządzanie ludźmi psychologia zarządzania - stawia menedżerów ponownie przed tymi samymi pytaniami. Bo, gdy pytania się nie zmie...

Telemarketing

data: 2019-11-26

wydane przez:

Telemarketing call center - niechciany czy pożądany - jaka jest perspektywa?   Telemarketing call center sprzedaż i obsługa klienta prz...

Szkolenia integracyjne wyjazdy integracyjne team building – o co chodzi w tej grze?

data: 2017-08-14

wydane przez:

Szkolenia integracyjne  wyjazdy integracyjne  team building – o co chodzi w tej grze? Szkolenia integracyjne – zwykliśmy kojarzyć z wyjazdem in...

Szkolenie zarządzanie zespołem

data: 2017-03-25

wydane przez:

Szkolenie zarządzanie zespołem może być okazją dla menedżerów  do odejścia od realizacji codziennych zadań w zespole oraz refleksji nad poprawą efekty...

Zachowania osłabiające funkcjonowanie zespołów:

data: 2015-09-21

wydane przez:

Komentarz: Poniższa lista zachowań stanowi zestawienie dysfunkcji zespołów, jakie zaobserwowaliśmy podczas naszej 10 letniej praktyki trenerskiej. Każ...

Szkolenie z Analizy Transakcyjnej. Wartość szkolenia

data: 2015-09-02

wydane przez:

Analiza Transakcyjna a nasze umiejętności interpersonalne Każdego dnia zawieramy dziesiątki transakcji psychologicznych. Wynikają one z naszych codzi...


Śledź nas na facebooku Facebook
Newsletter

Andrzej Koszyk

Andrzej Koszyk
trener,
konsultant merytoryczny
menedżer projektów
szkoleniowych
Business everywhere