Referencje

Dla kogo szkoliliśmy?

Referencje Andrzej Koszyk

Pan Andrzej Koszyk - realizował w naszym zakładzie cykl szkoleń dotyczących następujących zagadnień:
  • budowania zespołu
  • efektywnej współpracy w zespole
  • motywacji oraz sposobów motywowania współpracowników
Szkolenia oparte na grach zespołowych, warsztatach oraz podsumowaniach merytorycznych zostały pozytywnie ocenione przez grupy uczestników. Rekomendujemy Pana Andrzeja Koszyk - jako wykonawcę szkoleń z zakresu wymienionych szkoleń rozwijających kompetencje dotyczące motywacji i pracy zespołowej.

Dyrektor Departamentu Korporacyjnego Zarządzania i Polityki Personalnej, Biuro Korporacyjne Zarządzania Personelem

Rafał Bednarczyk

    Zobacz pełną wersję

Referencje dla Andrzej Koszyk

W podziękowaniu za rzetelność i kompetencje z przyjemnością rekomenduję szkolenie prowadzone przez Andrzeja Koszyka z zakresu: "Sztuka efektywnej sprzedaży i obsługi klienta". Specyfika instytucji kultury w szczególności teatru wymaga indywidualnego podejścia i właściwego rozpoznania rynku usług i potrzeb kulturalnych. Zawartość programu, opracowanie materiałów i wybór metod szkolenia to wynik gruntownie przeprowadzonej przez Andrzeja Koszyka analizy Działu Obsługi Widzów. Przeprowadzone z pracownikami warsztaty i konsultacje poszkoleniowe już wpłynęły na zwiększenie sprzedaży. W przyszłości zamierzamy ponownie zaprosić do współpracy Andrzeja Koszyka z zakresu doradztwa i szkoleń. W przypadku dodatkowych pytań chętnie udzielę szczegółowych wyjaśnień kontakt: j-górecka@teatr-rozrywki.pl Kierownik Działu Obsługi Widzów - Justyna Górecka   Zobacz pełną wersję
Referencje Pan Andrzej Koszyk realizował w naszym zespole szkolenia menedżerskie dotyczące następujących zagadnień: a. asertywność w pracy menedżera b. motywowanie podwładnych Szkolenia oparte są o wyniki najnowszych badań, prowadzący jest zawsze doskonale przygotowany, ma bardzo duży zasób wiedzy i potrafi ją dobrze przekazać. Szkolenia są ciekawe, ukazują dużo praktycznych metod i znacząco wpływają na rozwój. Uczestnicy bardzo pozytywnie oceniają zarówno osobę prowadzącego jak i zakres merytoryczny szkoleń, dlatego rekomenduję Pana Andrzeja Koszyka - jako trenera i wykonawcę szkoleń z powyższych zagadnień. Paweł Kwiatkowski - Szef Biura Kontrolingu i Analiz Ekonomicznych     Zobacz pełną wersję
Referencje Z przyjemnością informuję, że firma BUSINESS EVERYWHERE - Pana Andrzeja Koszyka realizowała na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego szkolenie z zakresu budowania efektywnych zespołów, pt: "Motywacyjne Aspekty działań zespołowych 2+2>4 czyli siła współdziałania" W szkoleniu uczestniczyło 95 pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Do zadań firmy należało m.in. zapewnienie profesjonalnych wykładowców oraz opracowanie materiałów szkoleniowych. Szkolenie przeprowadzono w sposób prawidłowy i rzetelny. Firma wykazała się  dużą elastycznością w dostosowaniu do potrzeb uczestników szkolenia, a poruszana tematyka, przygotowane materiały i metody szkolenia spełniły oczekiwania zamawiającego.  Wszystkie usługo świadczone przez Business Everywhere zostały zrealizowane z należytą starannością, w wyznaczonym terminie oraz zgodnie z oczekiwaniami i wymaganiami UMWZ. Ponadto szkolenie przygotowane przez pana Andrzeja Koszyka zostało wysoko ocenione zarówno pod względem merytorycznym ja i organizacyjnym przez samych uczestników szkolenia. W oparciu o wykonane zamówienie i na podstawie bardzo dobrych wyników ankiet poszkoleniowych stwierdzam, że firma Business Everywhere realizuje zlecone usługi w sposób rzetelny oraz profesjonalny i na tej podstawie Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego rekomenduje Business Everywhere jako doświadczonego partnera w realizacji usług szkoleniowych.   Dyrektor Wydziału Zarządzania Strategicznego - Marcin Szmyt Zobacz pełną wersję

Śledź nas na facebooku Facebook
Newsletter

Andrzej Koszyk

Andrzej Koszyk
trener,
konsultant merytoryczny
menedżer projektów
szkoleniowych
Business everywhere