Galeria

 

Zarządzanie zespołem. Rozwijanie efektywnych zespołów

W zależności od zdefiniowanych obszarów rozwojowych dla zespołu przygotowujemy odpowiednie scenariusze zadań zespołowych, gier opartych na zarządzaniu zespołem oraz czynnikach efektywnej współpracy. Uczestnicy szkolenia mogą dzięki temu przyjrzeć się wszystkim momentom krytycznym tej współpracy i wyciągnąć wnioski dotyczące zamiany określonych zachowań – odnajdując analogię do pracy zawodowej.

Budowanie zespołów.  Współpraca w zespole. Szkolenia integracyjne. Outdoor rozwojowy.

Aktywność uczestników w plenerze – to jedna z ulubionych form integracji. Uczestnicy mogą powiązać formę zabawy z elementami edukacji – dotyczącymi ważnych obszarów współpracy. Obserwacje i wnioski wyciągnięte z jednej gry – można przenieść i wdrożyć w kolejnej, w kolejnym wyzwaniu – co skutkuje przyrostem wiedzy oraz zwiększeniem świadomości zespołowej i organizacyjnej. W zależności od oczekiwań uczestników podsumowania po każdym zadaniu moderowane przez trenera – mogą nawiązywać do ważnych zagadnień współpracy w zespole. Nazywamy to outdoor’em edukacyjnym.

Andrzej Koszyk

Andrzej Koszyk
trener,
konsultant merytoryczny
menedżer projektów
szkoleniowych
Business everywhere