Zarządzanie czasem szkolenie

Dotychczasowe koncepcje zarządzania czasem pozwalały nam ustalać priorytety i planować działania na poziomie terminarza rozpisanego na poszczególne tygodnie – nie uwzględniały jednak dynamiki obecnego natłoku spraw wynikającego ze wzrostu tempa życia oraz charakteru naszej pracy – wymagającej naszego zaangażowania na wielu płaszczyznach życia. Na skutek nowych technologii w zarządzaniu i szybkości przepływu spraw nie odzyskaliśmy wolności wynikającej z uwolnienia się od pracochłonności ale paradoksalnie wzięliśmy na siebie jeszcze większe tempo realizacji.

Bez rozwiązań systemowych – nie jesteśmy wystarczająco dobrze wyposażeni w metody, sposoby i narzędzia – które pozwalały by organizować skutecznie i bezstresowo wszelkie kwestie naszego zaangażowania.

Działaj tak, jak robią to ludzie skuteczni! Poznaj kluczowe zasady i dokonaj reorganizacji swojego czasu!

„Twój terminarz – jest odzwierciedleniem twojej przyszłości” – głosi jedna z maksym dotyczących zarządzania czasem. Jej przesłanie wydaje się być jasne: spójrz w swój terminarz – w tygodniowy rozkład twoich zajęć pod kątem tego co robisz dzisiaj, na czym spędzasz czas – czyli jak alokujesz swoje zasoby (uwagę, intelekt, talenty, aktywność na polu zawodowym i prywatnym ) – bo stanie się to twoją rzeczywistością – będzie odpowiednikiem twojego życia jutro!

Kiedy o tym myślimy, wydaje się to prawdą oczywistą ale czy faktycznie roztropnie alokujemy nasz potencjał każdego dnia, czy wykorzystujemy nasz czas w optymalny sposób? A może ulegamy złudzeniu, że zasobu czasu w perspektywie życia mamy jeszcze bardzo wiele?

Jak zmierzysz swoje życie?

 • Gdzie jestem dzisiaj a gdzie mógłbym być gdybym nie (z)marnował czasu?
 • Jakie doświadczenia, nową wiedzę i umiejętności mogłem w tym czasie już nabyć?
 • Ile z moich postanowień mogło już dawano doczekać się realizacji tymczasem jeszcze nawet nie zacząłem – stale tłumacząc się brakiem czasu?
 • Ile inicjatyw zaprzepaszczam angażując się nie w to co powinienem – w perspektywie każdego dnia, tygodnia, miesiąca roku?
 • Kto tak naprawdę zarządza moim życiem i zagospodarowuje mój czas – dla kogo pracuję, czemu się podporządkowuje?
 • Dlaczego zwlekam z decyzjami i działaniami – odkładając na „jutro” moje lepsze życie?
 • Czy aby już nie miewam poczucia straty, żałując czegoś, co w istocie jest wynikiem zaprzepaszczenia czasu i możliwości?
 • Czy dostrzegam w moim otoczeniu ludzi, którzy osiągnęli więcej w tym samym czasie, są bardziej efektywni ode mnie, a przez to bardziej spełnieni w życiu?

Co chcesz osiągać – by nie zmarnować czasu?

Czy nie jest to dobry moment na to by odpowiedzieć sobie na kilka ważnych pytań i skalibrować rozkład swojego dnia / tygodnia / miesiąca pod kątem osobistych aspiracji, tego co istotne dla twojej kariery, sukcesu, spełnionego życia? Czy nie powinien budzić zastanowienia fakt, że tylko 3 % populacji ludzkiej ma skonkretyzowane i zapisane cele i to właśnie ta grupa osiąga w życiu własną pracą – najwięcej?

Nie wpadaj w pułapkę myślenia, że dobrze zaplanowany czas – zabija spontaniczność i radość życia – udowodnimy Ci, że jest odwrotnie – spontaniczność a zatem i radość z życia zyskuje jeszcze większą wagę, kiedy wszystko masz pod kontrolą – po prostu możesz sobie na nią pozwolić!

Jeśli nie planujesz staranie swojego terminarza – w optymalny dla Ciebie sposób (pod kątem Twoich priorytetów) z biegiem czasu zrobi to ktoś inny; A Ty … będziesz dryfował we wszystkich kierunkach spontanicznie reagując tylko na to co zaoferują Ci inni lub do czego Cię zobowiążą

Dokonaj  audytu  samego  siebie:

Czy nie warto odpowiedzieć sobie na kilka ważnych pytań. Jeśli szereg spraw domaga się Twojej uwagi – łatwo możesz stracić z oczu sprawy ważne. Wiele pilnych i pozornie ważnych spraw – zabiera i czas i przestrzeń do skupienia się na działaniach naprawdę kluczowych (o decydującym znaczeniu) dla Twojego powodzenia. (Dobrego spełniania swojej roli).
To szkolenie może być dla Ciebie okazją do udzielenia sobie ważnych odpowiedzi / zatrzymania się na chwilę w pośpiechu i zagonieniu po to by zrewidować cały zakres swoich działań, list spraw do załatwienia i stopnia zaangażowania w poszczególne sprawy w twoim porządku dnia, rozkładzie tygodnia, w perspektywie miesiąca czy roku.

Zwolnij i odpowiedz sobie na pytania o to czy działasz we właściwy sposób.

1. Czy masz zdefiniowane swoje wyspy szczęścia : jasno sprecyzowane obszary twojego zaangażowania które dają Ci wysoką satysfakcję, poczucie spełnienia?
2. Czy podzieliłeś swój czas na ważne perspektywy i role (finanse, praca, rozwój duchowy, rozwój intelektualny, zdrowie, udane związki), które składają się na całościowy obraz Twojego życia?
3. Czy zachowujesz równowagę w życiu dbając o wszystkie ważne perspektywy
4. Czy ująłeś swoje działania w bloki czasowe / projekty / wyznaczając im określone priorytety oraz zagwarantowałeś im miejsce w terminarzu – rozkładzie tygodniowym / miesięcznym
5. Czy odróżniasz sprawy pilne od ważnych i rozumiesz znaczenie klasyfikacji działań ważnych – nie pilnych
6. Czy masz poczucie wykonywania zasadniczej pracy – o kluczowym znaczeniu dla Twoich życiowych aspiracji / działasz efektywnie osiągając zamierzone cele?
7. Czy masz zdefiniowane 20% kluczowych – najważniejszych czynników sukcesu – i koncentrujesz na nich swoje działania przynoszące najbardziej efektywne rezultaty. efektywnych działań w obszarach twojej aktywności / w każdym z twoich projektów / pełnionych rolach – będących obszarem twojej działalności
8. Jakie działania, których obecnie nie podejmujesz – a które gdybyś wykonywał zaczęłyby w sposób istotny przyczyniać się do znaczącej poprawy/ wzrostu zamierzonych rezultatów
9. Z czym zwlekasz?
10. Co znajduje się na liście Twoich spraw, których więcej robić nie będziesz – wpływając tym samym na poprawę twoje strategii zarządzania czasem ?
11. Co wymaga wciąż powiedzenia od Ciebie: NIE!?
Zapraszając Cię na szkolenie chcielibyśmy zacząć od spraw najważniejszych od inspiracji do poukładania priorytetów, przemyślenia działań i wdrożenia nowego systemu organizacji czasu / przebudowy twojego terminarza.

 Planuj – lub będziesz się podporządkowywał

• Potrzebujesz przemyślenia rozkładu swojego tygodnia pod kątem spraw ważnych
• Potrzebujesz udzielenia sobie odpowiedzi na ważne pytania, które zbudują twój wewnętrzny kompas wyznaczający kierunek twoich działań
Potrzebujesz priorytetów – które zdefiniują w optymalny sposób zasadność każdego twojego zaangażowania
• Potrzebujesz wykształcenia w sobie nowych nawyków dla poprawy skuteczności działania
• Potrzebujesz chwili zastanowienia i czasu na podjęcie kluczowych decyzji czego robić nie będziesz
• Potrzebujesz nowego porządku, nowego rozkładu, który wynika ze zmiany organizacji i sposobu posługiwania narzędziami dotyczącymi zarządzania czasem

Celem szkolenia będzie kalibracja twojego czasu i rozkładu zadań z perspektywy tego co, ważne. Znajdziesz czas na refleksję i poukładanie własnych priorytetów, poznasz zasady wspierające dobrą organizacje czasu. Przekonasz się, że terminarz – nie jest  rozwiązaniem wystarczającym z uwagi na zakres  swoich wad (co najmniej 10)! Wzbogacisz zakres swoich narzędzi wspierających efektywne zarządzanie czasem i zadaniami.

Przyjdź na szkolenie z wszystkimi swoimi „sprawami” i zrób z tym raz na zawsze porządek.
O sukcesie decydują twoje wybory i sposób w jaki nauczysz się alokować swój najważniejszy zasób – czas jaki masz tutaj do przeżycia! Nie bądź zbyt rozrzutny stań się bardziej efektywny.

Szkolenie – Zrządzanie Czasem

Zmień paradygmat: z wykonywanych zadań właściwie – na podejmowanie właściwych działań.

Twoja dobra organizacja czasu wymaga od Ciebie określonej filozofii działania, która w sposób systemowy umożliwi Ci sprawne podejmowanie decyzji operacyjnych, co do zakresu, miejsca, czasu i sposobu twojego zaangażowania w poszczególne zadania. O naszej sprawności organizacyjnej decydują różne czynniki zewnętrzne jak i wewnętrzne, w tym także nasze ludzkie ograniczenia, dlatego droga do optymalizacji Twoich działań powinna uwzględniać rozwiązania systemowe zbudowane od podstaw.

O prawdziwej zmianie decydują nie twoje doraźne działania naprawcze ale myślenie systemowe – określony, przemyślany i wypracowany model postępowania.

W zwiększaniu efektywności nie chodzi o to by podnosić swoją wydajność pracując coraz więcej a poszczególne czynności wykonywać szybciej – upychając więcej zadań w każdej godzinie pracy ale o to by angażować swoje zasoby: czasu, intelektu, motywacji, możliwości twórczych, fizycznej wydajności w sposób najbardziej adekwatny do zamierzonych celów. Może to wymagać od ciebie reorganizacji a nawet przebudowy filozofii działania.

Szkolenie – ma na celu:

Zweryfikowanie twojego obecnego sposobu działania, wprowadzenie ładu i przejrzystości do twojego systemu zarządzania czasem, wdrożenie zmian na poziomie myślenia oraz praktyki, wypracowania rozwiązań pod wpływem których dokonasz satysfakcjonującej i skutecznej reorganizacji swojego czasu, przebudowanie terminarza, pod wpływem rozwiązań systemowych – zgodnych z twoimi celami i priorytetami.

Dedykowane jest osobom chcącym poukładać swoje priorytety i zweryfikować pod tym kątem obecny model organizacji czasu.

Za sprawą szkolenia /i warsztatu:

1. Zdefiniujesz kluczowe obszary twojego życia – określisz tzw. perspektywy, wazne dla Ciebie role oraz czynniki wpływu mające wpływ na Twoje poczucie
spełnienia i satysfakcji w zakresie twoich aspiracji, Twoich celów i samorealizacji.

2. Zdefiniujesz kluczowe działania mające wpływ na skuteczną realizacje twoich zamierzeń.

3. Przeanalizujesz zakres i formy bieżącej aktywności pod kątem ich efektywności.

4. Poznasz metody i narzędzia zarządzania czasem – zwiększające twoją skuteczność operacyjną.

5. Dowiesz się jak lepiej używać terminarza w powiązaniu z innymi narzędziami w planowaniu, kontroli realizacji
poszczególnych spraw na tle twoich priorytetów. Jak eliminować wady (10 wad) terminarza wykluczające dobre zarządzanie?

6. Dokonasz weryfikacji dotychczasowych złożeń i priorytetów oraz sposobu działania pod kątem twojej efektywności. Nowy
sposób uporządkowania spraw na tle twoich priorytetów pozwoli Ci utrzymać stały kontakt z decyzjami jakie musisz
podejmować każdego dnia w stosunku do napływających codziennie zadań.

7. Wdrożysz zasadę Parto (80/20) pod kątem identyfikacji kluczowych czynników sukcesu – spraw ważnych w poszczególnych
obszarach twojego działania, które zazwyczaj znikają z naszego pola widzenia pod wpływem szeregu małych naglących (nieistotnych) spraw.

8. Odzyskasz właściwą perspektywę dotyczącą miejsca czasu i sposobu angażowania się w poszczególne przedsięwzięcia,
zadania, zamierzenia – zweryfikujesz czynności zbędne lub mało efektywne oraz stworzysz listę spraw, których robić więcej
nie powinieneś – nie będziesz! (Alternatywa dla powszechnej tzw. listy spraw do załatwienia).

9. Dokonasz zmiany paradygmatów (założeń) co do sposobu realizacji poszczególnych celów, poszukasz rozwiązań alternatywnych
– jako bardziej skutecznych.

10. Zdefiniujesz czynniki kradnące twój czas – przeanalizujesz swoja aktywność pod kątem złych nawyków.

11. Poznasz zasady dotyczące tzw. czterech generacji zarządzania czasem oraz najlepsze
praktyki zaproponowane przez twórców/ekspertów określonych rozwiązań: Lothar J. Seiwert, Steven Covey, Richard Koch,
Robert W. Bly, David Allen.

Dla osobistej skuteczności realizacji naszych zamierzeń potrzebujemy lepszego wyobrażenia o miejscu, do którego podążamy i kompasu zamiast dokładnej nawigacji – który uświadamia nam kierunek ale pozwala być uważnym na nadarzające się sytuacje i okoliczności. Skuteczność nie jest mierzona jedynie nakładem pracy ani wysiłkiem lecz wyborem co do miejsca, czasu i sposobu działania.

Istotną zmianą po tym szkoleniu będą dla Ciebie nowe przemyślenia poukładane priorytety – zapisane idee oraz wyodrębnienie pola działania, aktywności i uważności dla spraw ważnych z perspektywy twojego życia i osiągania w nim rezultatów, zwiększania własnej skuteczności.

Wgląd w sytuację pozwoli ci odtąd w sposób bardziej świadomy odnosić się do wszelkich spraw i podejmować trafne decyzje co do zakresu, czasu, miejsca i sposobu ich realizacji / lub eliminacji … z twojego życia.

Odtąd twoja efektywność nie będzie mierzona skalą twojego zaangażowania oraz ilością wykonanej pracy lecz wykonywaniem rzeczy właściwych dlatego odzyskasz nową perspektywę, przestrzeń do działania i wolność wyboru.

Napisz do nas – a otrzymasz program szkolenia / ofertę uczestnictwa w warsztatach:       zapytanie o szkolenie

zarządzanie czasem
zarządzanie czasem

 

SZKOLENIE – ZARZĄDZANIE CZASEM –  Sztuka efektywności

SZTUKA  BEZSTRESOWEJ  EFEKTYWNOŚCI  – model zarządzania czasem i przepływem spraw dla menedżerów, pracowników funkcyjnych, osób obciążonych, natłokiem spraw, dużą ilością zadań i … ludzi bardzo zajętych

Zarządzanie czasem – (nie tylko) dla menedżerów.
Efektywność, stała się najważniejszym wyzwaniem i jednocześnie największą zmorą pracy menedżerów. Działanie pod presją czasu, z dużym obciążeniem psychicznym, konieczność szybkiego podejmowania decyzji i dynamika zmian wymagają odporności psychicznej i dużej sprawności operacyjnej.

Sytuacja coraz bardziej wymaga systematycznego doprowadzania do perfekcji naszej osobistej efektywności i poszukiwania sposobów poprawiania organizacji własnych działań.

Za zamkniętymi drzwiami biura, po godzinach pracy firmy przy zgaszonych światłach nadal pozostają niedokończone listy spraw do załatwienia, telefony i maile, na które wciąż nie odpowiedziano, sprawy pracownicze wymagające omówienia, niepodjęte ustalenia z narad, nieprzekazane zadania domagające się realizacji i terminy …terminy …, których ilość wzrośnie z upływem kolejnego dnia pracy.

Czy konieczne jest by pracować na okrągło ?
Nowe technologie oraz mobilność miały uwolnić nas od nadmiaru pracy i obciążenia wieloma zadaniami tymczasem stało się coś zupełnie odwrotnego – nasze tempo życia wzrosło stawiając przed nami wymóg zwiększenia zdolności do reagowania na przypływ spraw.

Dotychczasowe modele zarządzania czasem – okazały się niewystarczające w obliczu skali wzrostu naszego wewnętrznego i zewnętrznego zaangażowania.

Zarządzanie czasem – w grupach zawodowych: menedżerów, specjalistów, ludzi wolnych zawodów, wymaga dzisiaj przeformułowania strategii : ukierunkowanej na zwiększenie zdolności do kierowania przepływem spraw, utrzymaniem kontroli nad ich realizacją, dotrzymaniem terminów oraz co szczególnie istotne zachowaniem spokojnego umysłu w obliczu piętrzących się problemów.

Nowy paradygmat: sztuka efektywności – zamiast zarządzania czasem.
Szkolenie inspirowane Koncepcją Davida Allena GTD (Getting Thnings Done) wzbogacone szeregiem sprawdzonych praktyk oraz pomysłów usprawniających proces zarządzania wraz z możliwością zastosowania dostępnych aplikacji (na smartphone, tablet, komputer) dotyczy sztuki tworzenia bezstresowej efektywności i stanowi odpowiedź na współczesne potrzeby ludzi bardzo zajętych, których zaangażowanie dotyczy szeregu różnych projektów, inicjatyw

Rozwiązania dotyczące nowego podejścia do kwestii własnej organizacji działań stwarzają
• możliwość przejrzystego uchwycenia wszystkich zadań i napływających spraw
jasność decyzyjną – pozwalającą na szybkie zaklasyfikowanie zadań do danej kategorii
• dostępność, która pozwala utrzymać wgląd i kontrolę nad przebiegiem i etapem realizacji każdej ze spraw
możliwość widzenia zależności zadań, w porządku – horyzontalnym (szerokie spojrzenie) jak i wertykalnym (wnikanie w szczegóły) co pozwala mieć kontrolę nad przebiegiem wszelkich projektów jak również etapów ich realizacji
• zdolność do zachowania wewnętrznego spokoju i kontroli sytuacji przy realizacji wielu zadań równocześnie
• możliwość zapanowania nad sprawami których okoliczności narzucają szybkie tempo działania, wprowadzanie zmian i zmianę priorytetów
• perspektywę uwolnienia umysłu od poczucia nadmiaru obowiązków – poprzez odpowiednie gromadzenie i przetwarzanie strumienia spraw wpływających

Mistrzowska koncepcja spokoju umysłu i kontroli sytuacji

„Pomyśl jak by to było, gdybyś z wewnętrznym spokojem w pełni kontrolował zarządzanie samym sobą oraz przebiegiem wszelkich spraw na każdym poziomie twojej aktywności, w każdymi etapie realizacji, w każdym momencie? Gdybyś zachował przy tym otwarty umysł – wolny od obciążeń wynikających z potrzeby kontrolowania sytuacji i pamiętania o każdej sprawie?

W założeniach dotyczących koncepcji „umysłu jak woda” – chodzi o zachowanie czystego umysłu i spokoju ducha w obliczu dużego obciążenia, natłoku spraw i szybkiego tempa pracy; chodzi o takie zarządzanie, w którym wszelkie zadania mają w twoim systemie przypisane właściwe kategorie, przypisany kontekst sytuacji, odpowiednie miejsce i czas realizacji. Proponowany model zarządzania czasem przenosi wszelkie sprawy, jakie dotychczas obciążały twój umysł – tzw. „otwarte pętle” do sprawnie działającego modelu zarządzania.

Zakres szkolenia

Szkolenie z zakresu sztuki efektywności inspirowane m.in. koncepcją Davida Allena GTD – „Getting Things Done – sztuką bezstresowej efektywności pozwoli Ci Podczas dwudniowych warsztatów poznać zasady organizacji spraw oraz czasu w oparciu o synkretyczne ujęcie koncepcji systemowo powiązanej z innymi – złożonej w jeden całościowy model organizacji czasu i zarządzaniem przepływem zadań.
(Warsztat nawiązuje do kanonów efektywnego zarządzania czasem; opracowań twórców różnych koncepcji oraz praktyk zarządzania takich jak: Lothar J. Seiwert, Steven Covey, Richard Koch, Robert W. Bly, David Allen Harvard Business
Poukładasz cały zakres swoich spraw: zaprojektujesz i wdrożysz poznane rozwiązania – wychodząc ze szkolenia z nowym podejściem do organizacji zadań i czasu.

Zagadnienia:

 • dlaczego sprawy tkwią w twoim umyśle – czym jest koncepcja uwolnienia się od tzw. „otwartych pętli” i odblokowania obciążonego umysłu – pamięci krótkotrwałej?
 • jak podejść w nowy sposób do „listy spraw do załatwienia” i co powinna zawierać by uwolnić się natychmiast od przytłaczającego poczucia nadmiaru spraw?
 • Dlaczego tak ważne jest myślenie systemowe o zarządzaniu czasem ?
 • Jak uchwycić szerszą perspektywę; widzenie spraw w układzie horyzontalnym i wertykalnym oraz łączności i zależności pomiędzy działaniami.
 • Jak klasyfikować wszelkie sprawy, przyporządkowywać im określony do realizacji moment w realizacji: czas miejsce i termin?
 • Wyznaczniki twojej efektywności. Czy właściwie angażujesz się w realizacje – właściwych spraw czy może tylko jesteś bardzo zajęty/zapracowany.
 • Zasada hierarchii pól a dobór odpowiednich celów – co stanowi kryteria twojego sukcesu? (wynikające z twoich celów, pełnionych ról społecznych i odpowiedniego zarządzania sobą)?
 • Zarządzanie działaniami. Kiedy zyskujemy rzeczywistą kontrolę nad przebiegiem realizacji poszczególnych spraw.
 • Odwrócona strategia „bottom up” (od dołu do góry) czyli sztuka ogarniania codziennych spraw dla odzyskania szerszej perspektywy i stworzenia przestrzeni dla realizacji spraw o kluczowym / strategicznym znaczeniu.
 • Twój model decyzyjny. 5 etapowy proces zarządzania zadaniami i dlaczego tak ważny jest model decyzyjny wspierający Twoją organizację wszelkich działań?
 • Strumień spraw wpływających i niedokończonych.
 • Strategia gromadzenia danych.
 • Analiza i klasyfikacja – dlaczego potrzebujesz kategoryzacji działań?
 • Sposób postępowania: powód dlaczego masz to zrobić, delegować lub odłożyć w terminie?
 • Lista twoich projektów – oraz zakres prac; ujęcie wertykalne i horyzontalne.
 • Jak tworzyć i jak zarządzać kategorią najbliższych działań?
 • Bloki czasowe / najlepszy sposób ujęcia twojego terminarza.
 • Twoje sprawy z którymi …nic nie należy zrobić: kategoria twoich śmieci, pożeraczy czasu i zadań do tzw. inkubacji.
 • Twoja kategoria „kiedyś może …” i „do odniesienia się…” / uwalnianie czasu.
 • Czym jest kontekst Twojego zadania, dlaczego sprawy powinny mieć swój kontekst aby dobrze kierować ich realizacją?
 • Czy potrzebujesz dziennych list spraw do załatwienia i określania priorytetów? Nie!
 • Zasada Pareto w doborze optymalnej strategii działania, zasada hierarchii pól i dlaczego potrzebujesz listy spraw, których robić więcej nie będziesz?
 • Macierz zaangażowania i satysfakcji – określanie bieżącej i optymalnej strategii działania
 • Model naturalnego planowania / 5 etapowy proces liniowy.
 • Opcjonalne: nieliniowe modele rozwiązywania problemów / planowanie.
 • Narzędzia wspomagające Twoje procesy decyzyjne i organizacje działań oraz przydatne aplikacje na twojego smartphone’a, tablet lub komputer.
 • Jak (prze)organizować swój terminarz ?
 • Implementacja nowych rozwiązań.

Implikacje praktyczne:
Warsztat poświęcony dyskusji oraz wypracowywaniu rozwiązań dotyczących reorganizacji Twojego systemu zarządzania czasem i strumieniem spraw
Utrzymanie funkcjonalności Twojego systemu – praktyczne zastosowanie modelu• Jak zorganizować swoje miejsce pracy / problematyka porządkowania i gromadzenia spraw w twoim biurze
• Godzina „0” czyli jak wystartować z nowym systemem …co musisz zrobić na „starcie” ?
• Twoje niezbędne narzędzia i działania praktyczne
• Porządkowanie spraw na biurku , w szafach oraz szufladach – zasada organizacji
• Jak zorganizować skrzynkę spraw przychodzących ?
• Identyfikacja i organizacja twoich aktualnych projektów
• Listy kontrolne, kreatywne notatki przypominające
• Poziomy efektywności – 6 perspektyw realizacji twoich planów
• Ukierunkowanie na rezultaty – 5 kluczowych nawyków działania

Zapraszamy do kontaktu w celu omówienia zakresu szkolenia.

Proponujemy Państwu      kontakt w sprawie  

identyfikacji kluczowych problemów z czasem i organizacji zadań w trybie konsultacji przedszkoleniowych
„Dlaczego Wszystko się spóźnia?”

komunikacja w organizacji

Andrzej Koszyk

Andrzej Koszyk
trener,
konsultant merytoryczny
menedżer projektów
szkoleniowych
Business everywhere