Wystąpienia publiczne i autoprezentacja

Dobra strategia prezentacji i wywieranego wrażenia wymaga  „dramaturgicznej świadomości”,  identyfikowania wzorców społecznych i kontekstów kulturowych wspomaganych technikami.
Znaczenie naszej prezencji i wizerunku wzrasta wraz z rozwojem mediów i konieczności bycia medialnym.  Jak zatem kreować własny wizerunek na tle wystąpień publicznych? Jak się pozycjonować? Jakie obrać działania, taktyki, jak wpisać się w określoną rolę rozumiejąc przyczyny i skutki wywieranego wrażenia?

Wystąpienia publiczne

Wszystko jest komunikatem! Dosłownie każdy aspekt naszego zachowania jaki odbywa się na scenie publicznej podczas wystąpień publicznych czy medialnych podlega oglądowi i interpretacji odbiorców. To właśnie z powodu tego, że patrzy na nas całe audytorium, że swoim wystąpieniem skupiamy uwagę różnych oczu widzących coś innego a łącznie dostrzegających każdy aspekt naszego wystąpienia rodzi się w nas stres i ogromna trema. Mamy na uwadze fakt, że podczas wystąpienia chcemy zdobyć zaufanie naszych słuchaczy, zyskać przychylność i dotrzeć z określonym przekazem, który powinien brzmieć interesująco, wiarygodnie i sensownie. Chcemy trafić do ludzi o określonych poglądach, własnych doświadczeniach a co za tym idzie krytycznym spojrzeniu. Mniemamy więc, że występując pokazujemy całych siebie: naszą sprawność intelektualną w formułowaniu myśli, naszą wiedzę i doświadczenia, kontrolę naszych zachowań, osobowość, styl oraz cechy jakie powinna posiadać osoba pełniąca taką a nie inną rolę społeczną czy zawodową. Dużo tego!

A zatem w naszym działaniu na publicznej scenie – skupia się szereg celów oraz czynności jakie mamy do ogarnięcia – wymagających jednoczesnej kontroli; oto przykładowe z nich:

• Zachowania na scenie ekspresja i panowanie nad sytuacją
• Budowanie wiarygodności – kreowanie wizerunku
• Zdobywanie zainteresowania odbiorców
• Kontrolowanie treści – pod względem jej logiczności i porządku
• Utrzymywanie kontaktu z słuchaczami
• Reagowanie na poszczególne sytuacje
• Formułowanie myśli, nadawanie im odpowiedniego kolorytu
• Panowanie nad odruchami oraz emocjami (opanowanie lęku)

Twoja trema – twój stres nie powinien Cię zatem w żaden sposób dziwić. Twoje reakcje mają swoje źródło w lęku społecznym, którego składnikami jest Twoja motywacja do osiągania określonego wrażenia powiązana z osobistymi możliwościami -umiejętnościami i predyspozycjami, jak również Twoim subiektywnym przekonaniem o własnych możliwościach – przekazania tego wrażenia innym.

Przeanalizowaliśmy wiele wystąpień publicznych.

Rozłożyliśmy wystąpienia publiczne – na czynniki pierwsze, zdefiniowaliśmy co w każdym z nich stanowi istotę problemu dobrego wystąpienia – stworzyliśmy ćwiczenia oparte na rzetelnej wiedzy popartej nauką (psychologii, antropologii kultury, kognitywistyki zajmującej się ludzkim mózgiem i percepcją) stworzyliśmy ćwiczenia, które pozwolą Ci na trening a w konsekwencji dobre wyszkolenie siebie, które nada Twoim wystąpieniom oczekiwanego przez Ciebie charakteru.

Pracujemy inaczej niż przyjęło się w tego typu szkoleniach. Sądzimy nawet, że wiele z nich przypomina bardziej egzamin lub rozważania teoretyczne niż rzeczywisty trening umiejętności – są stresujące, przegadane i mało efektywne z punktu widzenia nabycia określonych kompetencji.
Proponujemy Ci warsztat skoncentrowany właśnie na tych wszystkich czynnościach jakie chcesz opanować. A jeśli jesteś już mówcą i prezenterem z określonym doświadczeniem – zajmiemy się tymi aspektami, które chciałbyś sam udoskonalić.

Autoprezentacja – kreowanie wizerunku podczas wystąpień publicznych

Z wywieraniem wrażenia na innych, kreowaniem wizerunku czy przygotowaniem wystąpienia publicznego jest jak z tworzeniem portretu przez artystę malarza lub fotografika. Trzeba odnaleźć w osobie przedstawionej (tu:mówcy) charakterystyczny rys ukazujący osobowość, zawrzeć w kompozycji jego obrazu (wizerunku) odpowiedni wyraz, umiejscowić kontekst tego co reprezentuje, uchwycić sedno, jakie stanowi tło dla jego życia czy pełnionej roli społecznej. Trzeba uchwycić ten szczególny moment – zatrzymać w kompozycji kadru to, co stanowy na dany moment istotę wyrazu będącego zamierzonym przekazem.

Podobnie jest z przemyślanym kreowaniem własnego wizerunku, budowaniem obrazu siebie na tle oczekiwań społecznych dotyczących danej roli. Połączenie osobistych cech z oczekiwaniem społecznym z przyjętymi normami i wartościami – tworzy kompozycję naszej autoprezentacji, naszego wizerunku.

Kim jesteś? Jaka masz misję do spełnienia? Co chciałbyś, aby zobaczyli w Tobie inni? Jak chciałbyś być odbierany? Jakiego potrzebujesz autorytetu i jak chcesz budować swoją wiarygodność? Co powiedzą o Tobie inni, kiedy wyjdziesz z pokoju, zejdziesz z publicznej sceny?

Proponujemy Ci warsztat – pełen przemyśleń i odnajdowania własnej drogi do stworzenia wartościowej i spójnej prezencji … kreacji … autoprezentacji.
Odpowiesz sobie także na fundamentalne pytanie: czy chcesz odegrać daną rolę czy ją spełniać?
Jak masz ukazywać siebie … w scenariuszu wyuczonych zachowań, czy raczej zawrzeć w swoim przekazie jakąś prawdę – zachowując autentyczność?

Problematyka wystąpień publicznych w aspekcie Twoich potrzeb rozwojowych.

Prawdopodobne motywacje dotyczące naszego rozwoju w sferze wystąpień publicznych:

1. Zależy Ci na spójnym wizerunku i dobrym postrzeganiu Ciebie przez audytorium.
2. Chcesz nabrać więcej pewności siebie w roli występującego.
3. Chcesz rozwinąć techniki i sposoby dotyczące prezentacji, po to by Twoje wystąpienia były dla słuchaczy interesujące, inspirujące emocjonujące, robiące wrażenie.
4. Masz potrzebę nabycia większej swobody występowania, osobistej ekspresji, w prezentowaniu treści oraz uwolnienie się od samoograniczających zachowań.
5. Uważasz, że Twoje wystąpienia są częścią kreowanego wizerunku i wywieranego wrażenia na odbiorcach a co za tym idzie są komponentem oceny Twojego profesjonalizmu.
6. Chcesz oddziaływać swoimi wystąpieniami na odbiorców, budować swój autorytet, jako mówca lub osoba występująca w określonej roli społecznej lub zawodowej.
7. Zastanawiasz się jak wyjść poza banał komunikacyjny – na tle całej masy podobnych do siebie prezentacji i wystąpień publicznych.
8. Chcesz wypracować własny styl występowania, poznać w tym zakresie swoje mocne strony ponieważ Twoje wystąpienia spełniają ważny dla Ciebie cel wizerunkowy.
9. Masz potrzebę przygotowania określonego wystąpienia i chcesz wziąć go na warsztat, by wypracować / wyszlifować formę i się do niego dobrze przygotować.
10. Interesuje Cię przygotowanie pod kątem występowania różnych nieprzewidzianych okoliczności: sytuacji trudnych, związanych z reakcjami uczestników, obsługą sprzętu oraz
właściwym zagospodarowaniem przestrzeni publicznej (miejsca wystąpienia).

Wystąpienia publiczne – warsztaty

W odpowiedzi na potrzeby – przygotowujemy:

• Dedykowane warsztaty przygotowane pod kątem określonych wystąpień, zależnych od sytuacji i kontekstu wystąpienia: wygłoszenie expose, debata publiczna, prezentacja przed zarządem, prezentacja określonego tematu przed audytorium, udział w konferencji, prezentacja podczas sympozjów z udziałem większego audytorium itp.
• Treningi zachowań – coaching sceniczny, pracę na scenie nad własną ekspresją i wizerunkiem scenicznym
• Warsztaty w zakresie przygotowania scenariuszy wystąpienia oraz autoprezentacji z opracowaniem materiałów pomocniczych
• Szereg ćwiczeń i tzw. „wprawek” budujących warsztat prezentera i mówcy, technik argumentacji, sztuki rozmawiania i dialogu

Zagadnienia – problematyka w zarysie:

1. Jak przygotować się do dobrego wystąpienia?
2. Jak prezentować treści aby przyciągnąć uwagę odbiorców?
3. Jakimi środkami oddziaływania na odbiorców osiągać cele wystąpienia
4. Techniki wzmacniające przekaz podczas wystąpienia / prezentacji
5. Tworzenie określonej dramaturgii scenicznej, budowanie napięcia
6. Do czego przyzwyczaiły nas media – jak być medialnym w swoim przekazie ?
7. Czym i jak wzbogacać prezentacje oraz wystąpienia?
8. Ważne punkty i wzmocnienia w strukturze prezentacji.
9. Materiały pomocnicze – wspierające plan i przebieg wystąpienia
10. Taktyki autoprezentacyjne – kreowanie wizerunku podczas wystąpienia
11. Kontekst społeczny: normy i role dla określonych form wystąpienia
12. Wystąpienia publiczne w kontekście przywództwa
13. Znaczenie zgodności z prototypem roli
14. „ja” – prywatne; „ja” publiczne na tle zasady komplementarności
15. Oczekiwane i cenione wartości przez odbiorców autoprezentacji
16. Dylemat autoprezentacyjny – a problem tremy (lęku społecznego)
17. Wybrane aspekty porażek autoprezentacyjnych

Twój medialny autoportret – sztuka autoprezentacji

O dobrze postrzeganym – przemyślanym wizerunku podobnie jak wywieranym wrażeniu na odbiorcach wystąpienia decyduje szereg czynników, które powinniśmy wziąć pod uwagę, przemyśleć i wykreować:

• Autoprezentacja – czyli świadome ukazanie siebie (z definicji) manipulowanie wywieranym wrażeniem
• Kontekst kulturowy – który wyznacza pewien zakres atrybutów dla danej roli (tzw. prototyp roli) podczas wystąpienia reprezentujesz określone stanowisko i rolę
społeczną, zawodową
• Ekspresje – będącą z jednej strony naszym rysem osobowościowym a z drugiej elementem wzmocnienia przekazu
• Komunikację – sposób odnoszenia się do rozmówcy, odbiorców, nawiązanie kontaktu
• Gry scenicznej – zbudowania określonej dramaturgii oraz umiejętności zaistnienia w przestrzeni Twojego wystąpienia
• Określenia własnych atrybutów i dobrania odpowiednich argumentów do przekazu
• Zastosowania rekwizytów będących atrybutami dla prezentowanej przez Ciebie roli
• Zrozumienia swojego audytorium, zrozumienia odbiorców, oczekiwań swojej grupy docelowej i odpowiedniego dostrojenia
• Zbudowania zaufania i przychylności poprzez przemyślane taktyki autoprezentacyjne
• Wytworzenia interakcji – sprzężenia zwrotnego z odbiorcami, uważności na reakcje słuchaczy
• Uświadomienia i realizacji celów merytorycznych, wizerunkowych, emocjonalnych jakie chcesz osiągnąć swoim wystąpieniem – cel wywieranego wrażenia
• Zadbania o przejrzystość struktury wystąpienia, zwartość i jasność przekazu, oraz konkretyzacji jaka pozostanie w pamięci i refleksji Twoich słuchaczy
• Opanowania stresu wynikającego z tzw. lęku społecznego dla wzmocnienia poczucia pewności siebie

Zapraszamy do nawiązania   kontaktu

W celu zdefiniowania ważnych potrzeb – dotyczących DEDYKOWANEGO WARSZTATU z zakresu WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH

przed sformułowaniem oferty – prześlemy ankietę z kilkoma pytaniami dotyczącymi ważnych dla Ciebie aspektów rozwojowych związanych z tematem szkolenia.

Zapraszamy do zapoznania się także z zagadnieniami pokrewnymi w dziale Umiejętności Społecznych  i   Efektywności Osobistej 

kliknij obrazek:

umiejętności społeczne
umiejętności  społeczne
efektywność osobista szkolenia
efektywność osobista szkolenia

Andrzej Koszyk

Andrzej Koszyk
trener,
konsultant merytoryczny
menedżer projektów
szkoleniowych
Business everywhere