Umiejętności społeczne

U podłoża każdej silnej emocji leży impuls do działania; podstawą inteligencji emocjonalnej jest rozsądne kierowanie tymi impulsami …

Ze względu na elementy warsztatu, które będą wkomponowane w szkolenie rozwijające umiejętności społeczne, uczestnicy będą mieli okazję ćwiczyć nowo nabywane umiejętności pod kierunkiem prowadzących.

szkolenia interpersonalne

 

Sztuka mediacji, dialogu i porozumienia

Większość nieporozumień i konfliktów ma charakter gier o sumie niezerowej – co oznacza, że wygrana jednej strony … szkolenie mediacje …

Wystąpienia publiczne i autoprezentacja

Dobra strategia prezencji i wywieranego wrażenia wymaga „dramaturgicznej świadomości”, identyfikowania wzorców społecznych … szkolenie wystąpienia publiczne …

Automotywacja i planowanie kariery

Współczesny model kariery zmienił paradygmaty. Powinniśmy zacząć myśleć inaczej o zarządzaniu karierą… o szkoleniu …

Kreowanie wizerunku

Medialność stała się składową naszego życia. Podlegamy weryfikacjom z uwagi na karierę, pełnione role, czy życiowe doświadczenia… o szkoleniu …

*/