Szkolenie z Analizy Transakcyjnej. Wartość szkolenia

data: 2015-09-02

wydane przez:


Analiza Transakcyjna a nasze umiejętności interpersonalne

Każdego dnia zawieramy dziesiątki transakcji psychologicznych. Wynikają one z naszych codziennych kontaktów. Ich charakter wpływa na jakość naszych relacji z otoczeniem, nasze związki społeczne, stosunki zawodowe, czy relacje osobiste; określa na nasz stosunek do samych siebie oraz do innych, kształtuje naszą ocenę sytuacji i nasz sposób widzenia świata. Rodzaj transakcji psychologicznych, jakie zawieramy ze światem utrwala nasze przekonania i życiowe postawy.
Zakres oddziaływania jest więc tak szeroki – że przy okazji Analizy Transakcyjnej można mówić o ważnej kwestii rozwoju osobowego w tym naszej inteligencji emocjonalnej.

Analiza Transakcyjna (AT) to model rozumienia mechanizmów osobowości, relacji międzyludzkich oraz komunikacji.

Analiza Transakcyjna a nasze Transakcje psychologiczne.

 

Rodzaje transakcji psychologicznych, jakie zawieramy są wypadkową oceny zaistniałej sytuacji, w której uczestniczymy, naszego stanu „ja” (sposobu myślenia i odczuwania) oraz reakcji drugiej osoby na otrzymany komunikat czy zastaną sytuację. Charakter komunikatu, jaki wysyłamy (tzw. bodziec transakcyjny) pobudza stan „ja” drugiej osoby, dlatego też możemy spodziewać się określonej odpowiedzi, (czyli tzw. reakcji transakcyjnej).
Bodziec + reakcja = transakcja. Według tak skonstruowanego modelu (AT) można odnaleźć szereg zależności w ludzkich zachowaniach dotyczących naszej sprawności interpersonalnej – wynikającej z naszej osobowości i umiejętności porozumiewania się z innymi.
Jak wiadomo wszyscy potrzebujemy kompetencji interpersonalnych, umiejętności budowania konstruktywnego dialogu, sztuki rozmawiania, łagodzenia sporów, co więcej sztuki pozytywnego oddziaływania na innych. To ważne kompetencje społeczne konieczne w wielu zawodach. Nasz sposób rozmawiania szczególnie w sytuacjach emocjonalnie trudnych wpływa na charakter stosunków z innymi ludźmi, wpływa na nasze decyzje oraz na ich życiowe konsekwencje.
Rozumienie zależności pomiędzy „bodźcem” a „reakcją” w ujęciu Analizy Transakcyjnej daje nam niebywałą kompetencję w zakresie sztuki porozumiewania się i budowania relacji innymi.

 

Sposób, w jaki  budujemy relacje z innymi, nasz stosunek do określonych sytuacji oraz to jaki dajemy temu wyraz – mogą stanowić ważną funkcję naszej inteligencji emocjonalnej, naszego stylu komunikacji, stylu zarządzania oraz budowanie określonej kultury w organizacji.

Stany „ja”

Stany „ja” to wyuczone lub nabyte wzorce zachowań, którym towarzyszy nasz wewnętrzny stan myślenia i przeżywania danej sytuacji. Nie bez znaczenia dla naszej inteligencji emocjonalnej są rozgrywające się w nas procesy wewnętrzne (tzw. intrapsychiczne). Wszystko to, co rozgrywa się w naszym wnętrzu, znajduje wyraz w naszych zewnętrznych zachowaniach i naszym odnoszeniu się do świata. Nasz stosunek do rzeczywistości mógł zostać w nas silnie ukształtowany przez negatywne wzorce. Można to zaobserwować, wówczas gdy odczuwamy spadek poczucia własnej wartości, mamy w sobie nadmierną dozę samokrytyki, wątpimy we własne możliwości, przezywamy frustrację z naszych niepowodzeń, reagujemy złością lub nadmiernym lękiem lub kiedy nasze kontakty z innymi kończą się kłótnią lub pogorszeniem relacji.
Stany „ja” stanowią spójny zestaw myśli uczuć, modelują zakres powielanych latami reakcji emocjonalnych i zachowań, jakie towarzyszą nam w codziennych sytuacjach życiowych. Gdy nie korzystamy z pełnego potencjału wszystkich „stanów ja” lub gdy poszczególne zachowania biorą górę nad innymi – rodząc negatywne konsekwencje możemy mówić o potrzebie rozwoju inteligencji emocjonalnej.

Inteligencja emocjonalna w praktyce
Zachęcamy do zobaczenia oferty szkolenia:     Oferta szkolenia z  Analizy  Transakcyjnej


Zobacz Podobne Artykuły

Szkolenie z komunikacji – komu to jeszcze potrzebne?

data: 2022-08-18

wydane przez: 2022-08-18

Chciałem już spisać na straty jeden z moich (ulubionych) produktów szkoleniowych – dotyczących zagadnień komunikacji, jako funkcji kultury zarząd...

Analiza techniczna – nie działa, podobnie jak techniki sprzedaży?

data: 2022-06-22

wydane przez: 2022-06-22

techniki sprzedaży a analiza techniczna Problem: Jeśli to prawda - to jak prowadzić rozmowy z klientami, jak pokierować danym procesem spr...

szkolenia sprzedażowe -energetyczny shot

data: 2022-06-14

wydane przez: 2022-06-14

Shot sprzedażowy to formuła pracy szkoleniowej, która zakłada krótkie sesje np. trzy - godzinne, poświęcone jednemu zagadnieniu. Idea ma na celu...

SZKOLENIA HANDLOWE

data: 2022-01-21

wydane przez: 2022-01-21

Szkolenia dla handlowców. Realne działania rozwojowe czy szkoleniowy efekt "wow" - w czym problem? Szkolenia handlowe? ... Czy może jednak...

Zarządzanie sprzedażą

data: 2021-04-21

wydane przez: 2021-04-21

Cechy dobrego handlowca. Rankingi i benchmarking Dlaczego to nie takie oczywiste być wysoko na firmowej liście w rankingach sprzedaży? Czyli o...

Jak myślimy o szkoleniach dla firm?

data: 2021-01-14

wydane przez: 2021-01-14

Szkolenia dla firm. Jak myślimy o szkoleniach rozwiązując problemy organizacji? Czy nasz wybór jest wynikiem myślenia produktowego czy problemowe...

Szkolenia on line

data: 2020-06-05

wydane przez: 2020-06-05

Szkolenia on line: treningi, warsztaty coachingi Szkolenia on line jak to zorganizować? Z uwagi na zapotrzebowanie rynku wynikające z poszerzonej ...

Trening menedżerski

data: 2020-02-24

wydane przez: 2020-02-24

Trening menedżerski nowe opracowanie Trening menedżerski, warsztat czy szkolenie? … jak myślimy o szkoleniach oraz treningach menedżerskich? Zarządzan...

SZKOLENIE Z MOTYWACJI

data: 2020-02-04

wydane przez: 2020-02-04

Szkolenie z motywacji  to propozycja ... ... nowego spojrzenia na motywacje – będącego wynikiem szeregu eksperymentów badawczych i obserwacji zachowań...

Szkolenia biznesowe zarządzanie ludźmi psychologia zarządzania

data: 2019-12-08

wydane przez: 2019-12-08

Szkolenia biznesowe  zarządzanie ludźmi psychologia zarządzania - stawia menedżerów ponownie przed tymi samymi pytaniami. Bo, gdy pytania się nie zmie...