Zarządzanie Szkolenia z zarządzania

Szkolenia z zarządzania, jako propozycje rozwojowe dla Państwa organizacji ujmujemy w kategorie procesu rozwiązywania problemów – odwołując się do modelu działania firm konsultingowych.

Przygotowując dla Państwa szkolenie z obszaru zarządzania:
• Dążymy do poznania i zrozumienia Państwa organizacji oraz modelu biznesowego
• Poszukujemy odpowiedzi na pytania: co jest problemem i co składa się na problem?
Czy rozwiązujemy właściwy problem i co stoi na szczycie hierarchii problemu?
• Określamy hierarchie ważności naszego pola działania– czyli obszarów rozwojowych
• Przedstawiamy rekomendację dla zaproponowanego rozwiązania
• Stosujemy zasadę M.E.C.E. – warunek sine qua non – przyjętego rozwiązania: jako konieczny i wystarczający

Traktujemy szkolenia z zarządzania jako element konsolidowania różnych modułów tematycznych w jednym szkoleniu – odpowiednio do rozpoznanego problemu i przyjętego rozwiązania. Dlatego zaproponowana tu klasyfikacja szkoleń ma charakter umowny.

Nowe technologie – stanowią dzisiaj kluczowe źródło budowania przewagi konkurencyjnej dla firm. Szybkość działania, poprawianie efektywności procesów pracy, minimalizowanie kosztów i operacjonalizacja – orientują uwagę menedżerów na ten kierunek rozwoju biznesu.

Jeśli jednak w określaniu strategii rozwojowej swojej organizacji dostrzegacie Państwo wagę i znaczenie istnienia tzw. czynnika ludzkiego: czyli personalnego odniesienia do zarządzania, w oparciu o określone kompetencje menedżerskie – dla budowania określonej kultury zarządzania; to widzimy w tym działaniu przestrzeń dla naszych propozycji szkoleniowych.

W zależności od potrzeb dobieramy zespoły merytoryczne do danego projektu lub wydarzenia szkoleniowego. W zakładkach znajdą Państwo informacje o szkoleniach z zarządzania.

szkolenia z zarządzania

 

Szkolenia menadżerskie

Szkolenia dla menedżerów

Jakie są dylematy współczesnego szefa? Co stanowi klucz do dobrego zarządzania? Jakie odpowiedzi daje praktyczna wiedza psychologiczna? szkolenie dla menedżerów…

Zarządzanie zespołem

Koncepcja przywództwa zespołowego – jej praktyczne odniesienie wyznacza dzisiaj nowe myślenie o zarządzaniu …szkolenie zarządzanie zespołem …

Psychologia zarządzania (dla szefów)

Kto przewodzi – nie musi zarządzać; czyli jak wejść w rolę szefa poprzez rozwój kompetencji menedżerskich? … szkolenie psychologia zarządzania…

Analiza Transakcyjna

„Analiza Transakcyjna” – przełożona na język zarządzania stanowi doskonałe uzupełnienie kompetencji menedżerskich …szkolenie Analiza Transakcyjna …

Inteligencja Emocjonalna w Zarządzaniu

Rozwój kompetencji interpersonalnych w zarządzaniu. Warsztat rozwoju osobowości szefa na tle zespołu… szkolenie inteligencja emocjonalna w …

Zarządzanie zmianą

Sukces zmiany obciążony jest subtelnymi czynnikami o decydującym znaczeniu, co sprawia, że wprowadzanie zmian czy to w życiu osobistym, czy to w organizacji wymaga dobrego przygotowania strategicznego … szkolenie zarządzanie zmianą …

Motywowanie pracowników

Nowe spojrzenie na motywacje skłania do porzucenia dotychczasowego myślenia o sposobie motywowania pracowników… szkolenie motywowanie pracowników …

Przywództwo

Współczesne koncepcje przywództwa zmieniają dotychczasowe myślenie o zarządzaniu a ich rezultaty wywołują zdumienie niejednego lidera szkolenie z przywództwa …

Zarządzanie przez coaching

Metoda wyzwalająca w ludziach to, co w nich najlepsze jest w istocie drogę do kreowania ze zwykłych ludzi – liderów… szkolenie zarządzanie przez coaching …

*/