BUSINESS EVERYWHERE szkolenia dla firm

szkolenia biznesowe dla firm

wysokie kompetencje w zarządzaniu

Andrzej Koszyk

Andrzej Koszyk
trener,
konsultant merytoryczny
menedżer projektów
szkoleniowych
Business everywhere