Analiza Transakcyjna w zarządzaniu. Mapy Mentalne lidera

Mapy mentalne lidera Szkolenie/ warsztat/ konsultacje – mentoring,  dotyczące koncepcji psychologicznej, która pozwoli rozwinąć świadomość i praktyczne podejście do zarządzania menedżerów w kształtowaniu własnego przywództwa. To zaproszenie do nabywania rzeczywistych kompetencji (!) w obszarze psychologii zarządzania. Analiza Transakcyjna - to koncepcja psychologiczna potwierdzona wieloma badaniami - ułożona w program szkolenia, warsztatów - dotyczących osobistego rozwoju ukierunkowana na to: jak umiejętnie rozwijać wewnętrzn...

Jak wybieramy szkolenia?

szkolenia dla firm ...i o tym dlaczego prawdopodobnie nie kupisz mojego szkolenia decydując się czasem na gorsze rozwiązania. O sposobie myślenia i podejmowania decyzji Rozważania stanowią jedną z możliwych hipotez opartych na obserwacjach. Nie zakładam jednak że stanowią obraz całego rynku szkoleniowego. Czy oznacza to jednak, że problem nie istnieje? Szkolenia nie działają? Zastanawiam się czy i jak wzory kultury masowej przenikają do struktur myślenia ludzi odpowiedzialnych za procesy rozwiązywania problemów w organizacjach i ...

O zarządzaniu przez cele – słów kilka

zarządzanie przez cele - wiązka celów Zarządzanie przez cele - dyskurs polemiczny W niniejszych rozważaniach podejmuje szybki dyskurs z autorem przytoczonego tu artykułu, podejmującym kwestie zarządzania przez cele oraz jego hybrydą zarządzania przez cele w kryzysie.  Nie jest to jednak dyskusja otwarta i nie odbywa się z udziałem i za wiedzą autora artykułu. Pozwoliłem sobie na dokonanie kilku odniesień w przytoczonym tu artykule w celu wywołania refleksji na temat zarządzania przez cele zainteresowanym tym zagadnieniem czyteln...
Andrzej Koszyk
Andrzej Koszyk


andrzej_koszyk trener, konsultant merytoryczny, menedżer projektów szkoleniowych,      
 

  • Andrzej Koszyk

Śledź nas na facebooku Facebook
Newsletter

Andrzej Koszyk

Andrzej Koszyk
trener,
konsultant merytoryczny
menedżer projektów
szkoleniowych
Business everywhere