Szkolenia integracyjne wyjazdy integracyjne dla firm

Szkolenia integracyjne wyjazdy integracyjne dla firm czy tak zwany outdoor rozwojowy to określenia powszechnie kojarzone z poprawianiem współpracy i zwiększaniem stopnia integracji zespołów.

Szkolenia Outdoor  –  to forma szkolenia integracyjnego realizowanego w terenie / w odpowiednio wybranym plenerze, opartego na przygotowanych scenariuszach  gier i zadań zespołowych tworzonych z myślą o rozwijaniu kompetencji w zakresie zarządzania zespołem, współpracy w zespole, integracji działań zespołu.

Organizacja …ucząca się

W koncepcji  zarządzania określanej mianem Organizacji uczącej się  podobnie jak w modelu HPO Scores (High Performing Organizations) tzw. – Efektywnych Organizacji wskazuje się na ważny czynnik sukcesu firm  jakim jest wyciąganie wniosków z doświadczeń.  Koncepcja głosi, że aby pójść dalej – osiągnąć kolejny etap rozwoju czy wejść na kolejny etap sukcesu – trzeba na chwilę odejść od realizacji (od załatwiania bieżących spraw) i spojrzeć na siebie – na swoją organizację, na zespół w nowy sposób – niejako z boku, zobaczyć własne działania  z dystansu – z innej perspektywy. Może się wówczas okazać to, co wyraził kiedyś Albert Einstein, że chociaż pytania nie uległy zmianie – to odpowiedzi się zmieniły, a co za tym idzie konieczna jest modyfikacja podejścia, weryfikacja założeń wypracowana na kanwie tego co pokazało nowe spojrzenie.  To nowe podejście – do zarządzania, do współpracy, do  sposobu działania niesie ze sobą nowy wymiar czegoś co wydawało się jeszcze niedawno … trwałe i niezmienne.

Żyjemy w czasach ciągłej miany paradygmatów!

Odpowiedzi … się zmieniły …

Kiedy ostatni raz Twój zespół miał okazje przetrenować współpracę?
Czy w codziennym natłoku spraw i goniących terminów jest jeszcze czas na eksperymentowanie kształtowanie podejścia, wymianę spostrzeżeń?
Czy mamy okazję do weryfikacji przyjętych niegdyś założeń dotyczących (poprawy) wzajemnej współpracy? ... I czas na refleksję lub korektę dotychczasowych rozwiązań?

Outdoor rozwojowy – to forma zajęć w plenerze, realizowanych w ramach szkoleń integracyjnych dedykowany tym zespołom/ organizacjom które:
• chcą rozwijać / poprawiać efektywność własnej współpracy
• zamierzają eliminować złe nawyki i rekonstruować założenia dotyczące efektywności
• doświadczyć bycia zespołem w zupełnie nowej sytuacji by ocenić swoją funkcjonalność i dotychczasowe sposoby działania w nowej perspektywie
• szukają inspiracji by porozmawiać o zmianach i ewentualnych korektach współpracy
• mają potrzebę by odbudować / podnieść morale i zakończyć kwestie niewyjaśnionych do końca kwestii spornych
• chcą doskonalić swoje kompetencje na tle nowej wiedzy o zespołach
• zamierzają rozwinąć umysł zespołowy – by podejmować lepsze decyzje i mieć lepszą ocenę sytuacji
• zamierzają skorygować, polepszyć, zmodyfikować wybrane aspekty współpracy w zespole

Warsztat oparty na wiedzy, w którym uczestnicy mogą własną praktykę bycia zespołem odnieść bezpośrednio do wybranych zagadnień dotyczących polepszenia współpracy by zwiększyć potencjał zespołu. Warsztat odnoszący się do ważnych zagadnień rozwijania efektywnych zespołów – z jednoczesnym poszukiwaniem analogii do pracy zawodowej i nawiązaniem do własnej praktyki.

 Szkolenia integracyjne wyjazdy integracyjne dla firm. Problem jak wybierać i planować ?

Szkolenia Integracyjne wyjazdy integracyjne jak i samo pojęcie  integracji kojarzy nam się zazwyczaj z wyjazdem firmowym, który staje się okazją do lepszego poznania – często od mniej formalnej strony i pogłębienia wzajemnych relacji. Wyjazdy integracyjne z kolei widzimy, jako okazje do wspólnej zabawy w gronie współpracowników, z określoną dawką emocji służących nagromadzeniu wspólnych przeżyć, mających w późniejszym czasie przełożyć się na lepsze relacje w zespole.

Recepta na podniesienie atmosfery w organizacji a czasem nawet uzdrowienie relacji wydaje się być – prosta: „nie myślmy więcej o złych chwilach, zapomnijmy sobie stare nieporozumienia i zadry – zacznijmy nowy rozdział współpracy”.Koncepcja niczym z „Wesela” Wyspiańskiego, która wydaje się być naszym narodowym sposobem na rozwiązywanie konfliktów wydaje się mieć pewne wady, bo oto po dosyć krótkim okresie dobrego samopoczucia i zabawy z zakamarków codzienności zaczynają wychodzić upiory. Upiory – to nic innego jak nasze niezałatwione sprawy, nierozwiązane i zamiecione pod dywan problemy; nasze chorobowe stany nawracające złożone z utartych schematów, powtarzanych ścieżek myślowych i nawykowych zachowań.

Czego zatem nauczyliśmy się podczas ostatniego wyjazdu integracyjnego?

…jeśli nie wypracowaliśmy nowego podejścia … niczego!  Bo …

…na jak długo wystarczą nam dobre wspomnienia z wyjazdu, aby w obliczu bieżących problemów utrzymać nasze wzajemne stosunki?
Czy wspólna zabawa może na trwałe zmienić nasze nawyki w postępowaniu – jeśli nie wypracowaliśmy przemyślanego nowego wzorca ?

Integracja zespołu wyjazdy integracyjne od innej strony… ?

Szkolenia integracyjne wyjazdy integracyjne dla firm – według naszej definicji tzw. outdooru edukacyjnego stanowią okazję do wypracowywania i ukształtowania ściśle określonego podejścia do współpracy w zespole. Integrowanie zespołu to nic innego jak kształtowanie nawyków prowadzących do nowego sposobu działania lub osiągania kolejnego etapu dojrzałości zespołu – aż po etap wysokoefektywnej współpracy( tzw. Performing). Cele rozwojowe dla zespołu realizujemy w oparciu o przemyślane scenariusze zadań i gier zespołowych. Opis gier i scenariuszy wysyłamy w odpowiedzi na zapytanie. Można je znaleźć także w kilku przykładach na stronie:

Scenariusze gier zespołowych

Zachowania integrujące – czyli rozwój kompetencji zespołu

Uczestnicy przed zadaniem lub bezpośrednio po zadaniu otrzymują informację na temat sposobu rozwiązania problemu (model działania). Poszczególne scenariusze zadań/gier – kształtują określone kompetencje w zespole. Traktujemy integrację i rozwój zespołu jako proces kształtowania tzw. zachowań integrujących – mających kluczowe znaczenie dla funkcjonowania dojrzałego zespołu.Zachowania integrujące – to ukształtowane nawyki, wypracowane sposoby postępowania oraz reakcje poszczególnych członków zespołu w określonych – krytycznych dla zespołu sytuacjach.
Każdy zespół powołany został do określonych zadań i realizacji określonych celów; wymaga więc od swoich członków specyficznych zachowań. Gdy ich brakuje, dysfunkcje w zespole – czyli brak kompetencji przekłada się na spadek efektywności i satysfakcji z współpracy oraz na słabsze rezultaty zespołu.

Szkolenia integracyjne wyjazdy integracyjne dla firm realizujemy w oparciu o modele kompetencyjne wysokoefektywnych zespołów – tworząc odpowiednie scenariusze gier oraz zadań zespołowych poparte przykładami oraz  wiedzą z dziedziny zarządzania. Nauka odbywa się poprzez odniesienia praktyczne.

W odpowiedzi na Państwa   zapytanie – wysyłamy ofertę. Opracowujemy scenariusze szkoleń outdoor – pod kątem konkretnych obszarów rozwojowych dla zespołu
Szkolenia outdoor i budowanie zespołu  można powiązać także z  … Coachingiem zespołowym

Powrót do strony oferty przez kliknięcie obrazka:

szkolenia integracyjne

Poznaj:     Scenariusze gier zespołowych

Zobacz także ofertę dotyczącą  szkoleń związanych z    rozwojem zespołu

budowanie zespołu

budowanie zespołu

Andrzej Koszyk

Andrzej Koszyk
trener,
konsultant merytoryczny
menedżer projektów
szkoleniowych
Business everywhere