Sytuacyjna analiza zachowań i praca nad relacjami.

Aktualności
2015-09-03 r.

Sytuacyjna analiza zachowań i praca nad relacjami.

Warsztat, dedykowany osobom, których kompetencje społeczne odgrywają ważną rolę w życiu zawodowym, wiążą się z bezpośrednim oddziaływaniem na odbiorcę. Psychologiczne aspekty kontaktów interpersonalnych w relacji szefa z podwładnymi, pracowników pierwszego kontaktu z klientami czy zbudowania porozumienia pomiędzy stronami konfliktu.


Problem wyuczonych zachowań – czyli autentyczność zniekształcona technikami komunikacji - gdzie popełniany jest błąd w edukowaniu komunikacji interpersonalnej? - czy „doskonały” sposób porozumiewania się - stał się ważniejszy od treści rozmowy? Uwrażliwienie na „czynnik osobowy” – jak porozumiewać się pozostając w zgodzie z samym sobą ? Komunikacja – jako psychologiczny autoportret naszych wewnętrznych stanów „ja”. „Jaki jestem gdy ktoś inny nie jest takim, jakim chciałbym go mieć”? Rozwiń (samo)świadomość – na temat sposobu w jaki wyrażasz siebie i kształtujesz relacje interpersonalne z innymi, co rozgrywa się na panie twoich przeżyć wewnętrznych? Relacja ja i inni – pozycje życiowe; budowanie relacji wygrany – wygrany dla obu stron. Opracowanie własnej strategii znalezienie porozumienia i rozwiązania sytuacji konfliktowych z innymi osobami. Kwadrat wartości i rozwoju osobowego Helwiga – model rozwoju poszczególnych kompetencji komunikacyjnych, dynamiczna równowaga – planowanie osobistego rozwoju interpersonalnego. Diabelskie koło relacji międzyosobowych – krąg akcji i reakcji ujawniający cały system zachowań interpersonalnych, poszukiwanie przyczyn dysonansu poznawczego, utraty kontroli nad procesem komunikacji, problem zachowań reaktywnych – z tendencją do eskalacji: - identyfikacja ukrytych motywów postępowania w danej relacji? - jak przerwać spiralę, która nakręca konflikt? - jak odzyskać autentyczność kontaktu i nawiązać dialog? Relacje otwarte i utajone – czyli przestrzeń nieświadoma kontaktu, w której „coś załatwiamy” naszym zachowaniem – co nie jest wypowiedziane? Ukryta motywacja – służąca zaspokojeniu potrzeb; obrona interpersonalna, koluzja czy wypełnianiu określonej roli dla dopełniania wyobrażenia o samym sobie? Style zachowań – w dynamice relacji międzyosobowych – modele zachowań i wyznaczniki stylu; jak odczytywać style – zależnie od sposobu komunikacji. Systemowe podejście - czyli świadoma reakcja na czyjeś zachowania; własny kierunek rozwoju osobowego i modelowanie kontaktu. Osiem stylów komunikacji i interakcji.
Publikacje
2023-05-21
Przypadek Misji Apollo 13 – scenariusz na jedną z gier integracyjnych rozwijajacych zespoły

Fenomen misji APOLLO 13 i sprowadzenia członków załogi – astronautów - szczęśliwie na Ziemię po tym jak doszło w przestrzeni kosmicznej do eksplozji ...

blog
2023-05-06
Symulacje myślowe – jako funkcja zarządzania

Jak to się stało? Czy znasz odpowiedź na pytanie jakim sposobem ktoś umieścił samochód w takiej pozycji (bez użycia dźwigu)? Jakiego potrzebo...Śledź nas na facebooku Facebook
Newsletter