STYLE MYSLENIA – BADANIE

Nasz sposób działania jest odzwierciedleniem sposobu ujmowania rzeczywistości, który z kolei wynika ze sposobu myślenia. Rozumiejąc własny styl myślenia mamy szansę być sobą, rozwijać talenty i predyspozycje…

Andrzej Koszyk

Andrzej Koszyk
trener,
konsultant merytoryczny
menedżer projektów
szkoleniowych
Business everywhere