REISS MOTIVATION PROFILE

treść w opracowaniu…

Andrzej Koszyk

Andrzej Koszyk
trener,
konsultant merytoryczny
menedżer projektów
szkoleniowych
Business everywhere