Psychologia komunikacji w zarządzaniu

Psychologia komunikacji w zarządzaniu to szeroko pojęty warsztat lub trening zachowań interpersonalnych dla różnych grup zawodowych  dotyczący kompetencji oraz  zachowań w pracy menedżerów, specjalistów, pracowników będących w kontakcie bezpośrednim z klientami  oraz warsztat bezpośredniej relacji z współpracownikami. (Pracujemy nad  rozszerzonym opisem zagadnienia psychologi komunikacji, tymczasem zapraszamy do poznania tematyki zagadnień z obszaru psychologii komunikacji na naszych innych podstronach).

Czego dotyczą warsztaty / szkolenia z obszaru psychologii komunikacji (?):

1. rozwoju umiejętności budowania porozumienia – poprzez sztukę rozmawiania

2. komunikacji interpersonalnej

3. codziennych sytuacji szefa w relacji z podwładnymi

4. rozumienie przyczyn ludzkich reakcji,  zachowań i motywacji w bezpośrednim kontakcie

5. sztuki mediacji i umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych w zarządzaniu

6, dopasowywania stylu komunikacji do profilu osobowości danej osoby

7. wywierania wpływu – technik perswazji i argumentacji

 

Zapraszamy do zapoznania się z następującymi zagadnieniami, w których realizujemy szkolenia i warsztaty z obszaru PSYCHOLOGII  KOMUNIKACJI:

  1. INTELIGENCJA EMOCJONALNA W ZARZĄDZANIU 
  2. ANALIZA TRANSAKCYJNA W ZARZĄDZANIU
  3. TRENING MENEDŻERSKI – metoda aktywizującą
  4. ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW

Jeśli interesuje Państwa konkretne zagadnienie z obszaru PSYCHOLOGII KOMUNIKACJI – prosimy o wysłanie   ZAPYTANIA

POWRÓT na stronę zagadnień z  KOMUNIKACJI

Andrzej Koszyk

Andrzej Koszyk
trener,
konsultant merytoryczny
menedżer projektów
szkoleniowych
Business everywhere