O zarządzaniu

Rzecz o dosyć powszechnym w polskiej kulturze problemie mikrozarządzania - określanym także mianem tzw. "ręcznego sterowania" będącym zmorą w organizacjach dla ludzi nieprzeciętnych. Przyjmowanie na siebie funkcji lidera, lub stawanie się liderem w wyniku rozwoju projektu biznesowego  – ma w planie kariery przedsiębiorstw różne uwarunkowania formalne. Pierwszym z nich jest fakt posiadanych kompetencji merytorycznych twórcy, które dotyczą obejmowanego zakresu funkcjonowania firmy, działu bądź zespołu. Bardzo dobrzy specjaliści – st...

Szkolenie z komunikacji – komu to jeszcze potrzebne?

Chciałem już spisać na straty jeden z moich (ulubionych) produktów szkoleniowych – dotyczących zagadnień komunikacji, jako funkcji kultury zarządzania oraz tzw. wrażliwego przywództwa.  Uznałem, że świat ewoluuje za sprawą nowych technologii w stronę innej funkcjonalności niesionego przekazu. Że być może kolejne pokolenia – wyrastające w stechnicyzowanym zalgorytmizowanym świecie interfejsu jako dostępu i bycia dostępnym- nie będą już posiadały ani wrażliwości ani potrzeby rozwoju kompetencji interpersonalnych. Świat spotkań przy e...

Analiza techniczna – nie działa, podobnie jak techniki sprzedaży?

techniki sprzedaży a analiza techniczna Problem: Jeśli to prawda - to jak prowadzić rozmowy z klientami, jak pokierować danym procesem sprzedaży i określonym momentum - "momentem kontaktu z klientem", jak dokonywać udanych transakcji i na czym ma opierać się „jednosesyjny inwestor”- sprzedawca podejmujący w danej chwili kontakt z klientem,  aby generować zainteresowanie i zwiększać przychody - zyski z inwestycji czasu i zaangażowania na rynku sprzedaży? Czy szukanie analogii do handlu na rynkach finansowych pozwala przyjąć l...
Andrzej Koszyk
Andrzej Koszyk


andrzej_koszyk trener, konsultant merytoryczny, menedżer projektów szkoleniowych,      
 

  • Andrzej Koszyk
Newsletter

Andrzej Koszyk

Andrzej Koszyk
trener,
konsultant merytoryczny
menedżer projektów
szkoleniowych
Business everywhere