O firmie

NASZE PODEJŚCIE DO REALIZACJI SZKOLEŃ – KREOWANIE ROZWIĄZAŃ

W realizowanych projektach szkoleniowych działamy w oparciu o: rozpoznanie i opisanie problemów, tworzenie hipotez wstępnych – określających mapy dróg dotyczących dalszego rozwoju w obszarze zarządzania, wskazujących dostępne rozwiązania, identyfikację czynników krytycznych – odzwierciedlających sposób funkcjonowania organizacji oraz kształtowanie w procesie szkoleniowym zachowań kluczowych – mających wpływ na rozwój kompetencji poprzez warsztaty, treningi rozwojowe oraz coaching.

Business Everywhere. Profesjonaliści dla biznesu. Co nas określa? Stawiamy istotne pytania problemowe dotyczące organizacji biznesu i zarządzania – szukając na nie nowych odpowiedzi. Dzięki takiemu podejściu zyskują Państwo sporą dawkę rzetelnej wiedzy oraz inspiracji do kontynuacji rozwoju w praktyce stosowania wypracowanych rozwiązań i koncepcji myślenia o zarządzaniu. Planując szkolenia dla firm zaplanujcie Państwo podjęcie z nami dialogu o możliwej współpracy. Zapraszamy

Andrzej Koszyk
Andrzej Koszyk


andrzej_koszyk trener, konsultant merytoryczny, menedżer projektów szkoleniowych,      
 

  • Andrzej Koszyk
Śledź nas na facebooku Facebook
Newsletter

Andrzej Koszyk

Andrzej Koszyk
trener,
konsultant merytoryczny
menedżer projektów
szkoleniowych
Business everywhere