Referencje dla Business Everywhere szkolenia


Referencje

W imieniu firmy Elamed – Redakcji  „Vet Personelu” potwierdzam przygotowanie i przeprowadzenie w dniach 18 maja 2013 r. przez firmę Business Everywhere Pana Andrzeja Koszyka szkolenia dla techników weterynarii na temat: „obsługa klienta w ZLZ” w ramach „I Konferencji dla techników weterynarii – Asysta, behawioryzm, marketing”.

Szkolenie zostało przeprowadzone dla 40 uczestników (2 grupy szkoleniowe). Podczas szkolenia trenerzy nie tylko przekazywali ogólną wiedzę, ale także przytaczali praktyczne przykłady jej zastosowania, a co najważniejsze, w każdym przykładzie czy ćwiczeniu odnosili się do codziennych zadań pracowników obsługujących zakłady lecznicze dla zwierząt. Trenerzy stosowali atrakcyjne metody pracy, różnorodne środki i narzędzia przekazu wiedzy – a to zaowocowało zaangażowaniem uczestników i ich aktywnym udziałem w szkoleniu. Wysoki poziom zajęć, urozmaicone formy dydaktyczne, wszechstronną wiedzę  i rzetelność w prowadzeniu szkolenia docenili uczestnicy, oceniając szkolenie bardzo wysoko.

Istotnym jest fakt, że firma Business Everywhere przywiązała duża wagę do rozpoznania potrzeb klienta i stworzyłą wysoce zindywidualizowany program szkoleniowy. Dzięki takiemu podejściu firma Business Everywhere zrealizowała szkolenie na miarę potrzeb redakcji „Vet Personelu”, za co dziękuję.  Jednocześnie rekomenduję firmę Business Everywhere Pana Andrzeja Koszyka jako profesjonalnego organizatora szkoleń.

Elamed Sp. z o.o.

Redaktor Naczelny – Monika Cukiernik