Referencje dla Business Everywhere


Referencje

Pan Andrzej Koszyk realizował w naszym zespole szkolenia menedżerskie dotyczące następujących zagadnień:

a. asertywność w pracy menedżera

b. motywowanie podwładnych

Szkolenia oparte są o wyniki najnowszych badań, prowadzący jest zawsze doskonale przygotowany, ma bardzo duży zasób wiedzy i potrafi ją dobrze przekazać. Szkolenia są ciekawe, ukazują dużo praktycznych metod i znacząco wpływają na rozwój.

Uczestnicy bardzo pozytywnie oceniają zarówno osobę prowadzącego jak i zakres merytoryczny szkoleń, dlatego rekomenduję Pana Andrzeja Koszyka – jako trenera i wykonawcę szkoleń z powyższych zagadnień.

Paweł Kwiatkowski – Szef Biura Kontrolingu i Analiz Ekonomicznych