Konsultacje, Badania i Coaching

Badaj psychologiczny obraz twojej organizacji, wzmacniaj i rozwijaj jej potencjał, modeluj określone zachowania, utrwalaj szczególne nawyki  –  twórz kulturę !

Zapraszamy na cykl szkoleń z dziedziny wiedzy o coachingu.

Business Everywhere. Profesjonaliści dla biznesu. Co nas określa? Lubimy stawiać dobre pytania  – szukając na nie nowych odpowiedzi. Dzięki temu zyskują państwo sporą dawkę inspiracji Planując szkolenia dla firm

Zagadnienia szkoleniowe

Coaching menadżerski

Pytania się nie zmieniły … lecz odpowiedzi się zmieniły. Zarządzając organizacją i wytyczając kierunek, … czytaj więcej…

Business Everywhere. Profesjonaliści dla biznesu. Co nas określa? Lubimy stawiać dobre pytania –szukając na nie nowych odpowiedzi. Dzięki temu zyskują państwo sporą dawkę inspiracji Planując szkolenia dla firm

Coaching dla zespołu

W pracy zespołu bywają takie momenty krytyczne, które by podążać dalej i osiągnąć kolejne etapy rozwoju wymagają … czytaj więcej…

Coaching handlowy

Koncepcja Jana Carlzona „Chwil prawdy” oddaje współczesną filozofię traktowania klientów. … czytaj więcej…

Analiza czynników motywacji

Znane od lat wyniki badań nad motywacją i współczesne koncepcje zarządzania – to w rezultacie całkowicie nowe spojrzenie na motywację i motywowanie… czytaj więcej…

Style myślenia – badanie

Nasz sposób działania jest odzwierciedleniem sposobu ujmowania rzeczywistości, który z kolei wynika ze sposobu myślenia. czytaj więcej…

Psychologiczny autoportret

Psychologiczny autoportret – to jeden z kluczy do dobrego zarządzania, poszerza perspektywy rozumienia ludzi, określania ich profilu osobowości i stosowania adekwatnego przywództwa … czytaj więcej…

Badania dla biznesu

Identyfikacja i analiza czynników wspierających procesy zarządzania w organizacji pod względem planowania i rozwoju zasobów ludzkich. czytaj więcej…

*/