Komunikacja

Istota szkoleń z zakresu:  komunikacja w organizacji

Sposób, w jaki nawiązujemy relacje i rozwijamy społeczne kontakty – stał się ważnym wyznacznikiem naszego sukcesu. Staliśmy się bardziej uwrażliwieni na zdolności komunikacyjne i rozwój osobowości. Wielu z nas przynajmniej raz w życiu zetknęło się z zagadnieniem psychologii komunikacji międzyosobowej; na rynku pojawiło się wiele szkoleń z ofertą rozwoju osobistego a w księgarniach o naszą uwagę zabiega szereg publikacji podejmujących to zagadnienie na wiele sposobów. Czy jednak przez ten fakt możemy czuć się bardziej kompetentni w sztuce porozumienia i dialogu?

Nauka komunikacji – co to dało?

Czy dzisiaj jesteśmy bardziej autentyczni, potrafimy więcej zrozumieć? Czy nasze społeczeństwa, ugrupowania, organizacje stały się otwarte szerzej na dialog? Czy dzięki szkoleniom z komunikacji potrafimy lepiej słuchać ? Czy nabyliśmy większej kompetencji by odnajdywać w tym, co słyszymy – sens tego, co zostało wypowiedziane?

Pomimo, iż kontakt miedzyosobowy – stał się dziedziną profesjonalizmu, gałęzią psychologii pozytywnej i perfekcjonizmu – można się zastanawiać dokąd prowadzi ta droga? Czy faktycznie biegnie do świata lepszych relacji międzyosobowych na jakie natrafiamy w naszych domach, instytucjach, zakładach pracy czy świecie polityki?

Nadmiar propozycji i podążająca za nimi powierzchowność potraktowania komunikacji jako nowej konkurencji doprowadziły do sytuacji, w której „doskonały” sposób porozumiewania się – stał się ważniejszy od treści rozmowy. Zgubił się sens. Forma doskonałego komunikatu zatraciła istotę funkcji komunikacji – budowania realnego porozumienia.

Być może nadmiernie zamykamy się w „okrągłych” poprawnie wypowiedzianych zdaniowych frazach, naszych konstrukcjach myślowych – pozostając poza rzeczywistym kontaktem z drugą osobą, zabarykadowani formami zdaniowymi?
Nauczyliśmy się lepiej manipulować sformułowaniami, które pod pozorem poprawności wypowiedzi – w wielu aspektach życia społecznego oddaliły nas od siebie jeszcze bardziej.

Szkolenia z komunikacji jakie Państwu oferujemy mają na celu nauczyć uczestników realnego porozumiewania się w odniesieniu do konkretnych sytuacji i kontekstów – w kulturze autentycznego dialogu.

 Komunikacja szkolenia

Komunikacja interpersonalna

Rozumiana, jako umiejętność konstruktywnego dialogu i rozwijania porozumienia … komunikacja interpersonalna szkolenie …

Komunikacja w organizacji

Komunikacja w organizacji jest jednym z artefaktów kultury, jaką reprezentuje zarząd oraz współpracownicy szkolenie komunikacja w organizacji …

Komunikacja w zespole

Dla osiągania dojrzałej komunikacji w zespole i idącej za tym efektywnej współpracy konieczne jest przezwyciężanie… . szkolenie komunikacja w zespole …

Psychologia komunikacji w zarządzaniu

Ważną funkcją zarządzania jest komunikacja to za jej sprawą szef ma sposobność bezpośredniego oddziaływania na… szkolenie psychologia komunikacji …

Rozwiązywanie konfliktów

Natura rodzących się konfliktów w organizacjach i zespołach stwarza szczególną szansę dla rozwoju relacji… o ile tylko zaczniemy rozmawiać… szkolenie rozwiązywanie konfliktów …

Sztuka perswazji i argumentacji

Wzmocnienie przekazu, podkreślenie znaczenia, nadanie określonej wymowy lub dobór odpowiedniej argumentacji … sztuka perswazji i argumentacji szkolenie …

*/