Komunikacja interpersonalna

Sztuka budowania porozumienia poprzez dialog to komunikacja interpersonalna w ujęciu Friedemanna Schulza von Thuna.

Komunikacja interpersonalna – rozumiana, jako umiejętność konstruktywnego dialogu i rozwijania porozumienia zalicza się do jednej z zasadniczych kompetencji społecznych będących składową „inteligencji emocjonalnej”. Dzisiejsze realia zawodowe oparte na relacjach społecznych, pracy w projektach czy rozwijaniu inicjatyw z angażowaniem innych osób stawiają wobec menedżerów, specjalistów i współtwórców wymóg tworzenia sprzyjającego środowiska dla dialogu, wymiany myśli i wypracowywania konsensusu. Zaangażowanie we wspólne przedsięwzięcia opiera się na umiejętności wyzwalania w ludziach woli dzielenia się tym co w nich najlepsze – twórczego potencjału i osobistego doświadczenia.
Nasze kompetencje interpersonalne poddawane są nowej próbie w obliczu ról, jakie mają do spełnienia czy to w biznesie, czy w relacjach zawodowych, czy kontaktach społecznych:

  • Integrowanie różnych kultur oraz środowisk zawodowych
  • Poszanowanie dla odmienności, dostrzeganie wartości w innym sposobie myślenia
  • Wypracowywanie konsensusu w sytuacji odmiennego postrzegania problemów
  • Łączenie perspektyw – dla lepszego zrozumienia problemu i zwiększania potencjału wiedzy
  • Pogłębianie partnerskich relacji pomimo różnicy zdań – tworzeniu wartości dodanej
  • Tworzenie sprzyjającej a więc twórczej atmosfery wokół współpracy

W dobie silnej konkurencyjności oraz rozkwitu indywidualności miejsce sytuacji konfliktowych powinny zająć kompetencje interpersonalne kształtujące w nas tzw. zachowania integrujące.
Dialog – a co za tym idzie sztuka rozmawiania stały się kluczowym wymogiem naszych czasów.

Zapraszamy na cykl szkoleń, które poprowadzi Andrzej Koszyk z tematyki: Komunikacja interpersonalna.

Andrzej Koszyk

Andrzej Koszyk
trener,
konsultant merytoryczny
menedżer projektów
szkoleniowych
Business everywhere