Inteligencja emocjonalna i wywieranie wpływu

Inteligencja emocjonalna w praktyce

Jeśli prawdą jest, że charakter jest przeznaczeniem człowieka, to stany „ja” silnie determinują nasze życie z uwagi na nasze podejście do wielu życiowych kwestii. Z udziałem „stanów ja” realizujemy określony scenariusz (tzw. skrypt życiowy), który staje się naszym sposobem działania w świecie. Realizacja tzw. tematów skryptowych – silnie determinuje ludzkie losy; nie zawsze będąc świadomi swoich skryptów – układają one ludziom życie w określony scenariusz.
Dla budowania świadomego, spełnionego i szczęśliwego życia lub dla uporania się z przeszłością, wyzwolenia się z życiowych schematów, uwolnienia od utrwalonych nawyków – zabierających nam poczucie szczęścia warto przyjrzeć się sobie z perspektywy Analizy Transakcyjnej, swoim relacjom, używanym „stanom ja” lub „tematom skryptowym” i dokonać na tej kanwie przemodelowania niektórych zachowań na rzecz pozytywnych zmian w życiu – zmian inteligentnych emocjonalnie!

Z tego powodu w kontekście rozwoju kompetencji w obszarze Analizy Transakcyjnej mówi się o kompetencji wygrywającej życie.
Poprzez stosunek do samego siebie, udane związki, wypracowaną życiową postawę, poprzez zachowania i wewnętrzne przeświadczenia możesz wytworzyć „wygrywającą relację ze światem”.
W naszej ocenie to jedno z najważniejszych szkoleń dotyczących rozwoju osobistego.

Więcej o Analizie Transakcyjnej:

INNE POKREWNE OBSZARY ZAGADNIEŃ DOTYCZĄCE ROZWOJU INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ I SPOŁECZNEJ

sztuka rozmawiania

Sztuka budowania porozumienia w dialogu. To formy warsztatów podnoszących kompetencje interpersonalne w różnych sytuacjach społecznych i zawodowych, w zależności od pełnionych ról. Komunikujemy się z naszym otoczeniem z wielu powodów a komunikacja spełnia wiele kluczowych funkcji: wyrażania siebie, oddziaływania na innych określania relacji czy minimalizowania sporów. jest kojarzeniem dwóch światów komunikujących się ze sobą osób. Nasz styl komunikowania – pełni więc funkcje sprawcze; jest także ważnym składnikiem naszego wizerunku. Więcej o tym…

rozwiązywanie konfliktów

Wiedza i praktyka z dziedziny psychologii konfliktów i rozwiązywania sporów a zatem sztuka konstruktywnego dialogu w sytuacjach krytycznych i emocjonalnie trudnych, gdzie inteligencja emocjonalna pełni funkcje kontrolne. Zrozumienie natury konfliktu zyskuje na znaczeniu gdy ważne obszary naszych interesów zostają zagrożone, a nasza zdolność sprawstwa – wymaga finezji zapobiegania eskalacji sytuacji konfliktowych. Więcej o tym …

wywieranie wpływu

To zagadnienia z dziedziny psychologii komunikacji, które zależnie od sytuacji komunikacyjnej rozwijają umiejętności w zakresie: wywierania wpływu, perswazji, technik argumentacji, sytuacji negocjacyjnych lub konfliktowych, rozwijania własnego sposobu oddziaływania na innych. Nasza skuteczność trafiania do przekonania innych określa nasze współistnienie oraz zajmowane pozycje życiowe. Więcej o tym …

inteligencja emocjonalna

Jak kształtować swoje umiejętności interpersonalne? Jak przekładać inteligencję emocjonalną na codzienną praktykę relacji interpersonalnych – jak definiować zachowania uznane za inteligentne by nabywać właściwych wzorców w podnoszeniu naszej kompetencji interpersonalnej w tak szerokiej i abstrakcyjnej materii jak IE? Dosyć abstrakcyjne pojęcie inteligencji emocjonalnej można skwantyfikować – przenieść na konkretne i uzasadnione modele zachowań co daje nam większe poczucie kontroli nad sobą oraz relacjami z innymi. Więcej o tym …

Andrzej Koszyk

Andrzej Koszyk
trener,
konsultant merytoryczny
menedżer projektów
szkoleniowych
Business everywhere