Szkolenia integracyjne a integracja zespołu

Szkolenia integracyjne dla zespołu czy może kształtowanie zachowań integrujących? Czyli nieco inne spojrzenie na wyjazdy integracyjne dla firm.

Integracja zespołu – potoczne rozumienie

Przyjęło się na rynku szkoleniowym, że integracja zespołu, wyjazdy integracyjne czy motywacyjne spotkania firmowe służą wzajemnemu budowaniu relacji, wspólnej zabawie i dostarczaniu przeżyć, które mają w przyszłości zaprocentować zwiększoną motywacją do współdziałania, skutkować polepszeniem wzajemnych stosunków i budowaniem lepszej atmosfery wokół współpracy.

Czy faktycznie wyjazdy integracyjne stanowią trwały sposób na budowanie i poprawianie stosunków w pracy?

Oprócz chęci wzajemnego świętowania sukcesu firmy i zrobienia czegoś dla współpracowników – np. podziękowania im za kolejny rok zmagań i bycia razem – co jest niezmiernie ważne – jest i druga strona medalu takich wyjazdów. Zabawa nie musi być konstruktywna z tego powodu część założeń dotyczących wyjazdów integracyjnych – ma swoje wady, które sprawiają że efekty takiego wydarzenia mogą wcale nie wpłynąć na realną poprawę jakości współpracy oraz integracji zespołów w dłuższej perspektywie.

W istocie uczestnicy takich imprez integracyjnych nie wracają z żadnym nowym doświadczeniem, które pozwoliłoby im po takim wyjeździe zachowywać się inaczej. Nie nabyli żadnych nowych kompetencji:  wzorców zachowań i nie wypracowali żadnego nowego podejścia do sytuacji, z którymi przyjdzie im się mierzyć po powrocie z imprezy integracyjnej. W pokonywaniu trudności, rozwiązywaniu bieżących problemów i podejmowaniu działań – rozbijamy się o codzienność, o prozaiczność, która nie jest już tak atrakcyjna jak wspominana integracja a chwilowe poczucie oderwania o rzeczywistości stopniowo zastępują, wypierają te same utarte schematy, ścieżki myślowe i nawyki.

Wyjazd integracyjny nieco inaczej …

Z  perspektywy 15 – letniej praktyki szkoleń outdoor, organizacji szkoleń integracyjnych oraz budowania efektywnych zespołów widzimy alternatywę dla wyjazdów integracyjnych w postaci atrakcyjnych dla uczestników gier menedżerskich i zdań zespołowych organizowanych w plenerze. Ludzie mają naturalną skłonność do zabawy powiązanej z edukacją opartą na podejmowaniu wyzwań, rozwiązywaniu postawionych przed nimi problemów, chęć sprawdzenia się w działaniu. Wspólne przeżycie sukcesu – daje ważne dla motywacji  poczucie sprawstwa a powiązane z mocnymi merytorycznie podsumowaniami, pozwala na zdobywanie doświadczeń zwiększających własną skuteczność w działaniu;  zachęca uczestników do stosowania nowego podejścia.

Niewielka zmiana daje znaczące rezultaty; dlatego prowadząc szkolenia integracyjne zwracamy szczególną uwagę na to, by zakres merytoryczny zadań zespołowych przyczyniał się do rozwoju tzw. zachowań integrujących; by po takim szkoleniu możliwym było dla uczestników odniesienie się w pracy do konkretnych zachowań i zmiana podejścia na bardziej zintegrowane.

Każdy zespół – z uwagi na swoją specyfikę i postawione zadania – posiada w sferze współdziałania  kilka momentów krytycznych – o znaczeniu kluczowym dla przebiegu efektywnej współpracy. Warto te momenty  wziąć na warsztat i wypracować dla nich określone zachowania integrujące.

To naszym zdaniem znacznie lepsza perspektywa dla rozwoju zespołu na rzecz integracji.

Jak wyszkolić najlepsze zespoły?

 • definiować zachowania kluczowe o krytycznym znaczeniu  – dla realizacji
 • unifikować predyspozycje – rozwijać cały zespół pod kątem określonych zachowań
 • pokazywać metody radzenia sobie z kryzysami – kształtować podejście i uczyć metod działania
 • stawiać ludzi w nowych sytuacjach, wobec nietypowych zadań – wybijając  z rutyny i schematów
 • uczyć przekraczania stereotypowego myślenia i metodyki rozwiązywania problemów
 • odklejać od emocji, które panują w zespole dla nabywania  obiektywnego spojrzenia na rzeczywistość
 • pokazywać współzależność – ukazywać zespół jako jeden organizm, definiować cele dla zespołu
 • rozwijać kulturę  pozbywania się wszystkiego co zaburza relacje międzyludzkie
 • eliminować ręczne sterowanie; mikrozarządzanie przekazując ludziom pełnię przywództwa
 • pokazywać współzależność i znaczenie rezygnacji z ego, rozwijać myślenie zespołowe
 • uwrażliwiać na zdolność odmiennego spojrzenia; różnych perspektyw  dla lepszego postrzegania problemów

szkolenia integracyjne

 

Scenariusze gier zespołowych

W tworzeniu rozwojowych scenariuszy gier dla zespołów za inspiracje służą nam realne sytuacje zaczerpnięte… szkolenia integracyjne…

Outdoor rozwojowy

Jak szkoli się najlepszych? Wrzuca się zespół w nietypową sytuację, określa nowy kontekst i wyznacza zadanie – doświadczenia i wnioski okazują się bezcenne … o szkoleniu outdoor…

*/