Coaching zespołowy

Obecne firmy na rynku poszukują sposobów na zwiększanie swojej efektywności biznesowej. Szkolą swoich pracowników z technik sprzedaży, inwestują środki finansowe na akcje promocyjne i reklamę oraz wprowadzają standardy obsługi. Na konkurencyjnym rynku, szczególnie w trudnych czasach kryzysu, coraz trudniej osiągnąć satysfakcjonujący wzrost sprzedaży. Coaching zespołowy jest ciekawą alternatywą dla szkoleń. Te często nie spełniają zakładanych oczekiwań. Podstawowym wyzwaniem jest bowiem trudność w procesie wdrożenia rozwijanych podczas szkoleń umiejętności. Poza tym, problemem nie jest brak wiedzy i umiejętności sprzedawców, tylko inne czynniki, tj. nieefektywne procesy, brak określonych zasobów lub ich niewystarczająca ilość, zła komunikacja czy w końcu brak motywacji u sprzedawców.

Coaching zespołowy ma wiele zalet, m.in.:

  • umożliwia pracę w naturalnych warunkach, a przede wszystkim w rzeczywistym czasie z realnym zespołem,
  • członkowie zespołu nabierają zdolności analizowania sytuacji oraz wyciągania wniosków,
  • team coach nie zakłóca pracy nad projektem, pełni rolę facylitatora i osoby podsumowującej pracę,
  • metody wykorzystywane przez team coacha pozwalają na otwartą komunikację między członkami zespołu przy wykorzystaniu mocnych stron każdej osoby,
  • proces team coachingu jest zazwyczaj dedykowany konkretnej grupie i dostosowywany do jej potrzeb,
  • coach jest najczęściej osobą niezaangażowaną w realizację projektu i nie ma presji wyników. Pozwala mu to przyjąć szerszą perspektywę i obserwacje procesów grupowych.

Dodatkowo – coach w coachingu zespołowym jest wsparciem dla lidera / kierownika zespołu. Pomaga budować autorytet osoby zarządzającej zespołem.


coaching zespolowy
zarządzanie zespołem

Podczas naszych szkoleń poznasz jak coaching zespołowy służy jako metoda wspierania zespołów…

 

Pracujemy nad tym:
strona w budowie – zapraszamy do kontaktu w sprawie oferty
Program szkolenia wraz z opisem – wyślemy Państwu na wskazany adres mailowy.
Zapraszamy już niebawem.

Andrzej Koszyk

Andrzej Koszyk
trener,
konsultant merytoryczny
menedżer projektów
szkoleniowych
Business everywhere