Budowanie zespołu

Planując budowanie zespołu wierzymy, że skuteczność naszych organizacji opiera się na pracy zespołowej. A jednak niektóre z tych zespołów pozostają niegotowe do uaktywnienia w pełni swojego potencjału…

Po co nam zespoły – sens istnienia oraz budowanie zespołu

Zespoły stały się nieodłącznym elementem współdziałania na rzecz realizacji strategii firm. Realizując cele zawodowe uczestniczymy w zespołach a im wyższa ranga stanowiska bądź postawionego celu tym bardziej znacząca staje się współpraca w zespole. Wierzymy, że sprawność naszych organizacji opiera się na pracy zespołowej, że zespoły są po prostu skuteczniejsze, a dzięki posiadanemu potencjałowi potrafią efektywniej osiągać zamierzone cele. Ludzie w dobrze uformowanych zespołach w odróżnieniu od grupy osób związanych jedną pracą mogą podejmować trafniejsze decyzje, lepiej rozwiązywać złożone problemy, kreować więcej skutecznych rozwiązań i osiągać stawiane im wyzwania efektywniej.

Dla uruchomienia ważnych funkcji w budowaniu zespołu potrzebna jest:

 • świadomość zespołowa – orientacja w jakich momentach potrzebujemy swoich doświadczeń?
 • rozumienie istoty zespołu – po co jesteśmy i dlaczego uznaliśmy, że potrzebujemy tego zespołu?
 • uznanie dla pełnionych ról – co poszczególne osoby mogę wnieść do zespołu i jak wdrożyć ten potencjał?
 • współdziałanie na planie przywództwa zespołowego – przestrzeni dla swobodnego działania
 • odpowiednie zarządzanie – wypracowanie określonej kultury, wysokich standardów współpracy
 • osiąganie porozumienia – omijanie konfliktów oraz umiejętność wypracowywania konsensusu
 • zintegrowanie potencjału – zaakceptowanie korzystnej współzależności, tożsamości i poczucia wspólnoty

Dysfunkcje w zespole które warto uwzględnić w budowaniu zespołu

Na podstawie trenerskich doświadczeń, wieloletniej pracy z menedżerami przy realizacji szkoleń dla zespołów o różnej specyfice, w różnych organizacjach reprezentujących różne branże oraz kultury organizacyjne sądzimy, iż pewna liczba zespołów nie osiąga pełnego rozwoju – pozostając w faze:  tzw. Stormingu. Faza ta w terminologii Cyklu Życia Zespołu albo Etapów Dojrzałości Zespołu – dotyczy stanu  docierania się, oscylowania wokół  osobistych ambicji oraz celów, realizacji własnych priorytetów, szukaniu akceptacji dla własnego stanowiska – roli w zespole, zwalczaniu poglądów innych lub uskuteczniania tzw. dążeń jednostkowych – bywa, że sprzecznych z wartościami, priorytetami i celami nadrzędnymi dla zespołu. Faza Stormingu – docierania się jest wczesną fazą funkcjonowania zespołu, gdzie wiele energii i potencjału zużytkowuje się w sposób nieefektywny – stale powracając do nieuporządkowanych kwestii w zespole. Jest to faza wielokrotnego powielania tych samych błędów w istotny sposób ograniczających lepsze współdziałanie. Brak wypracowania określonych standardów i norm dla zespołu – z powodu skupiania się na realizacji celów i zadań operacyjnych z pominięciem czasu i uwagi na sprawy związane z uformowania zespołu – blokuje osiągnięcie dojrzałości.

Przykłady ze świata biznesu pokazują, że zaniedbywane budowanie zespołu, zła kultura w zespole, brak systemu wartości i żelaznych zasad sukcesywnie oddala ludzi od zespołu, od dalszej współpracy a w konsekwencji od biznesu! Na skutek złej kultury organizacyjnej – reprezentowanej przez zarząd lub szefów ludzie zaczynają realizować niezwykłe cele i mieć osiągnięcia dopiero … poza firmą. Czasem kultura określonego zespołu czy organizacji po prostu nie jest tego warta by w nim zrealizować swój potencjał – dać swoje najlepsze pomysły czy urzeczywistniać idee; tylko po to by skazać się na realizację swojego potencjału w tak kiepskiej atmosferze wokół współpracy! Ludzie odchodzą a wraz z nimi potencjał stracony dla firmy! Jest to najogólniej mówiąc konsekwencja braku przywództwa zespołowego.

Storming – docieranie się chociaż istotny i nieodzowny z punktu widzenia rozwoju zespołu – nie jest etapem najbardziej dojrzałej współpracy, może prowadzić do pogłębienia dezintegracji lub przeciwnie – odpowiednio zarządzany doprowadzić do wzrostu świadomości zespołu. Zaniedbanie przejścia z tej fazy do kolejnego poziomu/etapu funkcjonowania zespołu wynika z niedociągnięć już na etapie tzw. Formingu – formowania  zespołu, złego przywództwa na skutek braku wizji dla zespołu w procesie kształtowania się tożsamości zespołu obowiązujących norm i zasad organizujących współpracę.

Uważność na zespół i dbałości o unormowanie i utrwalenie wartości oraz zasad na rzecz kultury współdziałania w konsekwencji prowadzi zespół do etapu Performingu – wysokoefektywnej i satysfakcjonującej współpracy.

Lista obszarów rozwojowych – wynikających z dysfunkcji zespołu:

 • wypracowanie celu i wartości dla zespołu  – budowanie poczucia tożsamości i świadomości po co zespół istnieje
 • rozwijanie zdolności do pokonywania przeszkód – wypracowanie zasad postępowania i metod regulujących sposób realizacji celów
 • rozwijanie porozumienia, wzmacniającego potencjał zespołu w zdolności do współdziałania, wypracowanie kultury komunikacji
 • rozwijanie kompetencji w zakresie zespołowego podejmowania decyzji i umiejętności rozwiązywania problemów
 • ustalenie występującej współzależności, określenia i uznania dla poszczególnych ról w zespole, pogłębianie tożsamości
 • podnoszenie kultury zarządzania do poziomu przywództwa zespołowego,  kreowanie liderów wewnątrz zespołu
 • poszerzanie elastyczności w działaniu poprzez  eliminowanie sztywnych procedur i dzielenie się odpowiedzialnością i władzą
 • podnoszenie morale poprzez budowanie kultury, która wzmacnia mechanizmy współpracy, poszanowanie dla norm i wartości
 • rozwijanie kompetencji zwiększających zasoby intelektualne i merytoryczne w zespole

Konsekwencje implikujące budowanie zespołu

Brak owej świadomości zespołowej– jest efektem szeregu zaniedbań. W codziennej gonitwie i natłoku zadań cele operacyjne biorą górę nad każdym innym działaniem. Zespoły przestają przywiązywać wagę do zajmowania się: Formowaniem zasad i wartości oraz definiowaniem celów dla zespołu, (trzeba tu zaznaczyć, że cele dla zespołu – to nie są cele operacyjne), identyfikowaniem potrzeb na etapie Stormingu (docierania się), Normowaniem – najlepszych praktyk i wypracowywaniem zasad kluczowych dla danego zespołu oraz Performingiem – wyzwalaniem najlepszego – dostępnego potencjału, jaki istnieje w ludziach poprzez tzw. przywództwo zespołowe.

Zagadnienia szkoleniowe

Koncepcja chwil prawdy (Carlzona)

Decydujące chwile i zachowania kluczowe.  Rozwijając idee Carlzona tzw. koncepcji chwil prawdy – stawiamy zespoły wobec pytań:

 • Jak działamy, jak postępujemy, jak zachowujemy się w określonych sytuacjach?
 • Jakie konsekwencje dla współpracy rodzą nasze bieżące zachowania i nawyki?
 • Co zmienilibyśmy w naszym podejściu – poprawiając nasze zachowania kluczowe?
 • Jakie czynniki mogą zintegrować nasz zespół – jakie zachowania chcemy wdrożyć?

Dysfunkcje w zespole – czyli zachowania dezintegrujące współpracę Komentarz: Obserwacje dziesiątek zespołów podczas naszej pracy trenerskiej pozwalają na dostrzeżenie powtarzalności pewnych zachowań w zespołach. Problem w tym, że kompetencji dotyczących współpracy w zespole (czyli zachowań integrujących) nikt nas nie uczy. Wręcz przeciwnie – w naszej kulturze wynosimy ze szkoły a często także z obecnych wzorów kultury propagowanych w mediach inny model – cały szereg zachowań, które można by nazwać indywidualizmem. Indywidualizm nacechowany tzw. dążeniami jednostkowymi rodzi swoje negatywne konsekwencje dla zespołu.

A co dzieje się w Twoim zespole?

Jak chcemy – jako zespół – zwyciężać w tym biznesie?

Pytanie o to jak zachowujemy się na co dzień w naszej współpracy, co jest wyznacznikiem naszej kultury ? Czy identyfikujemy i realizujemy na codzień te zachowania i wartości, które wyróżniają nas a tle innych zespołów, na tle organizacji i stanowią gwarancje osiągania naszych zwycięstw (celów) w możliwie najlepszy sposób? Czy Twoi ludzie potrafią powołać się na kilka, żywych prawdziwych – bo obowiązujących w zespole zasad – które istnieją w świadomości całego zespołu – jako normy gwarantujące wyznaczniki dobrej współpracy?

szkolenie zarządzanie zespołem

Zarządzanie zespołem

Wierzymy, że skuteczność naszych organizacji opiera się na pracy zespołowej. A jednak niektóre z zespołów nie są gotowe do uaktywnienia w pełni swojego potencjału … szkolenie zarządzanie zespołem…

Efektywna współpraca w zespole

Wyznacznikiem efektywności są określone kluczowe zachowania, do jakich dochodzi w momentach krytycznych – tych o decydującym znaczenia dla pracy zespołu… szkolenie efektywna współpraca …

Zespołowe podejmowanie decyzji

Dlaczego mądrzy ludzie dokonują złych wyborów? Czym jest porażka inteligencji i jak myślą zespoły? Koncepcje, które z pewnością potrafią zwiększyć efektywność wielu zespołów… szkolenie zespołowe podejmowanie decyzji …

Przywództwo zespołowe

Chociaż dużo wiemy o etapach dojrzałości zespołów – cyklu życia zespołu, wiele z nich nigdy nie wychodzi poza fazę tzw.”stormingu” i nie osiąga wysokich standardów efektywności. Dlaczego?    szkolenie przywództwo zespołowe…

Efektywna komunikacja zespołu

Sztuka konstruktywnego dialogu w zespołach, przeciwdziałanie konfliktom, efektywna wymiana poglądów czy budowanie porozumienia są wypadkową inteligencji emocjonalnej zespołu…  szkolenie komunikacja w zespole …

Coaching zespołowy

Dysfunkcje zespołu bywają wynikiem utartych schematów działania, utrwalonych nawyków lub ograniczających przekonań – to krytyczny moment by zacząć o tym rozmawiać … o coachingu zespołowym..

*/