Zagadnienia

Zakładka poświęcona rozwinięciu zagadnień szkoleniowych ujętych w ofercie szkoleń

O wartości rozwijania umiejętności komunikacji – pod względem stylu zarządzania.

Co w praktyce oznacza: znać i stosować modele komunikacji, które kształtują inteligencję emocjonalną w relacjach interpersonalnych, stając się funkcją wyższej kultury zarządzania? – Kultury, która mówiąc językiem Analizy Transakcyjnej determinuje zazwyczaj stan energii psychicznej – czyli nastawienie ludzi do pracy, do organizacji i kierującego nimi szefa? Jak potencjał Inteligencji Emocjonalnej wyzwala w innych osobach to, co w nich najlepsze. Komunikacja – jako funkcja zarządzania i budowania tzw. kultury empowermentu.

Rozwijanie umiejętności komunikacji

Mapy Mentalne Lidera a koncepcja Zarządzania w ujęciu Analizy Transakcyjnej

Mapy Mentalne to metafora poruszania się w obszarze umiejętności zarządzania, posiadania orientacji w sferze psychologii zachowań ludzi, mająca wpływ na zarządzanie. Mapa Mentalna  to także weryfikacja intersubiektywna obecnego stylu zarządzania – jak myśli, jak doświadcza sytuacji,  jak ocenia sytuację, jak buduje relacje z ludźmi jak podejmuje decyzje menedżer.

O wartości koncepcji w kształtowaniu przywództwa

O problemie mikrozarządzania.

Mikrozarządzanie, za którym stoi projekcja sposobu myślenia szefów na podwładnych – staje się zmorą współpracowników posiadających nieodkryty potencjał w organizacji. Rozwój interpersonalny dotyczących stylów kierowania otwiera drogę do prawdziwego przywództwa.

O mikrozarządzaniu

O funkcjach zarządzania: symulacje myślowe

Umiejętność tworzenia wyjaśnień dla zaistniałych sytuacji lub prognozowanie przyszłości to jedna z funkcji zarządzania która odbywa się w umysłach menedżerów oraz na planie współpracy zespołów. Symulacja myślowa to droga do kompetencji lepszego postrzegania sytuacji i występujących zależności. Jest jak się okazuje kompetencją nieoczywistą – wymagającą rozwoju.

Funkcja symulacji myślowych w zarządzaniu

O szkoleniach integracyjnych i scenariuszach rozwijających kompetencje zespołowe

W szkoleniach integracyjnych stawiamy na rozwój bardzo określonych kompetencji rozwijających zespoły – ich zdolności pracy koncepcyjnej i operacyjnej. Dlatego oprócz rozrywki i zabawy stawiamy na rozwój tzw. „zachowań integrujących” – podnoszących efektywność współpracy.

Przykład scenariusza opartego na studium Apollo 13

O zmianie w paradygmatach sprzedaży

Obserwując rynek i zachodzące w nim zmiany – możemy mówić o nowym czynniku sukcesu, jaki wynika ze zmiany paradygmatu. Nowa definicja sytuacji otwiera perspektywy i przewagi na rynku. Tymczasem większość handlowców nadal tkwi w starym paradygmacie rozmowy handlowej z klientem.

O zmianie w sposobie prowadzenia rozmowy handlowej

Szybkie – bardzo merytoryczne konsultacje on-line

Formuła tzw. „shotów sprzedażowych” to zarządzanie sytuacyjne procesem sprzedaży – będącym bardzo blisko procesu obsługi klienta. To forma konsultacji oraz treningów na krótko przed wystąpieniem realnej trudnej dla handlowca sytuacji sprzedażowej, okazja do przećwiczenia lub przemodelowania rozmowy jaka ma się odbyć. Dzięki konsultacji oraz treningowi sytuacyjnemu przychodzisz na spotkanie lepiej przygotowanym lub weryfikujesz swój dotychczasowy model sprzedaży – szybko modyfikując czynniki niepowodzenia, zwiększając szanse osiągania celu.

Shot sprzedażowy – więcej o tym

O Tym dlaczego prawdopodobnie nie kupisz mojego szkolenia decydując się czasem na gorsze rozwiązania?

Trudno się dziwić obiegowym opiniom, że szkolenia nie działają i stanowią nieskuteczną formę rozwoju za to kosztowną – wliczając w to koszty logistycznej obsługi. Otóż szkolenia nie działają – bo decyzje oparte bywają na nieuzasadnionych kryteriach wyboru. Większość ofert szkoleniowych jest przedstawianiem gotowych rozwiązań w formule produktowej a skrótowy opis marketingowych obietnic i korzyści wraz ze „społecznym dowodem słuszności” jest odwołaniem do emocji. Zmęczony natłokiem spraw HR potrzebuje szybkiego wglądu w sytuację generując przy tym błędy poznawcze.

Jak wybieramy szkolenia?

Jak myślimy o szkoleniach dla firm?

Czyli o dostarczaniu rozwiązania zamiast gotowego produktu. Myślenie tzw. produktowe wciąż dominuje na rynku szkoleń co rodzi konsekwencje braku trwałych efektów po-szkoleniowych. Tymczasem większość problemów w organizacjach (opinia MIT) jest źle zdefiniowana, a co za tym idzie wybór szkolenia staje się wątpliwy.

Jak myślimy o szkoleniach dla firm

O motywacji i motywowaniu pracowników

W omawianych zagadnieniach dotyczących motywacji i motywowania wciąż funkcjonują stare modele i teorie motywacji, które przekładają się na błędne wyobrażenie o tym jak kształtować aspekt motywacji w organizacjach. W świetle badań nad motywacją – motywowanie to raczej tworzenie środowiska i kultury zarządzania niż bezpośrednie oddziaływanie bodźcami zwanymi „motywatorami”.

Nowe spojrzenie na motywacje i motywowanie

trening umiejętności menedżerskich

Trening menedżerski – metodą aktywizującą przeżywanie

Metoda pozwalająca doświadczyć i nabyć kompetencji społecznej w komunikacji z współpracownikami, ukazująca w inny sposób potencjał reakcji podwładnych na zachowania szefa. To odmienna metodologicznie forma zajęć rozwojowych dla menedżerów przychodzących z realnymi/ osobistymi problemami na szkolenie, ukazująca tzw. wewnętrzną stronę reakcji w określonej relacji; trudnej sytuacji.

O warsztacie metodą aktywizującą przeżywanie

Szkolenia handlowe okiem trenera.

Najcięższym zarzutem „praktyków sprzedaży”- czytaj handlowców jest problem teoretycznego ujęcia problemu sprzedaży przez trenerów. To nie jest tekst o rozstrzyganiu kto ma rację i czy teoria bierze się z praktyki i próby wyjaśnienia prawidłowości. To jest tekst o tym, że owi praktycy – łapią się na szkolenia nie przez wgląd na ich merytoryczną treść i zawartość tylko na wrażenia podyktowane marketingowym bełkotem … Inaczej mówiąc zwolennicy pragmatyzmu wybierają – stosując błędne kryteria …a „jeśli mylisz się w doborze celu – błądzisz we wszystkim innym” J.A. Marina „Porażka inteligencji …”

Realne działania rozwojowe – czy szkoleniowy efekt „wow”?

Psychologia zarządzania w ujęciu Analizy Transakcyjnej

Dlaczego ludzie zachowują się właśnie tak? Co leży u podstaw ich osobowości? Z czego wynika ich sposób patrzenia na rzeczywistość i co determinuje ich życiowe postawy? Co sprawia, że stajemy się bardziej inteligentni emocjonalnie? … Praktyczna oraz intuicyjna koncepcja psychologiczna – daje menedżerom wiele odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Praktyczny warsztat oraz dalsza praca nad własnym rozwojem osobowościowym – pozwala menedżerom stawać się liderami w myśl zasady, że aby lepiej zarządzać ludźmi warto poznać i doskonalić samego siebie – w zarządzaniu sobą. Analiza Transakcyjna daje perspektywę budowania wyższej kultury zarządzania.

Wartość szkolenia z Analizy Transakcyjnej w zarządzaniu

O zarządzaniu przez cele – dyskurs polemiczny

W niniejszych rozważaniach podejmuje szybki dyskurs z autorem przytoczonego tu artykułu, podejmującym kwestie zarządzania przez cele oraz jego hybrydą zarządzania przez cele w kryzysie.  Nie jest to jednak dyskusja otwarta i nie odbywa się z udziałem i za wiedzą autora artykułu. Pozwoliłem sobie na dokonanie kilku odniesień w przytoczonym tu artykule, który stał się pretekstem do myślenia o samej koncepcji zarządzania.

O zarządzaniu przez cele – słów kilka

Andrzej Koszyk

Andrzej Koszyk
trener,
konsultant merytoryczny
menedżer projektów
szkoleniowych
Business everywhere