Andrzej Koszyk – REKOMENDACJA


Andrzej Koszyk zrealizował dla naszej firmy szkolenia i konsultacje z zakresu:

  • negocjacji w biznesie
  • perswazji oraz wywierania wpływu

Andrzej dał nam możliwość nie tylko teoretycznego zgłębienia zagadnień negocjacji i perswazji, lecz również przygotował wiele wartościowych ćwiczeń z zakresu naszej działalności. Praca nad prawdziwymi przypadkami z naszej codzienności zawodowej spowodowała, że jesteśmy bardzo zadowoleni a umiejętności zdobyte na szkoleniach stały się od razu użyteczne.

Zdecydowanie rekomendujemy Andrzeja Koszyka do współpracy nie tylko jako trenera, lecz również jako człowieka.

X-PRO. Prezes Zarządu: Paweł Jagodzik