Referencje Andrzej Koszyk


Referencje Andrzej Koszyk

Pan Andrzej Koszyk – realizował w naszym zakładzie cykl szkoleń dotyczących następujących zagadnień:

  • budowania zespołu
  • efektywnej współpracy w zespole
  • motywacji oraz sposobów motywowania współpracowników

Szkolenia oparte na grach zespołowych, warsztatach oraz podsumowaniach merytorycznych zostały pozytywnie ocenione przez grupy uczestników.

Rekomendujemy Pana Andrzeja Koszyk – jako wykonawcę szkoleń z zakresu wymienionych szkoleń rozwijających kompetencje dotyczące motywacji i pracy zespołowej.

Dyrektor Departamentu Korporacyjnego Zarządzania i Polityki Personalnej, Biuro Korporacyjne Zarządzania Personelem

Rafał Bednarczyk