Zachowania osłabiające funkcjonowanie zespołów:

data: 2015-09-21

wydane przez:


anim3Komentarz: Poniższa lista zachowań stanowi zestawienie dysfunkcji zespołów, jakie zaobserwowaliśmy podczas naszej 10 letniej praktyki trenerskiej. Każda z nich określa pewien rodzaj kompetencji będących – kluczowym obszarem rozwojowym dla podniesienia poziomu współdziałania zespołu.

 • Forsowanie własnych idei oraz pomysłów z głębokim przekonaniem o ich niezawodności
 • Komunikowanie nastawione na rywalizację, niedopuszczanie i osłabianie odmiennych racji
 • Brak akceptacji dla odmiennego postrzegania problemu i dla odmienności ról w zespole
 • Myślenie silosowe, zawężania perspektywy widzenia problemów i zdań do poziomu celów indywidualnych
 • Niską uważność na potrzeby i aspiracje innych, spór o pryncypia, wpływy, władzę
 • Etykietowanie innych negatywną oceną zamiast odnajdywania potencjału w odmienności
 • Przystępowanie do działania bez pogłębionej analizy danych wejściowych oraz metodycznej analizy problemu
 • Pomijanie tzw. symulacji myślowych w procesie rozwiązywania problemu
 • Stosowanie tzw. modeli liniowych w procesie rozwiązywania problemów zamiast modelu nieliniowego
 • Postrzeganie pytań problemowych, jako czynnika „mnożenia problemów” i uciążliwości
 • Radykalizm w działaniu – odrzucający inne dostępne opcje, dyrektywne zlecanie zadań
 • Tzw. „ręczne sterowanie” – niski poziom zaufania i uznania dla samodzielności innych
 • Pomijanie we współpracy aspektu „zasad i norm” , brak wypracowanej kultury organizacji
 • Koncentrowanie się na zadaniach z pominięciem aspektu formowania i normowania zespołu.

Rozwiązania szkoleniowe

Opracowujemy programy szkoleń – tworząc dedykowane scenariusze pod określone wskazania dotyczące obszarów rozwojowych dla zespołu. Opracowane gry oraz podsumowania – z częścią warsztatową przekazują uczestnikom istotną wiedzę poprawiającą wybrany aspekt współpracy w zespole. Zespoły przechodząc do kolejnych zadań – wdrażają nowe podejście wypracowane w poprzednich sesjach – co wzmacnia zrozumienie i doświadczenie nowego podejścia (zamknięcie cyklu Kolba w procesie uczenia się).

Powyższe zagadnienia realizujemy metodami:

 • Symulacji i gier plenerowych
 • Warsztatów i facylitacji
 • Mini wykładów i ćwiczeń – prezentujących metodę i kształtujących podejście
 • Metod team coachingu – pracy w zespole nad wybranymi obszarami rozwojowymi

Zdefiniuj interesujący Cię problem/ zagadnienie – wyślij zapytanie


termin zachowania integrujące zespół)
termin chwil prawdy Carlzona
Zasada Hierarchii Pól
Zasada MECE
Modele rozwiązywania problemów

Zakres przykładowych zagadnień i kompetencji rozwijanych w zespołach.

 • Istota zespołu – po co jesteśmy jako zespół, kiedy jesteśmy zespołem ?
 • Formowanie zespołu – rola i znaczenie tzw. „Karty Zespołu”
 • Role i znaczenie ról w zespole – kompetencja różnorodności
 • Mapa zespołu – analiza potencjału zespołu
 • Etapy Dojrzałości Zespołu – rola i znaczenie poszczególnych faz rozwojowych
 • Umysł zespołowy – zespołowe rozwiązywanie problemów
 • Kształtowanie podejścia – modele rozwiązywania problemów w zespole:
  symulacje myślowe, modele nieliniowe, zasada M.E.C.E., Zasada Hierarchii Pól i inne
 • Style kierowania zespołem – jak doprowadzić do wysokoefektywnej współpracy ?
 • Model P.E.R.F.O.R.M. – wyznaczniki zachowań integrujących i budujących efektywny zespół
 • Efektywna komunikacja w zespole – sztuka porozumienia i dialogu / przeciwdziałanie konfliktom
 • 6 wyznaczników Efektywnych Organizacji na podstawie HPO Scores
 • Przywództwo zespołowe
 • Kontrakt psychologiczny – tworzenie norm i fundamentalnych zasad dla zespołu
 • Sztuka realizacji – efektywna współpraca
 • Inne – adekwatne do potrzeb rozwojowych

Zobacz Podobne Artykuły

Szkolenie z komunikacji – komu to jeszcze potrzebne?

data: 2022-08-18

wydane przez: 2022-08-18

Chciałem już spisać na straty jeden z moich (ulubionych) produktów szkoleniowych – dotyczących zagadnień komunikacji, jako funkcji kultury zarząd...

Analiza techniczna – nie działa, podobnie jak techniki sprzedaży?

data: 2022-06-22

wydane przez: 2022-06-22

techniki sprzedaży a analiza techniczna Problem: Jeśli to prawda - to jak prowadzić rozmowy z klientami, jak pokierować danym procesem spr...

szkolenia sprzedażowe -energetyczny shot

data: 2022-06-14

wydane przez: 2022-06-14

Shot sprzedażowy to formuła pracy szkoleniowej, która zakłada krótkie sesje np. trzy - godzinne, poświęcone jednemu zagadnieniu. Idea ma na celu...

SZKOLENIA HANDLOWE

data: 2022-01-21

wydane przez: 2022-01-21

Szkolenia dla handlowców. Realne działania rozwojowe czy szkoleniowy efekt "wow" - w czym problem? Szkolenia handlowe? ... Czy może jednak...

Zarządzanie sprzedażą

data: 2021-04-21

wydane przez: 2021-04-21

Cechy dobrego handlowca. Rankingi i benchmarking Dlaczego to nie takie oczywiste być wysoko na firmowej liście w rankingach sprzedaży? Czyli o...

Jak myślimy o szkoleniach dla firm?

data: 2021-01-14

wydane przez: 2021-01-14

Szkolenia dla firm. Jak myślimy o szkoleniach rozwiązując problemy organizacji? Czy nasz wybór jest wynikiem myślenia produktowego czy problemowe...

Szkolenia on line

data: 2020-06-05

wydane przez: 2020-06-05

Szkolenia on line: treningi, warsztaty coachingi Szkolenia on line jak to zorganizować? Z uwagi na zapotrzebowanie rynku wynikające z poszerzonej ...

Trening menedżerski

data: 2020-02-24

wydane przez: 2020-02-24

Trening menedżerski nowe opracowanie Trening menedżerski, warsztat czy szkolenie? … jak myślimy o szkoleniach oraz treningach menedżerskich? Zarządzan...

SZKOLENIE Z MOTYWACJI

data: 2020-02-04

wydane przez: 2020-02-04

Szkolenie z motywacji  to propozycja ... ... nowego spojrzenia na motywacje – będącego wynikiem szeregu eksperymentów badawczych i obserwacji zachowań...

Szkolenia biznesowe zarządzanie ludźmi psychologia zarządzania

data: 2019-12-08

wydane przez: 2019-12-08

Szkolenia biznesowe  zarządzanie ludźmi psychologia zarządzania - stawia menedżerów ponownie przed tymi samymi pytaniami. Bo, gdy pytania się nie zmie...