Warsztat w komuniakcji interpersonalnej oparty na wiedzy

Menu 1
2015-09-03 r.

Warsztat oparty na wiedzy będącej przedmiotem wieloletnich badań Friedemanna Schulza von Thuna – niekwestionowanego autorytetu w dziedzinie porozumiewania się bardzo trafnie definiuje naturę ludzkiej komunikacji. Dogłębna analiza ważnych procesów, jakie zachodzą podczas komunikacji daje odpowiedź uczestnikom szkolenia na pytania o właściwy sposób komunikowania się.

 

Warsztat w znaczący sposób poszerza świadomość i ukierunkowuje uczestników na rozumienie dialogu – jako sztuki rozmawiania, rozwijania porozumienia i przeciwdziałania sytuacjom konfliktowym; prowadzi krok po kroku do zrozumienia istoty problemu komunikacji stwarzając solidne podstawy dla znacznego wzrostu kompetencji interpersonalnych. Świadomość procesu komunikacji odpowiada na dwa zasadnicze pytania:

  1. Co rozgrywa się we mnie – jaki jestem, gdy… rozmawiam z kimś innym?
    Jak porozumiewam się w określonych- znaczących dla mnie sytuacjach? (Pogłębienie samoświadomości)
  2. Jaka jest dynamika (moich) relacji międzyosobowych?

Dlaczego ludzie reagują na określone sytuacje/ komunikaty właśnie tak a nie inaczej?

(Zrozumienie natury ludzkiej komunikacji)

To przemyślany a przede wszystkim rzetelny w świetle nauki z dziedziny psychologii komunikacji warsztat – podnoszący kompetencje społeczne każdego, kto zacznie kształtować i utrwalać swój nowy sposób komunikacji z innymi.


blog
2019-12-18
szkolenia dla menedżerów

Szkolenia dla menedżerów Dlaczego w koncepcji szkolenia dla menedżerów warto rozwijać praktykę zarządzania sytuacyjnego w aspekcie budowania określon...

blog
2018-05-10
Umiejętności miękkie

Umiejętności miękkie - dlaczego tak ważne w biznesie? Umiejętności miękkie podczas aplikowania na różne stanowiska, zwłaszcza kierownicze lub silnie ...Śledź nas na facebooku Facebook
Newsletter