Trening umiejętności menedżerskich

blog
2020-02-24 r.

Trening umiejętności menedżerskich … słów kilka o tym warsztacie

Jak faktycznie rozwijać menedżerów … Dlaczego warsztat metodą aktywizującą przeżywanie?

Przyjęte wzorce zachowań, nasze życiowe skrypty mają istotny wpływ na nasz sposób myślenia, interpretowania, przeżywania i rozgrywania określonych sytuacji. Często bywa, że są procesem nieuświadomionym, co miewa istotne znaczenie w zarządzaniu i w sposobie budowania relacji interpersonalnych.

Jesteśmy przekonani, że błędy psychologiczne ( i ich konsekwencje) popełniane przez menedżerów oraz wynikająca z nich kultura zarządzana są w sposobie oddziaływania na innych procesem nieuświadomionymdlatego stawiamy na warsztat oparty na doświadczeniu określonych sytuacji – metodą aktywizująca przeżywanie.

Codzienny pośpiech, natłok spraw i zagłębienie się w działaniach operacyjnych może skutecznie blokować refleksje nad własnym postępowaniem oraz stylem zarządzania. Operacjonalizacja działań przenosi się na zachowania menedżerów, którzy chcą traktować ludzi  tak samo jak zadania operacyjne – co może pomijać jakiś ważny aspekt dotyczący ludzkiej kondycji i wynikających z tego ludzkich potrzeb – w relacjach interpersonalnych. jak często mówi sie że w określonej sytuacji zawiódł czynnik ludzki?

Niestety – ma to konsekwencje w kulturze pracy, w atmosferze oraz odbiorze współpracowników. Kultura osobowości – kultura zarządzania, kultura organizacyjna jest w myśl antropolgii kultury – ekstensją osobowości człowieka a panujące w niej wzory kultury mają swoje odzwierciedlenie w relacjach społecznych we wzajemnych stosunkach, w pracy oraz wyuczonych reakcjach pracowników na określone sytuacje – co może trwale blokować stan właściwej energii, zmiany nastawiania i podniesienia zaangażowania w określone działania.

Trening umiejętności menedżerskich ma zatem uwrażliwić szefów na ewentualne popełniane błędy psychologiczne w zarządzaniu … oraz na doświadczanie i przeżywanie określonych sytuacji – tzw. trudnych w pracy menedżera dla pogłębienia własnych kompetencji interpersonalnych

To warsztat dedykowany bardzo konkretnym i sprecyzowanym życzeniom menedżerów pod kątem ich osobistego/ interpersonalnego rozwoju na tle konkretnych sytuacji z jakimi mają do czynienia w zarządzaniu ludźmi – realizowany metodą aktywizującą przeżywanie.

Trening umiejętności  menedżerskich w zarządzaniu ludźmi – punkt wyjścia do realizacji warsztatu

Lista pytań problemowych dla menedżera

 • Zastanów się jako menedżer – co wydaje Ci się najbardziej problematyczne w twoim zarządzaniu na tle zachowań i reakcji innych osób, w ich nastawieniu, w relacji i współpracy w której przyszło Ci działać? Co wydaje Ci się występującym ograniczeniem hamującym realizację, formę utrudnienia w osiąganiu zamierzeń a nawet ważnym ograniczeniem w realizowanej pracy z ludźmi?
 • Jakich efektów nie udaje Ci się osiągać zgodnie z tym, czego byś oczekiwał w sposobie pracy, w realizacji, w kulturze współpracy Twoich współpracowników?
 • Czy jesteś świadomy procesów myślowych i emocjonalnych jakie zachodzą w reakcjach współpracowników będących odpowiedzią na twoje działania/ i zachowania?
  Jaki jesteś jako menedżer (jak przeżywasz daną sytuację i jak reagujesz – gdy ktoś inny (Twój współpracownik) nie jest takim, jakim chciałbyś go mieć? Jak zazwyczaj reagujesz, jak rozwiązujesz zaistniały problem?
 • Co stanowi dzisiaj dla Ciebie ograniczający tak zwany „czynnik ludzki” w zachowaniach i postawach współpracowników – co twoim zdaniem blokuje osiąganie zamierzeń i określonych lepszych rezultatów?
 • Co chciałbyś wziąć na warsztat w kontekście sytuacji oraz relacji zawodowych z podwładnymi?

Powierz nam temat / problem / zagadnienie – Twoje tzw. „życzenie”          a my opracujemy w tym zakresie dedykowany Tobie warsztat w określaniu nowego podejścia do zarządzania na podstawie przygotowanych sytuacji.

W formule tego warsztatu zawiera się zaprojektowanie określonych sytuacji, które zostaną wzięte na warsztat w oparciu o tzw. „Życzenie” – zdefiniowany i opisany problem sytuacyjny z jakim masz do czynienia jako menedżer. Będziesz miał też okazje uczestniczyć w procesie rozwiązywania „problemów” innych co może wpłynąć na twoje poszerzenie perspektywy zarządzania o inne spojrzenie i doświadczenia innych.

Trening umiejętności  menedżerskich metodą aktywizująca przeżywanie to wzbogacona o doświadczenie metoda nabywania kompetencji społecznych w pracy menedżera.

W odróżnieniu od klasycznego treningu zachowań (scenek)– metoda ta nakierowana jest na uwzględnienie nie tylko samego zachowania ale także wewnętrznego stanu przeżyć, stron uczestniczących w danej sytuacji, który to może w pewnych okolicznościach osłabiać naszą zdolność do kierowania zachowaniami swoimi oraz pozytywnego wpływania na innych (czego nie musimy być całkowicie świadomi)

Jest to warsztat w formule – odnoszący się do każdego uczestnika z osobna.

Możesz przyjść na trening umiejętności menedżerskich z bardzo osobistymi tematami – płynącymi z twoich doświadczeń, lub zrealizować formę osobistego treningu interpersonalnego z trenerem w roli coacha oraz zaangażowaniem innych osób będących razem z Tobą w procesie grupowym.
Możesz sformułować swój problem – który w tym przypadku stanowi rodzaj określenia nurtującego Cię zagadnienia … pytania będącego życzeniem np.:

 • W jaki sposób mogę ponieść zaangażowanie Kowalskiego w sytuacji gdy …”
 • „Jak mogę nakłonić poszczególne osoby w moim zespole do zwiększenia zakresu współpracy i dzielenia się doświadczeniem”
 • „Jak mam spowodować zmianę zachowań u Tomka, który od jakiegoś już czasu mniej angażuje się w pracę …?”

Trening menedżerski – prowadzony jest tak by z procesu grupowego oraz pracy własnej nad osobistym życzeniem:
spowodować rozwój własnej świadomości zarządzania i zachowań z obszaru Inteligencji Emocjonalnej: samopoznania, autopercepcji, refleksji nad własnym podejściem do zarządzania
wypracować w trybie treningu i warsztatu zachowania wynikające z żywego studium przypadku, który ukazuje w pełnym świetle daną sytuacje, widzianą także przez innych uczestników   biorących udział w tym procesie. Ale co ważniejsze – odzwierciedla stan przeżyć drugiej strony
Jest to warsztat modelujący autentyczne zachowania z odniesieniem do autentyczności sytuacji oraz osobowości menedżera (natomiast – nie wystudiowanych postaci oraz przesadnie sztucznych scenek sytuacyjnych)

Trening umiejętności menedżerskich w zarządzaniu – Metodologia warsztatu:

Trening sytuacyjny – zorientowane na praktykę doświadczania w oparciu o sesje podczas treningu
Superwizja konkretnego przypadku – praca na osobistymi tematami menedżerskimi – tzw. „życzeniami” oraz zaistniałym kontekstem sytuacyjnym
Superwizja zespołu – uczestników szkolenia- pracującego nad tematem – moderowana przez trenera
Coaching w oparciu o trudne sytuacje
Formułowanie życzenia – jako otwartego pytania problemowego z pozytywnym celem:

trening menedżerski

Przebieg:

 • Ukierunkowane przygotowanie sesji
 • Wprowadzenie do skupienia nad zagadnieniem
 • Tworzenie – wizualizacja sytuacji, opis kontekst
 • Intensywne wyjaśnienia
 • Praca nad życzeniem – aktywizacja przeżywania – psychodrama
 • Wymiana poglądów i doświadczeń w grupie, z uczestnikami procesu
 • Teoretyczne uporządkowanie – próba wyjaśnienia istniejących okoliczności na gruncie psychologii

To szkolenie pozwoli wziąć na warsztat szereg sytuacji z którymi jako menedżer masz do czynienia na co dzień, sytuacji, z którymi się borykasz lub których skuteczne rozwiązanie pomogłoby Ci iść dalej w osiąganiu zamierzeń.
Wzmocni i ugruntuje określony sposób zachowań, poddany warsztatowi, i tym samym wyzwoli potencjał angażowania ludzi pod wpływem zmiany  zachowań, pobudzi refleksje na temat tego jak kierować sytuacjami i jak zarządzać pozostając samym sobą …Zainspiruje do dalszego rozwoju potrzebnych Ci kompetencji menedżerskich – istotnych z punktu widzenia Twojej inteligencji emocjonalnej w zarządzaniu, oraz osobistej kultury zarządzania ludźmi.
W warstwie wyjaśniającej … poznasz mechanizmy kierujące ludzkimi zachowaniami, postawami oraz reakcjami na określone sytuacje poprzez poznanie wiedzę i doświadczenie doświadczanie określonych sytuacji .

W warstwie merytorycznej poznasz różne aspekty zarządzania:
• Samego siebie w określonych sytuacjach
• Mechanizmy ludzkich zachowań i motywacji
• Dynamikę relacji międzyosobowych – co wpływa na relacje i je determinuje
• Koncepcje osobowości tłumaczące ludzkie zachowania
• Rozwojowy Model komunikacji. który znacząco podnosi umiejętności interpersonalne
• Przymyślisz swój styl zarządzania na tle zebranych informacji i doświadczeń
• Inne – zależne od zapytania i opisania problemów

zobacz także nasze  szkolenia menedżerskie


Trening umiejętności menedżerskich ... słów kilka o tym warsztacie<strong>Jak faktycznie rozwijać menedżerów … Dlaczego warsztat metodą aktywizującą przeżywanie?</strong><br /> Przyjęte wzorce zachowań, nasze życiowe skrypty mają istotny wpływ na nasz sposób myślenia, interpretowania, przeżywania i rozgrywania określonych sytuacji. Często bywa, że są procesem nieuświadomionym, co odgrywa istotne znaczenie w zarządzaniu i rozwijaniu inteligencji emocjonalnej.Jesteśmy przekonani, że błędy psychologiczne popełniane przez menedżerów oraz wynikająca z nich kultura zarządzana są w sposobie oddziaływania na innych procesem nieuświadomionym – dlatego stawiamy na warsztat oparty na doświadczeniu określonych sytuacji – metodą aktywizująca przeżywanie.<br /> Codzienny pośpiech, natłok spraw i zagłębienie się w działaniach operacyjnych może skutecznie blokować refleksje nad własnym postępowaniem oraz stylem zarządzania. Operacjonalizacja działań przenosi się na zachowania menedżerów którzy chcą traktować zadania operacyjne tak samo jak ludzi – co może pomijać jakiś ważny aspekt dotyczący ludzkiej kondycji i wynikających z tego ludzkich potrzeb - w relacjach interpersonalnych i oczekiwaniach zawodowych.Niestety – ma to konsekwencje w kulturze pracy, w atmosferze oraz odbiorze współpracowników. Kultura osobowości – kultura zarządzania, kultura organizacyjna jest w myśl antropolgii kultury – ekstensją osobowości człowieka a panujące w niej wzory kultury mają swoje odzwierciedlenie w relacjach społecznych we wzajemnych stosunkach, w pracy oraz wyuczonych reakcjach pracowników na określone sytuacje - co może trwale blokować stan właściwej energii, zmiany nastawiania i podniesienia zaangażowania w określone działania.<span style="color: #000000;" data-mce-style="color: #000000;"><strong>Trening umiejętności menedżerskich ma zatem uwrażliwić szefów na ewentualne popełniane błędy psychologiczne w zarządzaniu</strong> </span>… oraz na doświadczaniu i przeżywaniu określonych sytuacji – tzw. trudnych w pracy menedżera dla pogłębienia własnych kompetencji interpersonalnych<strong>To warsztat dedykowany bardzo konkretnym i sprecyzowanym życzeniom menedżerów pod kątem ich osobistego/ interpersonalnego rozwoju na tle konkretnych sytuacji z jakimi mają do czynienia w zarządzaniu ludźmi – realizowany metodą aktywizującą przeżywanie.</strong><span style="color: #3366ff;" data-mce-style="color: #3366ff;">Trening umiejętności  menedżerskich w zarządzaniu ludźmi – punkt wyjścia do realizacji warsztatu</span>Lista pytań problemowych dla menedżera<li><strong>Zastanów się jako menedżer – co wydaje Ci się najbardziej problematyczne w twoim zarządzaniu na tle zachowań i reakcji innych osób,</strong> w ich nastawieniu, w relacji i współpracy w której przyszło Ci działać? Co wydaje Ci się występującym ograniczeniem hamującym realizację, formę utrudnienia w osiąganiu zamierzeń a nawet ważnym ograniczeniem w realizowanej pracy z ludźmi?</li><li><strong>Jakich efektów nie udaje Ci się osiągać zgodnie z tym, czego byś oczekiwał</strong> w sposobie pracy, w realizacji, w kulturze współpracy Twoich współpracowników?</li><li><strong>Czy jesteś świadomy procesów myślowych i emocjonalnych jakie zachodzą w reakcjach współpracowników</strong> będących odpowiedzią na twoje działania/ i zachowania?<br /> Jaki jesteś jako menedżer (jak przeżywasz daną sytuację i jak reagujesz – gdy ktoś inny (Twój współpracownik) nie jest takim, jakim chciałbyś go mieć? Jak zazwyczaj reagujesz, jak rozwiązujesz zaistniały problem?</li><li><strong>Co stanowi dzisiaj dla Ciebie ograniczający tak zwany „czynnik ludzki” w zachowaniach i postawach współpracowników</strong> - co twoim zdaniem blokuje osiąganie zamierzeń i określonych lepszych rezultatów?</li><li><strong>Co chciałbyś wziąć na warsztat w kontekście sytuacji oraz relacji zawodowych z podwładnymi?</strong></li> <strong>Powierz nam temat / problem / zagadnienie - Twoje życzenie a my opracujemy w tym zakresie dedykowany Tobie warsztat w określaniu nowego podejścia do zarządzania na podstawie przygotowanych sytuacji.</strong><strong>W formule tego warsztatu zawiera się zaprojektowanie określonych sytuacji</strong>, które zostaną wzięte na warsztat w oparciu o tzw. „Życzenie” – zdefiniowany i opisany problem sytuacyjny z jakim masz do czynienia jako menedżer. Będziesz miał też okazje uczestniczyć w procesie rozwiązywania „problemów” innych co może wpłynąć na twoje poszerzenie perspektywy zarządzania o inne spojrzenie i doświadczenia innych.<span style="color: #3366ff;" data-mce-style="color: #3366ff;">Trening umiejętności  menedżerskich metodą aktywizująca przeżywanie to wzbogacona o doświadczenie metoda nabywania kompetencji społecznych w pracy menedżera.</span>W odróżnieniu od klasycznego treningu zachowań – metoda ta nakierowana jest na uwzględnienie nie tylko samego zachowania ale także wewnętrznego stanu przeżyć, który może w pewnych okolicznościach osłabiać naszą zdolność do kierowania zachowaniami swoimi o raz pozytywnego wpływania na innych (czego nie musimy być całkowicie świadomi)Jest to warsztat w formule – odnoszący się do każdego uczestnika z osobna.<strong>Możesz przyjść na trening umiejętności menedżerskich z bardzo osobistymi tematami</strong> – płynącymi z twoich doświadczeń, lub zrealizować formę osobistego treningu interpersonalnego z trenerem w roli coacha oraz zaangażowaniem innych osób będących razem z Tobą w procesie grupowym.<br /> <strong>Możesz sformułować swój problem</strong> – który w tym przypadku stanowi rodzaj określenia nurtującego Cię zagadnienia … pytania będącego życzeniem np.:<li>„W jaki sposób mogę ponieść zaangażowanie kowalskiego w sytuacji gdy …”</li><li>„Jak mogę nakłonić poszczególne osoby w moim zespole do zwiększenia zakresu współpracy i dzielenia się doświadczeniem”</li><li>„Jak mam spowodować zmianę zachowań u Tomka, który o jakiegoś już czasu mniej angażuje się w pracę …stale postępuje tak i tak”</li> <strong>Trening menedżerski - prowadzony jest tak by</strong> z procesu grupowego oraz pracy własnej nad osobistym życzeniem:<br /> – spowodować rozwój własnej świadomości zarządzania i zachowań z obszaru Inteligencji Emocjonalnej: samopoznania, autopercepcji, refleksji nad własnym podejściem do zarządzania<br /> - wypracować w trybie treningu i warsztatu rozwiązania wynikające z żywego studium przypadku, który ukazuje w pełnym świetle daną sytuacje, widzianą także przez innych uczestników   biorących udział w tym procesie.<br /> Jest to warsztat modelujący autentyczne za chowania z odniesieniem do autentyczności sytuacji oraz osobowości menedżera (natomiast - nie wystudiowanych postaci oraz przesadnie sztucznych scenek sytuacyjnych)<span style="color: #3366ff;" data-mce-style="color: #3366ff;">Trening umiejętności menedżerskich w zarządzaniu – Metodologia warsztatu:</span>Trening sytuacyjny – zorientowane na praktykę doświadczania w oparciu o sesje podczas treningu<br /> Superwizja konkretnego przypadku - praca na osobistymi tematami menedżerskimi – tzw. „zyczeniami” oraz zaistniałym kontekstem sytuacyjnym<br /> Superwizja zespołu – uczestników szkolenia- pracującego nad tematem - moderowana przez trenera<br /> Coaching w oparciu o trudne sytuacje<br /> Formułowanie zyczenia – jako otwartego pytania problemowego z pozytywnym celem:<a href="http://business-everywhere.pl/wp-content/uploads/2020/02/trening-menedzerski.jpg" data-mce-href="http://business-everywhere.pl/wp-content/uploads/2020/02/trening-menedzerski.jpg"><img class="alignnone wp-image-2841" src="http://business-everywhere.pl/wp-content/uploads/2020/02/trening-menedzerski-300x169.jpg" alt="trening menedżerski" width="332" height="187" data-mce-src="http://business-everywhere.pl/wp-content/uploads/2020/02/trening-menedzerski-300x169.jpg" /></a><li>Ukierunkowane przygotowanie sesji</li><li>Wprowadzenie do skupienia nad zagadnieniem</li><li>Tworzenie – wizualizacja sytuacji</li><li>Intensywne wyjaśnienia</li><li>Praca nad życzeniem - aktywizacja przeżywania</li><li>Wymiana poglądów i doświadczeń w grupie, z uczestnikami procesu</li><li>Teoretyczne uporządkowanie – próba wyjaśnienia istniejących okoliczności na gruncie psychologii</li> <strong>To szkolenie pozwoli wziąć na warsztat szereg sytuacji z którymi jako menedżer masz do czynienia na co dzień</strong>, sytuacji, z którymi się borykasz lub których skuteczne rozwiązanie pomogłoby Ci iść dalej w osiąganiu zamierzeń.<br /> <strong>Wzmocni i ugruntuje określony sposób zachowań,</strong> poddany warsztatowi, i tym samym wyzwoli potencjał angażowania ludzi pod wpływem zmiany  zachowań, pobudzi refleksje na temat tego jak kierować sytuacjami i jak zarządzać pozostając samym sobą …<strong>Zainspiruje do dalszego rozwoju potrzebnych Ci kompetencji menedżerskich</strong> – istotnych z punktu widzenia Twojej inteligencji emocjonalnej w zarządzaniu, oraz osobistej kultury zarządzania ludźmi.<br /> <strong>W warstwie wyjaśniającej … poznasz mechanizmy kierujące ludzkimi zachowaniami,</strong> postawami oraz reakcjami na określone sytuacje poprzez poznanie wiedzę i doświadczenie doświadczanie określonych sytuacji .<strong>W warstwie merytorycznej poznasz różne aspekty zarządzania:</strong><br /> • Samego siebie w określonych sytuacjach<br /> • Mechanizmy ludzkich zachowań i motywacji<br /> • Dynemikę relacji międzyosobowych – co wpływa na relacje i je determinuje<br /> • Koncepcje osobowości tłumaczące ludzkie zachowania<br /> • Rozwojowy Model komunikacji. który znacząco podnosi umiejętności interpersonalne<br /> • Przymyślisz swój styl zarządzania na tle zebranych informacji i doświadczeń<br /> • Inne – zależne od zapytania i opisania problemówzobacz także nasze  <a href="http://business-everywhere.pl/szkolenia-menedzerskie/" data-mce-href="http://business-everywhere.pl/szkolenia-menedzerskie/">szkolenia menedżerskie </a>
Trening umiejętności menedżerskich ... słów kilka o tym warsztacie<strong>Jak faktycznie rozwijać menedżerów … Dlaczego warsztat metodą aktywizującą przeżywanie?</strong><br /> Przyjęte wzorce zachowań, nasze życiowe skrypty mają istotny wpływ na nasz sposób myślenia, interpretowania, przeżywania i rozgrywania określonych sytuacji. Często bywa, że są procesem nieuświadomionym, co odgrywa istotne znaczenie w zarządzaniu i rozwijaniu inteligencji emocjonalnej.Jesteśmy przekonani, że błędy psychologiczne popełniane przez menedżerów oraz wynikająca z nich kultura zarządzana są w sposobie oddziaływania na innych procesem nieuświadomionym – dlatego stawiamy na warsztat oparty na doświadczeniu określonych sytuacji – metodą aktywizująca przeżywanie.<br /> Codzienny pośpiech, natłok spraw i zagłębienie się w działaniach operacyjnych może skutecznie blokować refleksje nad własnym postępowaniem oraz stylem zarządzania. Operacjonalizacja działań przenosi się na zachowania menedżerów którzy chcą traktować zadania operacyjne tak samo jak ludzi – co może pomijać jakiś ważny aspekt dotyczący ludzkiej kondycji i wynikających z tego ludzkich potrzeb - w relacjach interpersonalnych i oczekiwaniach zawodowych.Niestety – ma to konsekwencje w kulturze pracy, w atmosferze oraz odbiorze współpracowników. Kultura osobowości – kultura zarządzania, kultura organizacyjna jest w myśl antropolgii kultury – ekstensją osobowości człowieka a panujące w niej wzory kultury mają swoje odzwierciedlenie w relacjach społecznych we wzajemnych stosunkach, w pracy oraz wyuczonych reakcjach pracowników na określone sytuacje - co może trwale blokować stan właściwej energii, zmiany nastawiania i podniesienia zaangażowania w określone działania.<span style="color: #000000;" data-mce-style="color: #000000;"><strong>Trening umiejętności menedżerskich ma zatem uwrażliwić szefów na ewentualne popełniane błędy psychologiczne w zarządzaniu</strong> </span>… oraz na doświadczaniu i przeżywaniu określonych sytuacji – tzw. trudnych w pracy menedżera dla pogłębienia własnych kompetencji interpersonalnych<strong>To warsztat dedykowany bardzo konkretnym i sprecyzowanym życzeniom menedżerów pod kątem ich osobistego/ interpersonalnego rozwoju na tle konkretnych sytuacji z jakimi mają do czynienia w zarządzaniu ludźmi – realizowany metodą aktywizującą przeżywanie.</strong><span style="color: #3366ff;" data-mce-style="color: #3366ff;">Trening umiejętności  menedżerskich w zarządzaniu ludźmi – punkt wyjścia do realizacji warsztatu</span>Lista pytań problemowych dla menedżera<li><strong>Zastanów się jako menedżer – co wydaje Ci się najbardziej problematyczne w twoim zarządzaniu na tle zachowań i reakcji innych osób,</strong> w ich nastawieniu, w relacji i współpracy w której przyszło Ci działać? Co wydaje Ci się występującym ograniczeniem hamującym realizację, formę utrudnienia w osiąganiu zamierzeń a nawet ważnym ograniczeniem w realizowanej pracy z ludźmi?</li><li><strong>Jakich efektów nie udaje Ci się osiągać zgodnie z tym, czego byś oczekiwał</strong> w sposobie pracy, w realizacji, w kulturze współpracy Twoich współpracowników?</li><li><strong>Czy jesteś świadomy procesów myślowych i emocjonalnych jakie zachodzą w reakcjach współpracowników</strong> będących odpowiedzią na twoje działania/ i zachowania?<br /> Jaki jesteś jako menedżer (jak przeżywasz daną sytuację i jak reagujesz – gdy ktoś inny (Twój współpracownik) nie jest takim, jakim chciałbyś go mieć? Jak zazwyczaj reagujesz, jak rozwiązujesz zaistniały problem?</li><li><strong>Co stanowi dzisiaj dla Ciebie ograniczający tak zwany „czynnik ludzki” w zachowaniach i postawach współpracowników</strong> - co twoim zdaniem blokuje osiąganie zamierzeń i określonych lepszych rezultatów?</li><li><strong>Co chciałbyś wziąć na warsztat w kontekście sytuacji oraz relacji zawodowych z podwładnymi?</strong></li> <strong>Powierz nam temat / problem / zagadnienie - Twoje życzenie a my opracujemy w tym zakresie dedykowany Tobie warsztat w określaniu nowego podejścia do zarządzania na podstawie przygotowanych sytuacji.</strong><strong>W formule tego warsztatu zawiera się zaprojektowanie określonych sytuacji</strong>, które zostaną wzięte na warsztat w oparciu o tzw. „Życzenie” – zdefiniowany i opisany problem sytuacyjny z jakim masz do czynienia jako menedżer. Będziesz miał też okazje uczestniczyć w procesie rozwiązywania „problemów” innych co może wpłynąć na twoje poszerzenie perspektywy zarządzania o inne spojrzenie i doświadczenia innych.<span style="color: #3366ff;" data-mce-style="color: #3366ff;">Trening umiejętności  menedżerskich metodą aktywizująca przeżywanie to wzbogacona o doświadczenie metoda nabywania kompetencji społecznych w pracy menedżera.</span>W odróżnieniu od klasycznego treningu zachowań – metoda ta nakierowana jest na uwzględnienie nie tylko samego zachowania ale także wewnętrznego stanu przeżyć, który może w pewnych okolicznościach osłabiać naszą zdolność do kierowania zachowaniami swoimi o raz pozytywnego wpływania na innych (czego nie musimy być całkowicie świadomi)Jest to warsztat w formule – odnoszący się do każdego uczestnika z osobna.<strong>Możesz przyjść na trening umiejętności menedżerskich z bardzo osobistymi tematami</strong> – płynącymi z twoich doświadczeń, lub zrealizować formę osobistego treningu interpersonalnego z trenerem w roli coacha oraz zaangażowaniem innych osób będących razem z Tobą w procesie grupowym.<br /> <strong>Możesz sformułować swój problem</strong> – który w tym przypadku stanowi rodzaj określenia nurtującego Cię zagadnienia … pytania będącego życzeniem np.:<li>„W jaki sposób mogę ponieść zaangażowanie kowalskiego w sytuacji gdy …”</li><li>„Jak mogę nakłonić poszczególne osoby w moim zespole do zwiększenia zakresu współpracy i dzielenia się doświadczeniem”</li><li>„Jak mam spowodować zmianę zachowań u Tomka, który o jakiegoś już czasu mniej angażuje się w pracę …stale postępuje tak i tak”</li> <strong>Trening menedżerski - prowadzony jest tak by</strong> z procesu grupowego oraz pracy własnej nad osobistym życzeniem:<br /> – spowodować rozwój własnej świadomości zarządzania i zachowań z obszaru Inteligencji Emocjonalnej: samopoznania, autopercepcji, refleksji nad własnym podejściem do zarządzania<br /> - wypracować w trybie treningu i warsztatu rozwiązania wynikające z żywego studium przypadku, który ukazuje w pełnym świetle daną sytuacje, widzianą także przez innych uczestników   biorących udział w tym procesie.<br /> Jest to warsztat modelujący autentyczne za chowania z odniesieniem do autentyczności sytuacji oraz osobowości menedżera (natomiast - nie wystudiowanych postaci oraz przesadnie sztucznych scenek sytuacyjnych)<span style="color: #3366ff;" data-mce-style="color: #3366ff;">Trening umiejętności menedżerskich w zarządzaniu – Metodologia warsztatu:</span>Trening sytuacyjny – zorientowane na praktykę doświadczania w oparciu o sesje podczas treningu<br /> Superwizja konkretnego przypadku - praca na osobistymi tematami menedżerskimi – tzw. „zyczeniami” oraz zaistniałym kontekstem sytuacyjnym<br /> Superwizja zespołu – uczestników szkolenia- pracującego nad tematem - moderowana przez trenera<br /> Coaching w oparciu o trudne sytuacje<br /> Formułowanie zyczenia – jako otwartego pytania problemowego z pozytywnym celem:<a href="http://business-everywhere.pl/wp-content/uploads/2020/02/trening-menedzerski.jpg" data-mce-href="http://business-everywhere.pl/wp-content/uploads/2020/02/trening-menedzerski.jpg"><img class="alignnone wp-image-2841" src="http://business-everywhere.pl/wp-content/uploads/2020/02/trening-menedzerski-300x169.jpg" alt="trening menedżerski" width="332" height="187" data-mce-src="http://business-everywhere.pl/wp-content/uploads/2020/02/trening-menedzerski-300x169.jpg" /></a><li>Ukierunkowane przygotowanie sesji</li><li>Wprowadzenie do skupienia nad zagadnieniem</li><li>Tworzenie – wizualizacja sytuacji</li><li>Intensywne wyjaśnienia</li><li>Praca nad życzeniem - aktywizacja przeżywania</li><li>Wymiana poglądów i doświadczeń w grupie, z uczestnikami procesu</li><li>Teoretyczne uporządkowanie – próba wyjaśnienia istniejących okoliczności na gruncie psychologii</li> <strong>To szkolenie pozwoli wziąć na warsztat szereg sytuacji z którymi jako menedżer masz do czynienia na co dzień</strong>, sytuacji, z którymi się borykasz lub których skuteczne rozwiązanie pomogłoby Ci iść dalej w osiąganiu zamierzeń.<br /> <strong>Wzmocni i ugruntuje określony sposób zachowań,</strong> poddany warsztatowi, i tym samym wyzwoli potencjał angażowania ludzi pod wpływem zmiany  zachowań, pobudzi refleksje na temat tego jak kierować sytuacjami i jak zarządzać pozostając samym sobą …<strong>Zainspiruje do dalszego rozwoju potrzebnych Ci kompetencji menedżerskich</strong> – istotnych z punktu widzenia Twojej inteligencji emocjonalnej w zarządzaniu, oraz osobistej kultury zarządzania ludźmi.<br /> <strong>W warstwie wyjaśniającej … poznasz mechanizmy kierujące ludzkimi zachowaniami,</strong> postawami oraz reakcjami na określone sytuacje poprzez poznanie wiedzę i doświadczenie doświadczanie określonych sytuacji .<strong>W warstwie merytorycznej poznasz różne aspekty zarządzania:</strong><br /> • Samego siebie w określonych sytuacjach<br /> • Mechanizmy ludzkich zachowań i motywacji<br /> • Dynemikę relacji międzyosobowych – co wpływa na relacje i je determinuje<br /> • Koncepcje osobowości tłumaczące ludzkie zachowania<br /> • Rozwojowy Model komunikacji. który znacząco podnosi umiejętności interpersonalne<br /> • Przymyślisz swój styl zarządzania na tle zebranych informacji i doświadczeń<br /> • Inne – zależne od zapytania i opisania problemówzobacz także nasze  <a href="http://business-everywhere.pl/szkolenia-menedzerskie/" data-mce-href="http://business-everywhere.pl/szkolenia-menedzerskie/">szkolenia menedżerskie </a>
Trening umiejętności menedżerskich ... słów kilka o tym warsztacie<strong>Jak faktycznie rozwijać menedżerów … Dlaczego warsztat metodą aktywizującą przeżywanie?</strong><br /> Przyjęte wzorce zachowań, nasze życiowe skrypty mają istotny wpływ na nasz sposób myślenia, interpretowania, przeżywania i rozgrywania określonych sytuacji. Często bywa, że są procesem nieuświadomionym, co odgrywa istotne znaczenie w zarządzaniu i rozwijaniu inteligencji emocjonalnej.Jesteśmy przekonani, że błędy psychologiczne popełniane przez menedżerów oraz wynikająca z nich kultura zarządzana są w sposobie oddziaływania na innych procesem nieuświadomionym – dlatego stawiamy na warsztat oparty na doświadczeniu określonych sytuacji – metodą aktywizująca przeżywanie.<br /> Codzienny pośpiech, natłok spraw i zagłębienie się w działaniach operacyjnych może skutecznie blokować refleksje nad własnym postępowaniem oraz stylem zarządzania. Operacjonalizacja działań przenosi się na zachowania menedżerów którzy chcą traktować zadania operacyjne tak samo jak ludzi – co może pomijać jakiś ważny aspekt dotyczący ludzkiej kondycji i wynikających z tego ludzkich potrzeb - w relacjach interpersonalnych i oczekiwaniach zawodowych.Niestety – ma to konsekwencje w kulturze pracy, w atmosferze oraz odbiorze współpracowników. Kultura osobowości – kultura zarządzania, kultura organizacyjna jest w myśl antropolgii kultury – ekstensją osobowości człowieka a panujące w niej wzory kultury mają swoje odzwierciedlenie w relacjach społecznych we wzajemnych stosunkach, w pracy oraz wyuczonych reakcjach pracowników na określone sytuacje - co może trwale blokować stan właściwej energii, zmiany nastawiania i podniesienia zaangażowania w określone działania.<span style="color: #000000;" data-mce-style="color: #000000;"><strong>Trening umiejętności menedżerskich ma zatem uwrażliwić szefów na ewentualne popełniane błędy psychologiczne w zarządzaniu</strong> </span>… oraz na doświadczaniu i przeżywaniu określonych sytuacji – tzw. trudnych w pracy menedżera dla pogłębienia własnych kompetencji interpersonalnych<strong>To warsztat dedykowany bardzo konkretnym i sprecyzowanym życzeniom menedżerów pod kątem ich osobistego/ interpersonalnego rozwoju na tle konkretnych sytuacji z jakimi mają do czynienia w zarządzaniu ludźmi – realizowany metodą aktywizującą przeżywanie.</strong><span style="color: #3366ff;" data-mce-style="color: #3366ff;">Trening umiejętności  menedżerskich w zarządzaniu ludźmi – punkt wyjścia do realizacji warsztatu</span>Lista pytań problemowych dla menedżera<li><strong>Zastanów się jako menedżer – co wydaje Ci się najbardziej problematyczne w twoim zarządzaniu na tle zachowań i reakcji innych osób,</strong> w ich nastawieniu, w relacji i współpracy w której przyszło Ci działać? Co wydaje Ci się występującym ograniczeniem hamującym realizację, formę utrudnienia w osiąganiu zamierzeń a nawet ważnym ograniczeniem w realizowanej pracy z ludźmi?</li><li><strong>Jakich efektów nie udaje Ci się osiągać zgodnie z tym, czego byś oczekiwał</strong> w sposobie pracy, w realizacji, w kulturze współpracy Twoich współpracowników?</li><li><strong>Czy jesteś świadomy procesów myślowych i emocjonalnych jakie zachodzą w reakcjach współpracowników</strong> będących odpowiedzią na twoje działania/ i zachowania?<br /> Jaki jesteś jako menedżer (jak przeżywasz daną sytuację i jak reagujesz – gdy ktoś inny (Twój współpracownik) nie jest takim, jakim chciałbyś go mieć? Jak zazwyczaj reagujesz, jak rozwiązujesz zaistniały problem?</li><li><strong>Co stanowi dzisiaj dla Ciebie ograniczający tak zwany „czynnik ludzki” w zachowaniach i postawach współpracowników</strong> - co twoim zdaniem blokuje osiąganie zamierzeń i określonych lepszych rezultatów?</li><li><strong>Co chciałbyś wziąć na warsztat w kontekście sytuacji oraz relacji zawodowych z podwładnymi?</strong></li> <strong>Powierz nam temat / problem / zagadnienie - Twoje życzenie a my opracujemy w tym zakresie dedykowany Tobie warsztat w określaniu nowego podejścia do zarządzania na podstawie przygotowanych sytuacji.</strong><strong>W formule tego warsztatu zawiera się zaprojektowanie określonych sytuacji</strong>, które zostaną wzięte na warsztat w oparciu o tzw. „Życzenie” – zdefiniowany i opisany problem sytuacyjny z jakim masz do czynienia jako menedżer. Będziesz miał też okazje uczestniczyć w procesie rozwiązywania „problemów” innych co może wpłynąć na twoje poszerzenie perspektywy zarządzania o inne spojrzenie i doświadczenia innych.<span style="color: #3366ff;" data-mce-style="color: #3366ff;">Trening umiejętności  menedżerskich metodą aktywizująca przeżywanie to wzbogacona o doświadczenie metoda nabywania kompetencji społecznych w pracy menedżera.</span>W odróżnieniu od klasycznego treningu zachowań – metoda ta nakierowana jest na uwzględnienie nie tylko samego zachowania ale także wewnętrznego stanu przeżyć, który może w pewnych okolicznościach osłabiać naszą zdolność do kierowania zachowaniami swoimi o raz pozytywnego wpływania na innych (czego nie musimy być całkowicie świadomi)Jest to warsztat w formule – odnoszący się do każdego uczestnika z osobna.<strong>Możesz przyjść na trening umiejętności menedżerskich z bardzo osobistymi tematami</strong> – płynącymi z twoich doświadczeń, lub zrealizować formę osobistego treningu interpersonalnego z trenerem w roli coacha oraz zaangażowaniem innych osób będących razem z Tobą w procesie grupowym.<br /> <strong>Możesz sformułować swój problem</strong> – który w tym przypadku stanowi rodzaj określenia nurtującego Cię zagadnienia … pytania będącego życzeniem np.:<li>„W jaki sposób mogę ponieść zaangażowanie kowalskiego w sytuacji gdy …”</li><li>„Jak mogę nakłonić poszczególne osoby w moim zespole do zwiększenia zakresu współpracy i dzielenia się doświadczeniem”</li><li>„Jak mam spowodować zmianę zachowań u Tomka, który o jakiegoś już czasu mniej angażuje się w pracę …stale postępuje tak i tak”</li> <strong>Trening menedżerski - prowadzony jest tak by</strong> z procesu grupowego oraz pracy własnej nad osobistym życzeniem:<br /> – spowodować rozwój własnej świadomości zarządzania i zachowań z obszaru Inteligencji Emocjonalnej: samopoznania, autopercepcji, refleksji nad własnym podejściem do zarządzania<br /> - wypracować w trybie treningu i warsztatu rozwiązania wynikające z żywego studium przypadku, który ukazuje w pełnym świetle daną sytuacje, widzianą także przez innych uczestników   biorących udział w tym procesie.<br /> Jest to warsztat modelujący autentyczne za chowania z odniesieniem do autentyczności sytuacji oraz osobowości menedżera (natomiast - nie wystudiowanych postaci oraz przesadnie sztucznych scenek sytuacyjnych)<span style="color: #3366ff;" data-mce-style="color: #3366ff;">Trening umiejętności menedżerskich w zarządzaniu – Metodologia warsztatu:</span>Trening sytuacyjny – zorientowane na praktykę doświadczania w oparciu o sesje podczas treningu<br /> Superwizja konkretnego przypadku - praca na osobistymi tematami menedżerskimi – tzw. „zyczeniami” oraz zaistniałym kontekstem sytuacyjnym<br /> Superwizja zespołu – uczestników szkolenia- pracującego nad tematem - moderowana przez trenera<br /> Coaching w oparciu o trudne sytuacje<br /> Formułowanie zyczenia – jako otwartego pytania problemowego z pozytywnym celem:<a href="http://business-everywhere.pl/wp-content/uploads/2020/02/trening-menedzerski.jpg" data-mce-href="http://business-everywhere.pl/wp-content/uploads/2020/02/trening-menedzerski.jpg"><img class="alignnone wp-image-2841" src="http://business-everywhere.pl/wp-content/uploads/2020/02/trening-menedzerski-300x169.jpg" alt="trening menedżerski" width="332" height="187" data-mce-src="http://business-everywhere.pl/wp-content/uploads/2020/02/trening-menedzerski-300x169.jpg" /></a><li>Ukierunkowane przygotowanie sesji</li><li>Wprowadzenie do skupienia nad zagadnieniem</li><li>Tworzenie – wizualizacja sytuacji</li><li>Intensywne wyjaśnienia</li><li>Praca nad życzeniem - aktywizacja przeżywania</li><li>Wymiana poglądów i doświadczeń w grupie, z uczestnikami procesu</li><li>Teoretyczne uporządkowanie – próba wyjaśnienia istniejących okoliczności na gruncie psychologii</li> <strong>To szkolenie pozwoli wziąć na warsztat szereg sytuacji z którymi jako menedżer masz do czynienia na co dzień</strong>, sytuacji, z którymi się borykasz lub których skuteczne rozwiązanie pomogłoby Ci iść dalej w osiąganiu zamierzeń.<br /> <strong>Wzmocni i ugruntuje określony sposób zachowań,</strong> poddany warsztatowi, i tym samym wyzwoli potencjał angażowania ludzi pod wpływem zmiany  zachowań, pobudzi refleksje na temat tego jak kierować sytuacjami i jak zarządzać pozostając samym sobą …<strong>Zainspiruje do dalszego rozwoju potrzebnych Ci kompetencji menedżerskich</strong> – istotnych z punktu widzenia Twojej inteligencji emocjonalnej w zarządzaniu, oraz osobistej kultury zarządzania ludźmi.<br /> <strong>W warstwie wyjaśniającej … poznasz mechanizmy kierujące ludzkimi zachowaniami,</strong> postawami oraz reakcjami na określone sytuacje poprzez poznanie wiedzę i doświadczenie doświadczanie określonych sytuacji .<strong>W warstwie merytorycznej poznasz różne aspekty zarządzania:</strong><br /> • Samego siebie w określonych sytuacjach<br /> • Mechanizmy ludzkich zachowań i motywacji<br /> • Dynemikę relacji międzyosobowych – co wpływa na relacje i je determinuje<br /> • Koncepcje osobowości tłumaczące ludzkie zachowania<br /> • Rozwojowy Model komunikacji. który znacząco podnosi umiejętności interpersonalne<br /> • Przymyślisz swój styl zarządzania na tle zebranych informacji i doświadczeń<br /> • Inne – zależne od zapytania i opisania problemówzobacz także nasze  <a href="http://business-everywhere.pl/szkolenia-menedzerskie/" data-mce-href="http://business-everywhere.pl/szkolenia-menedzerskie/">szkolenia menedżerskie </a>

Publikacje
2023-03-02
Analiza Transakcyjna w zarządzaniu. Mapy Mentalne lidera

Mapy mentalne lidera Szkolenie/ warsztat/ konsultacje – mentoring,  dotyczące koncepcji psychologicznej, która pozwoli rozwinąć świadomość i...

Publikacje
2023-02-22
Jak wybieramy szkolenia?

szkolenia dla firm ...i o tym dlaczego prawdopodobnie nie kupisz mojego szkolenia decydując się czasem na gorsze rozwiązania. O sposobie myślenia ...



Śledź nas na facebooku Facebook
Newsletter