Trening umiejętności menedżerskich

blog
2020-02-24 r.

Trening umiejętności menedżerskich … słów kilka o tym warsztacie

Jak faktycznie rozwijać menedżerów … Dlaczego warsztat metodą aktywizującą przeżywanie?
Przyjęte wzorce zachowań, nasze życiowe skrypty mają istotny wpływ na nasz sposób myślenia, interpretowania, przeżywania i rozgrywania określonych sytuacji. Często bywa, że są procesem nieuświadomionym, co odgrywa istotne znaczenie w zarządzaniu i rozwijaniu inteligencji emocjonalnej.

Jesteśmy przekonani, że błędy psychologiczne popełniane przez menedżerów oraz wynikająca z nich kultura zarządzana są w sposobie oddziaływania na innych procesem nieuświadomionym – dlatego stawiamy na warsztat oparty na doświadczeniu określonych sytuacji – metodą aktywizująca przeżywanie.
Codzienny pośpiech, natłok spraw i zagłębienie się w działaniach operacyjnych może skutecznie blokować refleksje nad własnym postępowaniem oraz stylem zarządzania. Operacjonalizacja działań przenosi się na zachowania menedżerów którzy chcą traktować zadania operacyjne tak samo jak ludzi – co może pomijać jakiś ważny aspekt dotyczący ludzkiej kondycji i wynikających z tego ludzkich potrzeb – w relacjach interpersonalnych i oczekiwaniach zawodowych.

Niestety – ma to konsekwencje w kulturze pracy, w atmosferze oraz odbiorze współpracowników. Kultura osobowości – kultura zarządzania, kultura organizacyjna jest w myśl antropolgii kultury – ekstensją osobowości człowieka a panujące w niej wzory kultury mają swoje odzwierciedlenie w relacjach społecznych we wzajemnych stosunkach, w pracy oraz wyuczonych reakcjach pracowników na określone sytuacje – co może trwale blokować stan właściwej energii, zmiany nastawiania i podniesienia zaangażowania w określone działania.

Trening umiejętności menedżerskich ma zatem uwrażliwić szefów na ewentualne popełniane błędy psychologiczne w zarządzaniu … oraz na doświadczaniu i przeżywaniu określonych sytuacji – tzw. trudnych w pracy menedżera dla pogłębienia własnych kompetencji interpersonalnych

To warsztat dedykowany bardzo konkretnym i sprecyzowanym życzeniom menedżerów pod kątem ich osobistego/ interpersonalnego rozwoju na tle konkretnych sytuacji z jakimi mają do czynienia w zarządzaniu ludźmi – realizowany metodą aktywizującą przeżywanie.

Trening umiejętności  menedżerskich w zarządzaniu ludźmi – punkt wyjścia do realizacji warsztatu

Lista pytań problemowych dla menedżera

 • Zastanów się jako menedżer – co wydaje Ci się najbardziej problematyczne w twoim zarządzaniu na tle zachowań i reakcji innych osób, w ich nastawieniu, w relacji i współpracy w której przyszło Ci działać? Co wydaje Ci się występującym ograniczeniem hamującym realizację, formę utrudnienia w osiąganiu zamierzeń a nawet ważnym ograniczeniem w realizowanej pracy z ludźmi?
 • Jakich efektów nie udaje Ci się osiągać zgodnie z tym, czego byś oczekiwał w sposobie pracy, w realizacji, w kulturze współpracy Twoich współpracowników?
 • Czy jesteś świadomy procesów myślowych i emocjonalnych jakie zachodzą w reakcjach współpracowników będących odpowiedzią na twoje działania/ i zachowania?
  Jaki jesteś jako menedżer (jak przeżywasz daną sytuację i jak reagujesz – gdy ktoś inny (Twój współpracownik) nie jest takim, jakim chciałbyś go mieć? Jak zazwyczaj reagujesz, jak rozwiązujesz zaistniały problem?
 • Co stanowi dzisiaj dla Ciebie ograniczający tak zwany „czynnik ludzki” w zachowaniach i postawach współpracowników – co twoim zdaniem blokuje osiąganie zamierzeń i określonych lepszych rezultatów?
 • Co chciałbyś wziąć na warsztat w kontekście sytuacji oraz relacji zawodowych z podwładnymi?

Powierz nam temat / problem / zagadnienie – Twoje życzenie a my opracujemy w tym zakresie dedykowany Tobie warsztat w określaniu nowego podejścia do zarządzania na podstawie przygotowanych sytuacji.

W formule tego warsztatu zawiera się zaprojektowanie określonych sytuacji, które zostaną wzięte na warsztat w oparciu o tzw. „Życzenie” – zdefiniowany i opisany problem sytuacyjny z jakim masz do czynienia jako menedżer. Będziesz miał też okazje uczestniczyć w procesie rozwiązywania „problemów” innych co może wpłynąć na twoje poszerzenie perspektywy zarządzania o inne spojrzenie i doświadczenia innych.

Trening umiejętności  menedżerskich metodą aktywizująca przeżywanie to wzbogacona o doświadczenie metoda nabywania kompetencji społecznych w pracy menedżera.

W odróżnieniu od klasycznego treningu zachowań – metoda ta nakierowana jest na uwzględnienie nie tylko samego zachowania ale także wewnętrznego stanu przeżyć, który może w pewnych okolicznościach osłabiać naszą zdolność do kierowania zachowaniami swoimi o raz pozytywnego wpływania na innych (czego nie musimy być całkowicie świadomi)

Jest to warsztat w formule – odnoszący się do każdego uczestnika z osobna.

Możesz przyjść na trening umiejętności menedżerskich z bardzo osobistymi tematami – płynącymi z twoich doświadczeń, lub zrealizować formę osobistego treningu interpersonalnego z trenerem w roli coacha oraz zaangażowaniem innych osób będących razem z Tobą w procesie grupowym.
Możesz sformułować swój problem – który w tym przypadku stanowi rodzaj określenia nurtującego Cię zagadnienia … pytania będącego życzeniem np.:

 • „W jaki sposób mogę ponieść zaangażowanie kowalskiego w sytuacji gdy …”
 • „Jak mogę nakłonić poszczególne osoby w moim zespole do zwiększenia zakresu współpracy i dzielenia się doświadczeniem”
 • „Jak mam spowodować zmianę zachowań u Tomka, który o jakiegoś już czasu mniej angażuje się w pracę …stale postępuje tak i tak”

Trening menedżerski – prowadzony jest tak by z procesu grupowego oraz pracy własnej nad osobistym życzeniem:
– spowodować rozwój własnej świadomości zarządzania i zachowań z obszaru Inteligencji Emocjonalnej: samopoznania, autopercepcji, refleksji nad własnym podejściem do zarządzania
– wypracować w trybie treningu i warsztatu rozwiązania wynikające z żywego studium przypadku, który ukazuje w pełnym świetle daną sytuacje, widzianą także przez innych uczestników   biorących udział w tym procesie.
Jest to warsztat modelujący autentyczne za chowania z odniesieniem do autentyczności sytuacji oraz osobowości menedżera (natomiast – nie wystudiowanych postaci oraz przesadnie sztucznych scenek sytuacyjnych)

Trening umiejętności menedżerskich w zarządzaniu – Metodologia warsztatu:

Trening sytuacyjny – zorientowane na praktykę doświadczania w oparciu o sesje podczas treningu
Superwizja konkretnego przypadku – praca na osobistymi tematami menedżerskimi – tzw. „zyczeniami” oraz zaistniałym kontekstem sytuacyjnym
Superwizja zespołu – uczestników szkolenia- pracującego nad tematem – moderowana przez trenera
Coaching w oparciu o trudne sytuacje
Formułowanie zyczenia – jako otwartego pytania problemowego z pozytywnym celem:

trening menedżerski

 • Ukierunkowane przygotowanie sesji
 • Wprowadzenie do skupienia nad zagadnieniem
 • Tworzenie – wizualizacja sytuacji
 • Intensywne wyjaśnienia
 • Praca nad życzeniem – aktywizacja przeżywania
 • Wymiana poglądów i doświadczeń w grupie, z uczestnikami procesu
 • Teoretyczne uporządkowanie – próba wyjaśnienia istniejących okoliczności na gruncie psychologii

To szkolenie pozwoli wziąć na warsztat szereg sytuacji z którymi jako menedżer masz do czynienia na co dzień, sytuacji, z którymi się borykasz lub których skuteczne rozwiązanie pomogłoby Ci iść dalej w osiąganiu zamierzeń.
Wzmocni i ugruntuje określony sposób zachowań, poddany warsztatowi, i tym samym wyzwoli potencjał angażowania ludzi pod wpływem zmiany  zachowań, pobudzi refleksje na temat tego jak kierować sytuacjami i jak zarządzać pozostając samym sobą …Zainspiruje do dalszego rozwoju potrzebnych Ci kompetencji menedżerskich – istotnych z punktu widzenia Twojej inteligencji emocjonalnej w zarządzaniu, oraz osobistej kultury zarządzania ludźmi.
W warstwie wyjaśniającej … poznasz mechanizmy kierujące ludzkimi zachowaniami, postawami oraz reakcjami na określone sytuacje poprzez poznanie wiedzę i doświadczenie doświadczanie określonych sytuacji .

W warstwie merytorycznej poznasz różne aspekty zarządzania:
• Samego siebie w określonych sytuacjach
• Mechanizmy ludzkich zachowań i motywacji
• Dynemikę relacji międzyosobowych – co wpływa na relacje i je determinuje
• Koncepcje osobowości tłumaczące ludzkie zachowania
• Rozwojowy Model komunikacji. który znacząco podnosi umiejętności interpersonalne
• Przymyślisz swój styl zarządzania na tle zebranych informacji i doświadczeń
• Inne – zależne od zapytania i opisania problemów

zobacz także nasze  szkolenia menedżerskie


Publikacje
2020-06-05
Szkolenia on line

Szkolenia on line: treningi, warsztaty coachingi Szkolenia on line jak to zorganizować? Z uwagi na zapotrzebowanie rynku wynikające z poszerzonej ...

blog
2020-02-24
Trening umiejętności menedżerskich

Trening umiejętności menedżerskich ... słów kilka o tym warsztacie Jak faktycznie rozwijać menedżerów … Dlaczego warsztat metodą aktywizującą przeż...Śledź nas na facebooku Facebook
Newsletter