Taktyki handlowe, techniki sprzedaży, praktyczne umiejętności komunikacji

Proponując Państwu szkolenie z tego zakresu zachęcamy do szerszego spojrzenia na problem czym jest SZTUKA ODDZIAŁYWANIA NA ROZMÓWCĘ a tym samym na klienta.  Umiejętność prowadzenia rozmowy handlowej dotyczy szeregu zagadnień pochodzących z innych dziedzin psychologii komunikacji:

 • badania i docierania do istoty problemu
 • rozumienia sytuacji klienta
 • identyfikacji kryteriów decyzyjnych i motywacji
 • umiejętności wpływania na zmianę stanowiska i zrozumienia interesów
 • umiejętności negocjacji
 • umiejętności perswazji i wywierania wpływu
 • technik i sposobów argumentacji
 • umiejętności prowadzenia sporów w celu wypracowania konsensusu
 • psychologi osobowości i wynikającej z tego dynamiki relacji miedzyosobowych
 • sztuki debaty i wystąpień publicznych
 • sztuki rozwiązywania problemów w modelu nieliniowym

Inaczej mówiąc proponujemy rozwiązania modułowe – adekwatne do zdiagnozowanych lub zgłoszonych przez Państwa potrzeb – program piszemy na zamówienie po wstępnych konsultacjach.

 

Szkolenie z technik sprzedaży …?

 

Nie jesteśmy zwolennikami uczenia technik – przypisanych sprzedaży jako takiej tylko szerzej pojmowanej kompetencji wywierania wpływu na odbiorcę – do którego można zastosować argumentacje handlową. Taka propozycja nie zamyka handlowców w jednym modelu myślenia ale rozszerza kompetencje do umiejętności znalezienia się w różnych sytuacjach.

Nasze propozycje to rozwiązania modułowe oraz program napisany pod konkretne problemy handlowe sprzedawców w relacjach z klientami – dużo piszemy o tym na innych stronach zachęcając Państwa do ich przejrzenia:

szkolenia
szkolenia dla firm

O zmianie w paradygmatach sprzedaży i nowych umiejętnościach sprzedażowych

Obserwując rynek i zachodzące w nim zmiany – możemy mówić o nowym czynniku sukcesu, jaki wynika ze zmiany paradygmatu. Nowa definicja sytuacji otwiera perspektywy i przewagi na rynku. Tymczasem większość handlowców nadal tkwi w starym paradygmacie rozmowy handlowej z klientem.

przeczytasz więcej …

Szkolenie o wywieraniu wpływu …

W świecie szerokiego przepływu informacji oraz jej dostępności – każdy z nas posiada określone wyobrażenie o danej sytuacji. Dostęp do informacji wpływa na nasze poglądy i kształtuje nasze stanowiska w określonych sprawach. Zazwyczaj mamy pogląd na wiele spraw oraz ludzi – którzy reprezentują określone role społeczne czy zawodowe.

W wielu sytuacjach dotyczących relacji interpersonalnych o naszej pozycji wyjściowej oraz osiąganych rezultatach decydują także uwarunkowania osobowościowe: wychowanie,  utrwalone nawyki, zachowania reaktywne , przekonania i emocje – determinujące stan naszej siły negocjacyjnej.

W sytuacjach konfliktowych, negocjacyjnych czy sytuacjach będących przedmiotem sporu – w celu wypracowania konsensusu i porozumienia mierzymy się z problemem komunikacji, oraz naszymi praktycznymi umiejętnościami:

 • Kształtowanie percepcji drugiej strony – sposobu widzenia sytuacji
 • Wywierania wpływu na czyjeś postawy oraz zachowania
 • Wpływania na ocenę sytuacji i proces decyzyjny
 • Dążenia do rozszerzania kategorii myślenia w celu lepszego zrozumienia sytuacji
 • Kontrolowania własnych zachowań i przejmowanie kontroli nad rozmową   

Inaczej mówiąc – skutecznego oddziaływania naszymi argumentami oraz naszą ekspresją na naszego rozmówcę, oponenta, interlokutora, klienta.

Zakres  tzw. technik wywierania wpływu czerpie zatem z obszaru dziedzin takich jak:

 • Erystyka – sztuka prowadzenia sporów
 • Debaty publicznej i publicznych wystąpień
 • Sztuki budowania porozumienia w dialogu – sztuki rozmawiania
 • Rozwiązywania konfliktów oraz mediacji
 • Sposobów negocjowania – stylów i dobierania strategii prowadzenia rozmowy
 • Technik argumentacji
 • Perswazji

W zależności od charakteru i potrzeby oddziaływania na innych, natury prowadzonych sporów czy charakteru instytucji oraz obszaru działalności  – opracowujemy bardzo konkretne scenariusze warsztatowe i treningowe dotyczące wzrostu umiejętności praktycznych w zakresie sztuki oddziaływania na innych.

Wartość opracowanych w tym zakresie szkoleń, konsultacji i treningów praktycznych:

 • Zgłębisz i poznasz naturę sporu w jakim uczestniczysz
 • Zdefiniujesz kryteria sukcesu i cele do osiągniecia
 • Opracujesz i przetestujesz scenariusze adekwatne do twoich realnych sytuacji
 • Przygotujesz scenariusze prowadzonych rozmów
 • Przygotujesz i przetrenujesz zbliżające się realne sytuacje w jakich masz uczestniczyć
 • Przygotujesz odpowiednie strategie i scenariusze  prowadzenia rozmowy – sytuacyjnie na każdą potencjalną okoliczność jaka może wystąpić
 • Wzmocnisz swoja siłę oddziaływania i argumentowania
 • Poznasz i podejmiesz działania minimalizacji własnych ograniczeń w trybie pracy nad sobą
 • Uzyskasz wiele informacji zwrotnych i propozycji rozwojowych
 • Podejmiesz decyzje jak reagować i postępować w krytycznych dla Ciebie sytuacjach

W ZALEŻNOŚCI OD TEGO:

 • Co stanowi przedmiot sporu lub wywieranego wpływu
 • Jaki jest charakter i kontekst społeczny i zawodowy
 • Jakie są osobiste predyspozycje i zasoby danej osoby
 • Co stanowi główny problem w komunikacji oraz oddziaływaniu interpersonalnym
 • Co leży u podstaw braku wiedzy lub umiejętności
 • Co wyznacza podczas sesji kluczowe widoczne obszary do rozwoju

Piszemy dla Państwa odpowiedni scenariusz – odwołujący się do wiedzy i praktyki stosowania z danej dziedziny:

 • Wywierania wpływu
 • Perswazji
 • Sztuki debaty publicznej
 • Sztuki prowadzenia sporów
 • Rozwiązywania sytuacji konfliktowych
 • Negocjowania porozumień
 • Technik i umiejętności argumentacji
 • Modeli i stylów zachowań wynikających z dynamiki relacji międzyosobowych
 • Typologii osobowości
 • Analizy transakcyjnej w relacjach biznesowych
 • Innych –  użytecznych w danej kategorii rozwiązywanego problemu

INACZEJ MÓWIĄC JEST TO PROGRAM MODUŁOWY – A NIE TEMATYCZNY – CZERPIĄCY Z RÓŻNYCH OBSZARÓW WIEDZY – PISANY NA ZAMÓWIENIE

Kogo może dotyczyć to szkolenie?:

 • Handlowców zainteresowanych  podnoszeniem skuteczności oddziaływania na klienta
 • Negocjatorów – znających zagadnienia negocjacji chcących rozszerzyć swoje umiejętności
 • Osoby występujące publicznie przed określonym gremium
 • Osoby dokonujące prezentacji których celem jest skłaniania innych do określonych idei
 • Osoby, których rola wiąże się z wywieraniem wpływu na innych
 • Osoby udzielające się społecznie i organizujące wydarzenia publiczne

Więcej o sprzedaży i szkoleniach sprzedażowych

szkolenia sprzedażowe

Andrzej Koszyk

Andrzej Koszyk
trener,
konsultant merytoryczny
menedżer projektów
szkoleniowych
Business everywhere