Sztuka perswazji i argumentacji

W świecie szerokiego przepływu informacji oraz jej dostępności – każdy z nas posiada określone wyobrażenie o danej sytuacji oraz możliwość kształtowania własnej opinii. Dostęp do informacji wpływa na nasze poglądy i kształtuje nasze stanowiska w określonych sprawach. Coraz częściej nie tylko wiemy ale mamy pogląd na wiele spraw, pogląd na zachowania ludzi – którzy reprezentują określone role społeczne czy zawodowe. Ta sytuacja powoduje że obecnie częściej musimy rozmawiać na poziomie stanowisk z osobami które chcielibyśmy do czegoś nakłonić.

W wielu sytuacjach dotyczących relacji interpersonalnych o naszej pozycji wyjściowej oraz osiąganych rezultatach decydują także uwarunkowania osobowościowe: wychowanie, poczucie własnej wartości  utrwalone nawyki, zachowania reaktywne, przekonania i emocje – determinujące stan naszej siły mentalnej i pozycji w dyskusji czy prowadzeniu merytorycznych sporów.

W sytuacjach konfliktowych, negocjacyjnych czy sytuacjach będących przedmiotem sporu – w celu wypracowania konsensusu i porozumienia mierzymy się z problemem komunikacji, oraz naszymi praktycznymi umiejętnościami które są zorientowane na:

 • Kształtowanie percepcji drugiej strony – jej sposobu widzenia sytuacji
 • Wywierania wpływu na czyjeś postawy oraz zachowania
 • Wpływania na ocenę sytuacji i proces decyzyjny oraz wartościowanie
 • Dążenia do rozszerzania kategorii myślenia w celu lepszego zrozumienia sytuacji
 • Kontrolowania własnych zachowań lub przejmowanie kontroli nad rozmową  

Inaczej mówiąc – skutecznego oddziaływania naszymi argumentami oraz osobistą ekspresją na rozmówcę, oponenta, interlokutora.

Zakres  tzw. technik wywierania wpływu czerpie zatem z obszaru dziedzin takich jak:

 • Erystyka – sztuka prowadzenia sporów
 • Debaty publicznej i publicznych wystąpień
 • Retoryka – z zastosowaniem funkcji poetyckiej języka
 • Sztuki budowania porozumienia w dialogu – sztuki rozmawiania
 • Rozwiązywania konfliktów oraz mediacji
 • Sposobów negocjowania – stylów i dobierania strategii prowadzenia rozmowy
 • Technik argumentacji – tworzenia dobrego uzasadnienia
 • Perswazji – umiejętności przekonywania i wywierania wpływu

W zależności od charakteru i potrzeby oddziaływania na innych, natury prowadzonych sporów czy charakteru instytucji oraz obszaru działalności  – opracowujemy dla Państwa bardzo konkretne scenariusze warsztatowe i treningowe dotyczące wzrostu umiejętności praktycznych w zakresie sztuki oddziaływania na innych.

Kluczowe znaczenie ma dla nas kontekst sytuacyjny, problem i charakter RELACJI INTERPERSONALNYCH wynikających z pełnionych funkcji społecznych lub zawodowych.

Wartość opracowanych w tym zakresie szkoleń, konsultacji i treningów praktycznych:

 • Zgłębisz i poznasz naturę sporu w jakim uczestniczysz
 • Zdefiniujesz kryteria sukcesu i cele do osiągnięcia
 • Opracujesz i przetestujesz scenariusze adekwatne do twoich realnych sytuacji
 • Przygotujesz scenariusze do prowadzanych rozmów
 • Przygotujesz i przetrenujesz zbliżające się realne sytuacje w jakich masz uczestniczyć
 • Przygotujesz odpowiednie strategie i scenariusze prowadzenia rozmowy – sytuacyjnie na każdą potencjalną okoliczność jaka może wystąpić w realiach twojej aktywności społecznej / zawodowej
 • Wzmocnisz swoją siłę oddziaływania i argumentowania
 • Poznasz i podejmiesz działania dla minimalizacji własnych ograniczeń w trybie pracy nad sobą
 • Uzyskasz wiele informacji zwrotnych i ukierunkowanych propozycji rozwojowych
 • Podejmiesz decyzje jak reagować i postępować w krytycznych dla Ciebie sytuacjach

W ZALEŻNOŚCI OD TEGO:

 • Co stanowi przedmiot sporu lub wywieranego wpływu?
 • Jaki jest charakter i kontekst społeczny i zawodowy?
 • Jakie są osobiste predyspozycje i zasoby danej osoby?
 • Co stanowi główny problem w komunikacji oraz oddziaływaniu interpersonalnym?
 • Co leży u podstaw braku wiedzy lub umiejętności?
 • Co wyznacza podczas sesji kluczowe widoczne obszary do rozwoju?

Piszemy dla Państwa odpowiedni scenariusz – odwołujący się do wiedzy i praktyki stosowania z danej dziedziny:

 • Wywierania wpływu
 • Perswazji
 • Sztuki debaty publicznej
 • Sztuki prowadzenia sporów
 • Rozwiązywania sytuacji konfliktowych
 • Negocjowania porozumień
 • Technik i umiejętności argumentacji
 • Modeli i stylów zachowań wynikających z dynamiki relacji międzyosobowych
 • Typologii osobowości
 • Analizy Transakcyjnej w relacjach biznesowych
 • Innych – użytecznych w danej kategorii rozwiązywanego problemu
szkolenia
szkolenia dla firm

INACZEJ MÓWIĄC JEST TO PROGRAM MODUŁOWY – A NIE TEMATYCZNY – CZERPIĄCY Z RÓŻNYCH OBSZARÓW WIEDZY – PISANY NA ZAMÓWIENIE

Kogo może dotyczyć to szkolenie?:

 • Handlowców zainteresowanych podnoszeniem skuteczności oddziaływania na klienta
 • Negocjatorów – znających zagadnienia negocjacji, chcących rozszerzyć swoje umiejętności
 • Osoby występujące publicznie przed określonym gremium
 • Osoby dokonujące prezentacji których celem jest nakłanianie innych do określonych idei
 • Osoby, których rola wiąże się z wywieraniem wpływu na innych
 • Osoby udzielające się społecznie i organizujące wydarzenia publiczne

zobacz także nasze: negocjacje

zobacz także nasze: rozwiązywanie konfliktów

Andrzej Koszyk

Andrzej Koszyk
trener,
konsultant merytoryczny
menedżer projektów
szkoleniowych
Business everywhere