Szkolenia on line

Publikacje
2020-06-05 r.

Szkolenia on line: treningi, warsztaty coachingi

Szkolenia on line jak to zorganizować?

 

Z uwagi na zapotrzebowanie rynku wynikające z poszerzonej formuły pracy zdalnej oraz inaczej zagospodarowanego czasu pracy współpracowników – możemy zorganizować dla Państwa w obszarze proponowanych przez nas zagadnień szkoleniowych – szkolenia on-line, które odbywają się za pośrednictwem jednej z wybranych platform do komunikacji Internetowej.

Nie chcemy jednak aby były to nagrane filmiki z wykładami lub rejestracje czy wykonywane prezentacje multimedialne podczas zorganizowanego webinaru – bo taka forma pracy – stanowi zazwyczaj najmniej efektywny sposób uczenia się i nie zawsze sprzyja zrozumieniu natury danego problemu czy praktycznemu utrwaleniu danego zagadnienia.
Co prawda zmieniły się okoliczności poprowadzenia szkoleń, ich charakter jednak nie zmieniły się zasady efektywnego uczenia się dorosłych w formule tzw. cyklu Kolba:


• Doświadczenie – przeżycie sytuacji
• Refleksja – analiza sytuacji
• Wnioski – nowy model działania
• Wdrożenie – praktyka stosowania nowego podejścia

Dlatego z uwagi na nasze doświadczenia (w myśl zasad andragogiki) aktywnie poszukujemy formuły wzbogacania zajęć o różne formy aktywności.
W opracowanych modułach szkoleniowych – dążymy do interaktywnej współpracy z uczestnikami na wzór szkoleń warsztatowych oraz zajęć interaktywnych w salach szkoleniowych.

Szkolenia on-line, realizacje

Organizacja szkolenia

Aby osiągać efekty po-szkoleniowe organizujemy poszczególne moduły według następującej formuły pracy:
• Uczestnicy zgłaszają problematykę w danym zakresie szkolenia
• Identyfikujemy przyczyny występowania określonych zjawisk zachodzących w firmie
• Opracowujemy materiał merytoryczny – listę zagadnień
• Tworzymy sesje on – line definiującą tematykę oraz problematykę danego szkolenia-
• Wysyłamy zadania wstępne do rozpoznania i przemyślenia tak by sesje on – line były jak najbardziej efektywne i merytoryczne
• Realizacja zagadnień odbywa się w formie interaktywnej
• Uczestnicy otrzymują podsumowania oraz zadania rozwojowe po-szkoleniowe lub międzysesyjne.
• Kolejne sesje odbywają się w trybie konsultacji oraz super-wizji on- line

Praca w formule modułowej

Proponujemy Państwu współprace w układzie modułowym. Każdy moduł to przepracowany z uczestnikami kluczowy problem dotyczący danego zagadnienia . MSModuł szkoleniowy to 6 godzin w podziale na 4SSesje Szkoleniowe 1,5 godzinne, każda sesja dotyczy jednego zagadnienia – formy zajęć szkoleniowych w wybranym cyklu. Poszczególne Sesje można realizować w dowolnych odstępach czasowych aż do realizacji pełnego modułu. Cykl to realizacja 4 Sesji w określonym czasie, czyli łącznie 1 MS. W ramach MS otrzymują Państwo: konsultację, analizę problemu, opracowanie rozwiązania i przygotowanie Sesji, realizację 4 Sesji, w tym: treningu sytuacyjnego, zadania rozwojowe do wykonania – monitorowane przez trenera oraz dodatkowo 1 Spotkanie w miesiącu – superwizja, trening z opcją: w siedzibie Państwa Firmy.

Szkolenia on – line według zasady M.E.C.E.

Mutually Exclusive, Collectively Exhaustive

Dla utrzymania określonej dyscypliny szkolenia / warsztatu i realizacji tematu organizujemy dobrze zdefiniowane moduły szkoleniowe w myśl zasady: M.E.C.E.
Tworzymy listę czynników składających się na określone zagadnienie, na podejmowany podczas szkolenia problem nurtujący uczestników – sesja wstępna a następnie tworzymy do tego listę zagadnień – jako odrębnie zdefiniowane spójne i wyczerpujące moduły szkoleniowe

Sądzimy, że szkolenia on – line nie mają swojej dynamiki, jaka odbywa się podczas całodziennego  lub dwudniowego szkolenia warsztatowego na sali szkoleniowej a percepcja uczestników uwarunkowana jest innymi warunkami: rozpraszaniem uwagi, siedzeniem w domu lub za biurkiem, byciem poza bezpośrednim kontaktem z innymi uczestnikami – dlatego dobór zagadnień oraz poszczególnych sesji opracowujemy z myślą o nowych warunkach szkoleniowych – spotkaniach on-line 1,5 – 2 godzinnych w formie poszczególnych tematycznie i merytorycznie zorganizowanych sesji.

Szkolenia on-line, czynniki efektywności

Praca on line dla osiągania dobrego efektu uczenia się powinna uwzględniać różne formy aktywności uczestników dostosowane do specyfiki sytuacji … dlatego poszukujemy i wyodrębniamy w poszczególnych sesjach szkoleniowych dla poszczególnych zagadnień różne formy uczestnictwa, udziału zaangażowania uczestników podnoszące realną perspektywę przyswojenia określonych kompetencji przed – w trakcie – i – po szkoleniu.

Szkolenia on – line są także dobrą okazją do organizacji sesji coachingowych, mentoringowych oraz pracy indywidualnej – o silnie spersonalizowanym charakterze. Sesje takie pozwalają na systematyczną pracę w krótkich odcinkach czasowych w kontakcie osobistym: trener/coach/mentor/facylitator/instruktor – uczestnik.
Szkolenia on line – zapraszamy do zapoznania się za zakresem merytorycznym naszych szkoleń:

NASZE SZKOLENIA – PROPOZYCJE  ZAGADNIEŃ

  • zarządzanie
  • komunikacja
  • sprzedaż i negocjacje
  • telemarketing
  • coaching
  • konsultacje merytoryczne

Zapraszamy do wysłania zapytania o szkolenie – dla uzyskania oferty wstępnej do danego zagadnienia


Publikacje
2023-03-02
Analiza Transakcyjna w zarządzaniu. Mapy Mentalne lidera

Mapy mentalne lidera Szkolenie/ warsztat/ konsultacje – mentoring,  dotyczące koncepcji psychologicznej, która pozwoli rozwinąć świadomość i...

Publikacje
2023-02-22
Jak wybieramy szkolenia?

szkolenia dla firm ...i o tym dlaczego prawdopodobnie nie kupisz mojego szkolenia decydując się czasem na gorsze rozwiązania. O sposobie myślenia ...Śledź nas na facebooku Facebook
Newsletter