szkolenia dla menedżerów

Szkolenia dla menedżerów Dlaczego w koncepcji szkolenia dla menedżerów warto rozwijać praktykę zarządzania sytuacyjnego w aspekcie budowania określonej kultury organizacyjnej, podnoszenia Inteligencji Emocjonalnej w zarządzaniu oraz rozpatrywania zarządzania w kategoriach energii psychicznej - będącej zasobem organizacji - określanym także empowermentem? Zazwyczaj myśląc o ludziach w organizacji rozpatrujemy ich zachowania w aspekcie odpowiedzialności, samodzielności w działaniu, terminowości wykonywania zadań, korygowania zachowań, które n...

Umiejętności miękkie

Umiejętności miękkie - dlaczego tak ważne w biznesie? Umiejętności miękkie podczas aplikowania na różne stanowiska, zwłaszcza kierownicze lub silnie związane z pracą z ludźmi często odgrywają priorytetowe znaczenie. Jak wynika z raportu przedstawionego przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, Amerykańską Izbę Handlu w Polsce oraz Ernst&Young zatytułowanego: ,,Kompetencje i kwalifikacje poszukiwane wśród absolwentów szkół wyższych wychodzących na rynek pracy” najważniejszym kryterium stosowanym przez firmę przy zatrudnianiu absolwentów są ...

Warsztaty z zakresu komunikacji – metodą aktywizującą przeżywanie

Odmienna metoda warsztatu z zakresu komunikacji   / zaproponowana przez wybitnego eksperta komunikacji Friedemanna Schulza Von Thuna Z naszej praktyki szkoleniowej wynika, iż poznanie intelektualne zagadnień komunikacji czyli zasad co do sposobu komunikowania nie zawsze przekłada się na realną zmianę zachowań uczestników – po szkoleniu. Utrwalone nawyki biorą górę nad nową praktyką komunikacji. Doświadczenie intelektualne nie wpisuje się w świadomość na tyle by zaraz po nim nastąpiła tzw. internalizacja nowych zachowań. Okazuję się, że  ta sa...
Andrzej Koszyk
Andrzej Koszyk


andrzej_koszyk trener, konsultant merytoryczny, menedżer projektów szkoleniowych,      
 

  • Andrzej Koszyk

Śledź nas na facebooku Facebook
Newsletter

Andrzej Koszyk

Andrzej Koszyk
trener,
konsultant merytoryczny
menedżer projektów
szkoleniowych
Business everywhere