Referencje dla firmy Business Everywhere Andrzeja Koszyka


Referencje

Z przyjemnością informuję, że firma BUSINESS EVERYWHERE – Pana Andrzeja Koszyka realizowała na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego szkolenie z zakresu budowania efektywnych zespołów, pt:

„Motywacyjne Aspekty działań zespołowych 2+2>4 czyli siła współdziałania”

W szkoleniu uczestniczyło 95 pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Do zadań firmy należało m.in. zapewnienie profesjonalnych wykładowców oraz opracowanie materiałów szkoleniowych.

Szkolenie przeprowadzono w sposób prawidłowy i rzetelny. Firma wykazała się  dużą elastycznością w dostosowaniu do potrzeb uczestników szkolenia, a poruszana tematyka, przygotowane materiały i metody szkolenia spełniły oczekiwania zamawiającego.  Wszystkie usługo świadczone przez Business Everywhere zostały zrealizowane z należytą starannością, w wyznaczonym terminie oraz zgodnie z oczekiwaniami i wymaganiami UMWZ.

Ponadto szkolenie przygotowane przez pana Andrzeja Koszyka zostało wysoko ocenione zarówno pod względem merytorycznym ja i organizacyjnym przez samych uczestników szkolenia.

W oparciu o wykonane zamówienie i na podstawie bardzo dobrych wyników ankiet poszkoleniowych stwierdzam, że firma Business Everywhere realizuje zlecone usługi w sposób rzetelny oraz profesjonalny i na tej podstawie Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego rekomenduje Business Everywhere jako doświadczonego partnera w realizacji usług szkoleniowych.

 

Dyrektor Wydziału Zarządzania Strategicznego – Marcin Szmyt